Til innhold
Tilskudd, legater og stipend

Frivillighetsmidler i Bydel Ullern

Frist for å søke

19. mai 2019

Kort om tilskuddet

Tilskuddet skal stimulere til frivillig arbeid i regi av lag og foreninger rettet mot hjelp til flyktninger, syke og vanskeligstilte. Det kan søkes om tilskudd til aktiviteter som fremmer frivillig arbeid. I 2019 har bydelen 400 000 kroner å fordele.

Kriterier for å søke

Tiltakene må ha lokal forankring og aktivisere innbyggerne i Bydel Ullern.

Tiltak som prioriteres:

 • Prosjekter og aktiviteter som kan videreføres uten støtte
 • Aktiviteter som gir tilbud til en større gruppe fremfor enkeltpersoner eller mindre grupper
 • Aktiviteter som er nyskapende og fremtidsrettet

Fullstendige retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Ullern (PDF 0,2MB)

Slik søker du

 • 1Skriv søknaden

  Søknad må inneholde:

  • En beskrivelse av formål og planer for aktiviteten
  • Målgruppen
  • Budsjett med finansieringsplan
 • 2Send inn søknaden

  Søknaden sendes til postmottak@bun.oslo.kommune.no eller til Bydel Ullern, postboks 43 Skøyen, 0212 Oslo. Merkes med “Søknad om frivillighetsmidler”.

Etter at du har sendt søknaden

 • 1Behandling av søknaden

  Søknader vil først bli behandlet av Ullern helse- og sosialkomite med endelig godkjenning i Ullern bydelsutvalg i juni 2019. Alle søkere vil få svar etter dette.

  Klage

  Klage sendes Bydel Ullern, postmottak@bun.oslo.kommune.no eller per post  Bydel Ullern, postboks 43 Skøyen, 0212 Oslo.

  Kontaktinformasjon

  Har du spørsmål om frivillighetsmidlene, kan du kontakte Giske Edvardsen tlf. 953 07 162 eller giske.edvardsen@bun.oslo.kommune.no