Opplæringskontoret for helse- og oppvekstfag

Kontakt

Telefon

22 42 44 40

E-post

Postadresse

Postboks 435 Sentrum , 0103 OSLO

Besøksadresse

Aker helsearena, Trondheimsveien 235, 0586 OSLO

Bygg 6, 5. etasje

Om oss

Opplæringskontoret jobber for at Oslo kommune skal ha god tilgang på fagarbeidere til bedriftene innen helse og oppvekstfag. Vi tilrettelegger for at søkere innen helse- og oppvekstfag får læreplass og vi sikrer god kvalitet på opplæring av lærlingen. Opplæringskontoret jobber også aktivt for at flere søker seg til helse- og oppvekstfag.

 • Vi følger opp lærlinger og bedrifter innen helsearbeiderfaget og barne- og ungdomsarbeiderfaget.
 • 169 bedrifter er medlem hos oss. Se liste over alle medlemsbedrifter hos oss.  
 • Opplæringskontoret tar 40% av lærlingtilskuddet som en medlemsavgift. Det skal dekke inn våre utgifter i forbindelse med oppfølging av bedrifter og lærlinger. Vi driftes kun av dette tilskuddet.
 • 494 ordinære lærlinger og 85 fagbrev på jobb lærlinger har lærekontrakt med oss
 • Vi er 15 ansatte fordelt på team i de to fagene

Ønsker din virksomhet å ta inn lærling?

Vi på Opplæringskontoret hjelper til med følgende:

 • Tar imot søknader om læreplass og fordeler søkere til bedriftene
 • Pedagogisk tilrettelegging og strukturering av læretiden
 • Arrangerer samlinger og workshops for bedrifter og lærlinger
 • Har ansvar for all saksbehandling i læretiden
 • Utbetaler tilskudd til medlemsbedriftene to ganger i året

Se her for ofte stilte spørsmål og svar om å være lærebedrift (PDF).

Ta kontakt så hjelper vi deg videre med prosessen.

Dette kan du som lærling forvente av oss

Opplæringskontoret er din støttespiller i alle faser av læretiden fram mot fagprøven.   

 • Vi tar imot din søknad om læreplass og sender den til våre lærebedrifter.
 • Om du får læreplass får du din egen kontaktperson på Opplæringskontoret.
 • Du får tilgang til en digital læringsplattform og digitale lærebøker.
 • Du får tilbud om kurs og workshops i faget ditt
 • Vi melder deg opp til fagprøven
 • Vi svarer på spørsmål du måtte ha om læretiden din eller hjelper deg videre til de som kan svare deg.

Søk læreplass i barne- og ungdomsarbeiderfaget eller helsearbeiderfaget

Vår søknadsportal er åpen fra 15. januar til og med 15. mars. 

Les mer om våre kvalifikasjonskrav og lever din søknad på vår søkeportal Aspirant.

Vil du søke «Fagbrev på jobb»?

Fagbrev på jobb er en opplæringsordning for voksne arbeidstakere som ønsker å gjennomføre opplæring fram til fagbrev i bedriften de er ansatt i. Ansatte i våre medlemsbedrifter kan melde seg på ordningen i samråd med faglig leder i bedriften. Opplæringskontoret koordinerer læretiden og sikrer god kvalitet på opplæringen

Les mer om ordningen "Fagbrev på jobb" og meld deg på her

Kontakt oss


Svein Ballo

Seksjonssjef

Telefon: 95 06 69 36

E-post:

Renate Moffat

Førstekonsulent

Telefon: 90 53 26 35

E-post:

Hanne Enger Jenssen

Teamleder (BUA)

Telefon: 94 17 75 51

E-post:

Sadia Hussain

Spesialkonsulent (BUA)

Telefon: 91 68 86 71

E-post:

Tove Hansen

Spesialkonsulent (BUA)

Telefon: 47 60 92 98

E-post:

Line Skjerven

Spesialkonsulent (BUA)

Telefon: 91 71 23 99

E-post:

Heidi Gabrielsen

Spesialkonsulent (BUA) – Fagbrev på jobb

Telefon: 48 15 61 54

E-post:

Astrid Skurtveit

Spesialkonsulent (BUA)

Telefon: 99 16 72 63

E-post:

Heidi Bakken Rygnestad

Spesialkonsulent – Fagbrev på jobb

Telefon: 94 15 26 67

E-post:

Hélène Emmanuelle Vallet Sogge

Spesialkonsulent (HEA) – Fagbrev på jobb (engasjement)

Telefon: 90 10 38 94

E-post:

Monica Aleksandersen

Teamleder (HEA)

Telefon: 47 68 67 94

E-post:

Susan Melsom

Spesialkonsulent (HEA)

Telefon: 48 28 46 41

E-post:

Solveig Ramthun

Spesialkonsulent (HEA)

Telefon: 94 78 72 50

E-post:

Kjersti Anette Saga Guldahl

Spesialkonsulent (HEA)

Telefon: 46 88 11 58

E-post:

Monica de Vito

Spesialkonsulent (HEA) – Fagprøve på Prøvestasjon

Telefon: 91 56 56 34

E-post:

Karolina Johansson

Spesialkonsulent (HEA)

Telefon: 95 06 88 24

E-post: