Til innhold

Søk plass i videregående skole

Rett til videregående opplæring for ungdom - ungdomsrett

Ungdom som har fullført grunnskolen eller tilsvarende opplæring, har rett til tre års videregående opplæring. Ungdomsretten kan benyttes til og med det skoleåret som begynner det året søkeren fyller 24 år. Det er ikke lenger krav om at ungdomsretten må tas ut i løpet av en sammenhengende periode på fem år. Ved inntaket til skoleåret 2018/2019 omfatter ungdomsretten søkere som er født i 1994 eller senere og som har igjen minst ett år av ungdomsretten.

Frist for å søke

1. mars er ordinær søknadsfrist for inntak til videregående skole og formidling til læreplass. I noen tilfeller er søknadsfristen 1. februar.

Søk om plass

Søk om plass på videregående skole

Lurer du på hvor du kan komme inn?

Når får du svar?

Du får svar på hvilken skole du har kommet inn på i begynnelsen av juli.

Utdanningstilbudet

Hjelp til å søke

Du vil finne svar på de aller fleste spørsmål på oslo.vilbli.no.

Du kan også henvende deg til rådgiveren på skolen din. Rådgiver skal hjelpe deg med spørsmål om inntak til videregående skole. Hvis du ikke går på skole nå, skal du henvende deg til rådgiver på din siste skole.

Kontakt Inntakskontoret

Inntakskontoret

Telefon: 23 05 10 02
E-post:

Besøksadresse
Grensesvingen 6

Postadresse
Postboks 6127 Etterstad, 0602 OSLO

Mandag - onsdag: 12:00 - 15:00
Torsdag: 12:00 - 16:00
Fredag: 12:00 – 14:00 (juli og august 12:00-15:00)
Telefontid i åpningstiden.