Til innhold

Frivillighetsmidler i Bydel St. Hanshaugen

Frist for å søke

15. mars 2019. 

Kriterier for å søke

Alle frivillige lag, organisasjoner og enkeltstående personer som har tilknytning til bydelen og befolkningen i sentrum kan søke.

Tiltak som du søker midler til, må:

 • utløse dugnadsinnsats i bydelen
 • bidra til kulturopplevelser
 • fremme sosialt fellesskap
 • være åpen for bydelens befolkning
 • gjennomføres i bydelen
 • ikke brukes til drift
 • midlene må brukes til frivillige tiltak det året det søkes om midler

Retningslinjer

Vi anbefaler du leser gjennom retningslinjene for å søke frivillighetsmidler før du søker (PDF, 0,1MB).

Kontaktinformasjon

Ingrid Kristiane Fardal
E-post: ingridkristiane.fardal@bsh.oslo.kommune.no
Telefon: 975 89 009

Slik søker du frivillighetsmidler i Bydel St. Hanshaugen

Etter at du har sendt søknaden

 • 1Registrering av søknader

  Vi registrerer alle søknader etter hvert som vi mottar dem. Det blir ikke sendt bekreftelse på at søknaden er mottatt. Dersom du er i tvil om søknaden er mottatt, kan du ta kontakt med oss.

 • 2Behandling av søknader

  Vi behandler alle søknader som vi har mottatt når søknadsfristen har gått ut. Sak om tildeling av frivillighetsmidler blir behandlet i bydelsutvalget. Møtet er åpent for publikum og starter med åpen halvtime.

 • 3Motta svar

  Alle søkere blir tilskrevet når bydelsutvalgets vedtak er fattet i mai. Oversikt over hvilke søkere som får tildelt frivillighetsmidler publseres i protokollen for møtet.

 • 4Utbetaling av penger

  De søkere som får tildelt frivillighetsmidler, får utbetalt pengene når vedtak er fattet.

 • 5Send inn rapport og regnskap

  Søker som er tildelt midler, skal sende rapport og regnskap som dokumenterer hvordan midlene er benyttet innen tre måneder etter at tiltaket er gjennomført.

Klage

Dersom du får avslag på din søknad om tildeling av midler, kan du klage. Klagen sendes til Bydel St. Hanshaugen.
Klagefrist er tre uker fra du mottar brev fra bydelen.