Slik bygger vi Oslo

Grønland og Tøyen - Oppgradering av uteområdene til fem barnehager

Vi oppgraderer uteområdene til fem barnehager på Grønland og Tøyen.

Prosjektet skal også bidra til bedre felles leke- og oppholdsarealer i uteområdene som er knyttet til bomiljøene som grenser til disse barnehagene.

Hvilke barnehager og utearealer blir oppgradert?

 • Breigata barnehage, Breigata 3-5-7
 • Sommerfryd, Hagegata 29
 • Lakkegården, Heimdalsgata 19-21
 • Grønland torg, Hagen, Smalgangen 17
 • Grønland torg, Tunet, Smalgangen 22

Hva skjer når?

 • mars – desember 2020: det gjennomføres oppstartsmøter, digital medvirkning og forslag til plan for områdene tegnes ut
 • høsten 2020: anskaffelse av entreprenør
 • våren 2021: arbeider på uteområdene blir utført

Hvordan kan du påvirke prosjektet?

Det blir oppstartsmøter og medvirkningsmøter for beboere i nærheten av barnehagene. På møtene er vi ute etter innspill om utfordringer beboerene ser.

Gårdsstyrerne for de fem adressene kaller beboerne inn til medvirkningsmøter.

Hvorfor oppgraderer vi?

Vi oppgraderer uteområdene for å bidra til bedre leke- og oppholdsarealer i uteområdene rundt blokkene og barnehagene. 

Grønland og Tøyen er levekårsutsatte områder med utfordringer som at folk flytter mye og ofte, bor trangt og at det er mangel på trygge og gode leke- og oppholdsarealer for barn og unge rundt boligene. 

Oppgraderingen skal bidra til at Grønland og Tøyen oppleves som trygge og inkluderende steder, med et levende lokalsamfunn av innbyggere som blir boende.

Rapporten «Barnehagekvalitet i levekårsutsatte og flerkulturelle byområder» (2018) påpeker store mangler ved bygningsmassen og uteområdene i barnehager i sentrumsnære boligområder i Gamle Oslo. Funnene støttes av både foreldeundersøkeler av barnehager i området og tilstandsanalyser. 

Kostnad

Det totale budsjettet er i overkant av 16 millioner kroner. 

Hvem deltar i prosjektet?

Prosjektet er samarbeidsprosjekt mellom:

 • Avdeling barn og unge i Bydel Gamle Oslo 
 • Områdeløft Grønland og Tøyen
 • Omsorgsbygg

Kontakt

Prosjektleder i Bydel Gamle Oslo

Nina Tufte

E-post