Grønland og Tøyen - Oppgradering av uteområdene til fem barnehager

Vi oppgraderer uteområdene til fem barnehager på Grønland og Tøyen.

Prosjektet skal også bidra til bedre felles leke- og oppholdsarealer i uteområdene som er knyttet til bomiljøene som grenser til disse barnehagene.

Hvilke barnehager og utearealer blir oppgradert?

 • Breigata barnehage, Breigata 3-5-7
 • Sommerfryd, Hagegata 29
 • Lakkegården, Heimdalsgata 19-21
 • Grønland torg, Hagen, Smalgangen 17
 • Grønland torg, Tunet, Smalgangen 22

Hva skjer når?

Mars 2020 – mars 2021:
Det gjennomføres oppstartsmøter, digital medvirkning og forslag til plan for områdene tegnes ut.

 • Breigata: Anskaffelse av entreprenør januar/februar 2021, utførelse av arbeider mars-juni
 • Grønland torg (Hagen og Tunet): Anskaffelse av entreprenør februar/mars, utførelse av arbeider april-juni
 • Lakkegården: Anskaffelse av entreprenør mars/april, utførelse av arbeider juni-august
 • Sommerfryd: Anskaffelse av entreprenør april/mai, utførelse av arbeider juli-oktober

Hvordan kan du påvirke prosjektet?

Det blir oppstartsmøter og medvirkningsmøter for beboere i nærheten av barnehagene. På møtene er vi ute etter innspill om utfordringer beboerene ser.

Gårdsstyrerne for de fem adressene kaller beboerne inn til medvirkningsmøter.

Hvorfor oppgraderer vi?

Vi oppgraderer uteområdene for å bidra til bedre leke- og oppholdsarealer i uteområdene rundt blokkene og barnehagene.

Grønland og Tøyen er levekårsutsatte områder med utfordringer som at folk flytter mye og ofte, bor trangt og at det er mangel på trygge og gode leke- og oppholdsarealer for barn og unge rundt boligene.

Oppgraderingen skal bidra til at Grønland og Tøyen oppleves som trygge og inkluderende steder, med et levende lokalsamfunn av innbyggere som blir boende.

Rapporten «Barnehagekvalitet i levekårsutsatte og flerkulturelle byområder» (2018) påpeker store mangler ved bygningsmassen og uteområdene i barnehager i sentrumsnære boligområder i Gamle Oslo. Funnene støttes av både foreldeundersøkeler av barnehager i området og tilstandsanalyser.

Kostnad

Det totale budsjettet er i overkant av 16 millioner kroner.

Hvem deltar i prosjektet?

Prosjektet er samarbeidsprosjekt mellom:

 • Avdeling oppvekst i Bydel Gamle Oslo
 • Områdeløft Grønland og Tøyen
 • Omsorgsbygg

Kontakt

Prosjektleder i Bydel Gamle Oslo
Nina Tufte

Styringsdokumenter for prosjektet

Andre relevante dokumenter for prosjektet