Til innhold
Tilskudd, legater og stipend

Frivillighetsmidler i Bydel St. Hanshaugen

St. Hanshaugen Bydelsutvalg vedtok 18. juni 2019 å bevilge midler til en ekstraordinær utlysning av frivillighetsmidler i 2019. Utlysningen utgjør til sammen 500.000 kr

Frist for å søke

13. oktober 2019. 

Kriterier for å søke

Alle frivillige lag, organisasjoner og enkeltstående personer som har tilknytning til bydelen og befolkningen i sentrum kan søke.

Tiltak som du søker midler til må:

 • gjennomføres og utløses dugnadsinnsats i bydelen
 • bidra til kulturopplevelser
 • fremme sosialt fellesskap og være tilgjengelig for bydelens befolkning
 • ikke brukes til drift
 • midlene må brukes til frivillige tiltak det året det søkes om midler

Retningslinjer

Vi anbefaler du leser gjennom retningslinjene for å søke frivillighetsmidler før du søker (PDF, 0,1MB).

Kontaktinformasjon

Silje Mauroy Wennevold
E-post: siljemauroy.wennevold@bsh.oslo.kommune.no
Telefon: 461 91 616

Slik søker du frivillighetsmidler i Bydel St. Hanshaugen

Etter at du har sendt søknaden

 • 1Vi registrerer alle søknader

  Vi registrerer alle søknader etter hvert som vi mottar dem. Det blir ikke sendt bekreftelse på at søknaden er mottatt. Dersom du er i tvil om søknaden er mottatt, kan du ta kontakt med oss.

 • 2Vi leser søknader

  Vi behandler alle søknader når søknadsfristen har gått ut. Sak om tildeling av frivillighetsmidler blir deretter behandlet i bydelsutvalget. Møtet er åpent for publikum og starter med åpen halvtime.

 • 3Du får svar

  Alle søkere får et skriftlig svar fra oss når bydelsutvalget har fattet vedtak om hvem som får tilskudd. Oversikt over hvilke søkere som får tildelt frivillighetsmidler publseres i protokollen for møtet.

 • 4Utbetaling av midler

  Frivillighetsmidlene utbetales så snart vedtaket om tildeling er klart.

 • 5Du må sende inn rapport og regnskap

  Søker som er tildelt midler, skal sende rapport og regnskap som dokumenterer hvordan midlene er benyttet innen tre måneder etter at tiltaket er gjennomført.

Klage

Dersom du får avslag på din søknad kan du klage til Bydel St. Hanshaugen, ved siljemauroy.wennevold@bsh.oslo.kommune.no.
Klagefrist er tre uker fra du mottar svarbrev fra bydelen.