Forslag til ny høyhusstrategi

Plan- og bygningsetaten har laget et forslag til ny høyhusstrategi for Oslo.

Vi har foreslått hvilke områder det kan vurderes å bygge høyhus, og foreslått retningslinjer for plassering, utforming og innhold for at høyhus skal fungere godt i Oslo. Forslaget er nå på høring, og alle som vil kan si sin mening fram til 30. august.

Hva skjer når?

Strategien er på høring fra 30. mai til 30. august 2022. Det blir et åpent informasjonsmøte der alle som vil kan delta, hvor forslag til strategi blir presentert og alle kan stille spørsmål. Møtet er på Deichman hovedbibliotek i Bjørvika, onsdag 8. juni kl. 18:00-20:00, i Deichmansalen. Møtet vil strømmes digitalt og kan følges på Plan- og bygningsetatens Facebook.

Etter høringsperioden vil Plan- og bygningsetaten gå gjennom alle innspillene, justere og ferdigstille strategien, før den oversendelse til politisk behandling høsten 2022. Byrådet planlegger vedtak i bystyret senest høsten 2023.

De viktigste grepene i forslag til ny høyhusstrategi

  • I forslaget foreslås det at høyhus kan vurderes i 13 områder i byen: Storo, Økern, Helsfyr, Ensjø, Oslo S (Bjørvika, Bispevika og Vaterland), Sentrum nord (strekningen langs Ring 1 mellom Vaterland og Holbergs plass), Lysaker, Skøyen, Majorstuen, Nydalen, Forskningsparken, Bryn og Filipstad. 
    Det er kun Filipstad og Helsfyr som er nye områder, de andre ligger inne i høyhusstrategien fra tidligere.
  • I ny strategi defineres høyhus som bygninger over 42 meter. 
    I motsetning til i gjeldende høyhusstrategi, som i hovedsak åpner for bygninger mellom 28 og 42 meter. 
  • Det åpnes for vurdering av høyhus opptil 125m rundt Oslo S. Øvrige angitte områder skal ikke ha bygninger på over 70 meter.
    I gjeldende strategi er det kun i områdene rundt Oslos S det kan bygges over 42 meter.
  • Samtidig som det åpnes for høyhus flere steder, gis det også tydeligere målsetninger og strengere retningslinjer for når høyhus kan vurderes og hvordan de skal utformes.

Hvorfor laget vi forslag til ny høyhusstrategi?

Plan- og bygningsetaten fikk i oppdrag fra byrådet å revidere høyhusstrategien for Oslo. 
Se i Saksinnsyn her.

Oppdraget handlet om å vurdere i hvilke områder det kan bygges høyhus, og hvilke krav som bør stilles til kommende høyhus.  
Den nye høyhusstrategien følger opp byutviklingsstrategien for Oslo kommune (kapittel 4). Høyhusstrategien avgrenser høyhusbygging til de mest sentrale byområdene og kollektivknutepunktene i Oslo. Målet er at strategien skal bidra til en robust og klimavennlig byutvikling, der høyhus kan være et virkemiddel for å oppnå høyere kvalitet. 
Les om byutviklingsstrategien i Oslo i Kommuneplanen.

Spørsmål og svar om høyhusstrategien (PDF)

Medvirkning

Vi har i utarbeidelsen av forslaget, samlet inn kunnskap og erfaringer: 

Fordi høringsperioden kommer tett på manges sommerferie, er høringsfristen satt til 30 august. Dette tilsvarer tre måneders høringsperiode. Vi håper dette sikrer at alle som ønsker det får sendt inn sin høringsuttalelse.

Si din mening om forslaget til høyhusstrategi.

Hvem er ansvarlig?

Det er Oslo kommune ved Plan- og bygningsetaten som har ansvar for høyhusstrategien. 

Saksnummer: 202017151

Kontakt oss

Prosjektledere i Plan- og bygningsetaten: Marita Holhjem
Mobilnummer: +47 482 69 514
E-post: marita.holhjem@pbe.oslo.kommune.no 

Kundesenteret i Plan- og bygningsetaten
Telefonnummer: 23 49 10 00
E-post: postmottak@pbe.oslo.kommune.no
Besøksadresse: Vahls gate 1, 0187 Oslo