Opplæringskontoret for helse- og oppvekstfag

Om oss

Opplæringskontoret jobber for at Oslo kommune skal ha god tilgang på fagarbeidere til bedriftene innen helse og oppvekstfag. Vi tilrettelegger for at søkere innen helse- og oppvekstfag får læreplass og vi sikrer god kvalitet på opplæring av lærlingen. Opplæringskontoret jobber også aktivt for at flere søker seg til helse- og oppvekstfag.

 • Vi følger opp lærlinger og bedrifter innen helsearbeiderfaget og barne- og ungdomsarbeiderfaget.
 • 158 bedrifter er medlem hos oss. Se liste over alle medlemsbedrifter hos oss.
 • Opplæringskontoret tar 40% av lærlingtilskuddet som en medlemsavgift. Det skal dekke inn våre utgifter i forbindelse med oppfølging av bedrifter og lærlinger. Vi driftes kun av dette tilskuddet.
 • 475 ordinære lærlinger og 82 fagbrev på jobb lærlinger har lærekontrakt med oss
 • Vi er 18 ansatte fordelt på team i de to fagene

Vil du bli lærebedrift?

For å ansette lærlinger må din virksomhet være godkjent lærebedrift. Det er Utdanningsetaten i Oslo kommune som formelt godkjenner bedrifter, men opplæringskontoret bistår medlemmer i prosessen.

Se ofte stilte spørsmål om det å være lærebedrft.

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg videre med prosessen.

Dette kan du som medlemsbedrift forvente av oss

 • Tar imot søknader om læreplass og fordeling av søkere til lærebedrifter
 • Pedagogisk tilrettelegging og strukturering av læretiden
 • Støttespiller rundt opplæringsforholdet
 • Samlinger og workshops for bedrifter og lærlinger
 • Saksbehandling og kontakt med Utdanningsetaten og formaliteter rundt læreforholdet
 • Beregning og utbetaling av tilskudd to ganger i året.

Dette kan du som lærling forvente av oss

Opplæringskontoret er din støttespiller i alle faser av læretiden fram mot fagprøven.

 • Vi tar imot din søknad om læreplass og sender den til våre lærebedrifter.
 • Om du får læreplass får du din egen kontaktperson på Opplæringskontoret.
 • Du får tilgang til en digital læringsplattform og digitale lærebøker.
 • Du får tilbud om kurs og workshops i faget ditt
 • Vi melder deg opp til fagprøven
 • Vi svarer på spørsmål du måtte ha om læretiden din eller hjelper deg videre til de som kan svare deg.

Søk læreplass i barne- og ungdomsarbeiderfaget eller helsearbeiderfaget

Vår søknadsportal er åpen fra 15. januar til og med 1. mars.

Les mer om våre kvalifikasjonskrav og lever din søknad på vår søkeportal Aspirant.

Vil du søke «Fagbrev på jobb»?

Fagbrev på jobb er en opplæringsordning for voksne arbeidstakere som ønsker å gjennomføre opplæring fram til fagbrev i bedriften de er ansatt i. Ansatte i våre medlemsbedrifter kan melde seg på ordningen i samråd med faglig leder i bedriften. Opplæringskontoret koordinerer læretiden og sikrer god kvalitet på opplæringen

Les mer om ordningen "Fagbrev på jobb" og meld deg på her

Kontakt oss

Seksjonssjef
Svein Ballo
Telefon
Førstekonsulent
Renate Moffat
Telefon
Teamleder (BUA)
Hanne Enger Jenssen
Telefon
Teamleder (HEA)
Monica Aleksandersen
Telefon
Spesialkonsulent (BUA)
Astrid Skurtveit
Telefon
Spesialkonsulent (HEA) - Fagbrev på jobb
Melissa Saari
Telefon
Spesialkonsulent (BUA) – Fagbrev på jobb
Heidi Gabrielsen
Telefon
Spesialkonsulent (HEA)
Susan Melsom
Telefon
Spesialkonsulent (BUA)
Line Skjerven
Telefon
Spesialkonsulent (HEA)
Solveig Ramthun
Telefon
Spesialkonsulent (BUA)
Sadia Hussain
Telefon
Spesialkonsulent (HEA)
Kjersti Anette Saga Guldahl
Telefon
Spesialkonsulent (BUA)
Tove Hansen
Telefon
Spesialkonsulent (HEA) - Fagbrev på jobb
Karolina Johansson
Telefon
Spesialkonsulent (BUA)
Pernilla Eggers
Telefon
Spesialkonsulent (HEA) – Fagprøve på Prøvestasjon
Monica de Vito
Telefon
Spesialkonsulent (BUA) – Fagbrev på jobb
Heidi Bakken Rygnestad
Telefon
Førstekonsulent
Kristin Greaker (engasjement)
Telefon

Kontakt

Telefon
22 42 44 40
E-post
postmottak.oho@sye.oslo.kommune.no
Postadresse:
Postboks 435 Sentrum
0103 OSLO
Besøksadresse:
Kabelgata 34, 4. etasje
0580 OSLO