Ordfører Marianne Borgen

Ordføreren leder bystyrets møter og er kommunens rettslige representant. Hun er også byens fremste folkevalgte representant og byens ansikt utad.

Ordfører Marianne Borgen (SV) ble født i Oslo i 1951, og er oppvokst i Groruddalen. Hun er gift med Lars B. Kristofersen, har tre voksne barn, syv barnebarn og bor nå i Bydel Østensjø.

Hun har embetseksamen i sosiologi fra Universitetet i Oslo med spesialområde sosialpolitikk og medisinsk sosiologi. Hun har i over 25 år arbeidet med barnerettigheter både nasjonalt og internasjonalt.

Ordfører Borgen ble første gang valgt inn i bystyret i 1979 for Sosialistisk venstreparti og har vært fast medlem av bystyret sammenhengende siden 1995. Hun ledet bystyrets samferdsels- og miljøkomité i perioden 2011-2015, og har før det vært medlem av finanskomiteen og helse- og sosialkomiteen.

Ordføreren er spesielt opptatt av barn og unges rettigheter og deres oppvekstsvilkår. Både som kontorsjef hos Barneombudet og i Redd Barna arbeidet ordføreren spesielt med vold og overgrep mot barn og asylsøkerbarns situasjon.

Ordføreren er opptatt av at Oslo skal være en inkluderende og god by å vokse opp i for alle barn.