Til innhold
Ordføreren

Ordfører Marianne Borgen

Ordføreren leder bystyrets møter og er kommunens rettslige representant. Hun er også byens fremste folkevalgte representant og byens ansikt utad.

Ordfører Marianne Borgen (SV) ble født i Oslo i 1951, og er oppvokst i Groruddalen. Hun er gift med Lars B. Kristofersen, har tre voksne barn, to barnebarn og bor nå i Bydel Østensjø.

Hun har embetseksamen i sosiologi fra Universitetet i Oslo med spesialområde sosialpolitikk og medisinsk sosiologi. Hun har i over 25 år arbeidet med barnerettigheter både nasjonalt og internasjonalt og har permisjon fra stilling som avdelingsdirektør i Redd Barna.

Ordfører Borgen ble første gang valgt inn i bystyret i 1979 for Sosialistisk venstreparti og har vært fast medlem av bystyret sammenhengende siden 1995. Hun ledet bystyrets samferdsels- og miljøkomité i perioden 2011-2015, og har før det vært medlem av finanskomiteen og helse- og sosialkomiteen.

Ordføreren er spesielt opptatt av barn og unges rettigheter og deres oppvekstsvilkår. Både som kontorsjef hos Barneombudet og i Redd Barna arbeidet ordføreren spesielt med vold og overgrep mot barn og asylsøkerbarns situasjon.

Ordføreren er opptatt av at Oslo skal være en inkluderende og god by å vokse opp i for alle barn.