Til innhold
Tilskudd, legater og stipend

Frivillighetsmidler i Bydel Vestre Aker

Frist for å søke

1. mars 2019. 

Kort om tilskuddet

Det er satt av inntil 500 000 kroner til frivillig aktivitet, hvorav 100 000 kroner er øremerket tiltak som inkluderer og involverer barn og unge i bydelen.

Kriterier for å søke

Tiltak som du søker midler til, må oppfylle et av kriteriene.

 • Støtte til større arrangement eller gjennomføring av enkelttiltak som går utover organisasjonens løpende aktiviteter.
 • Støtte til dugnadsinitiativer for utbedring og forskjønnelse av nærmiljøet.
 • Støtte til gjennomføring av spesielle oppgaver som øker trivselen i nærmiljøet, og ikke prioriteres høyt nok til å bli utført innenfor ordinær kommunal drift. Eksempelvis planting av trær, rydding av områder, nabohjelp, opptredener og konserter.
 • Støtte til gjennomføring av samarbeidstiltak. Det kan gis støtte til tiltak som utvikler samarbeid for å læse felles oppgaver og etablere sosial kontakt.

Tiltaket må gjennomføres i bydelen og være åpen for bydelens befolkning. Midlene kan ikke brukes til drift.

Vi anbefaler at du leser gjennom retningslinjene for tildeling av frivillighetsmidler i Bydel Vestre Aker før du fyller ut søknaden. 

Hvem kan søke

Alle frivillige lag, organisasjoner og enkeltstående personer som har tilknytning til bydelen, kan søke.

Slik søker du

 • 1Logg inn, fyll ut og send inn søknaden

  Søknadsfristen for 2019 er utløpt.

Etter at du har sendt søknaden

 • 1Behandling av søknader

  Alle søknadene behandles når søknadsfristen har gått ut. Helse-, oppvekst- og velferdskomiteen behandler saken om tildeling av midler til frivillige aktiviteter i mars. Møtet er åpent for publikum og starter med åpen halvtime.

 • 2Motta svar

  Alle søkere får beskjed på e-post når vedtaket er fattet

 • 3Utbetaling av penger

  De som har fått innvilget midler, får disse utbetalt fortløpende etter at vedtaket er fattet.

 • 4Send inn rapport og regnskap

  Søker som er tildelt midler, skal sende rapport og regnskap som dokumenterer hvordan midlene er benyttet innen tre måneder etter at tiltaket er gjennomført.

Klage

Du kan klage hvis du har fått avslag på søknaden. Den sender du til postmottak@bva.oslo.kommune.no senest tre uker etter at du har mottatt vedtaket om avslag.

Kontaktinformasjon

Inger Thommessen
Telefon: 924 86 282
E-post: inger.thommessen@bva.oslo.kommune.no