Til innhold
Tilskudd, legater og stipend

Frivillighetsmidler i Bydel Grünerløkka

Frist for å søke

21. februar 2019.

Kort om tilskuddet

Tilskuddet er på 1 000 000 kroner. Alle frivillige lag, organisasjoner og enkeltstående personer som har tilknytning til bydelen kan søke. Tiltak i bydelen som særlig retter seg mot barn og unge vil bli prioritert.  

Kriterier for å søke

Tiltakene du søker midler til må

 • utløse dugnadsinnsats i bydelen
 • bidra til kulturopplevelser
 • fremme sosialt fellesskap
 • være åpen for bydelens befolkning
 • inneholde opplysninger om medlemstall og antall deltakere
 • midlene må brukes til frivillige tiltak det året det søkes om midler

Vi gir ikke støtte til

 • drift, for eksempel lønn og honorarer
 • aktiviteter som skjer i tre eller flere bydeler
 • organisasjoner som ikke har sin aktivitet og base i bydelen
 • dekking av underskudd til allerede avviklet tiltak

Fullstendige retningslinjer for tilskudd til frivillighetsmidler i Bydel Grünerløkka (PDF 0,1MB)

Krav om rapportering

Søker som er tildelt midler skal sende rapport og regnskap som dokumenterer hvordan midlene er benyttet. Rapporteringen gjør du fra søknaden din i meldingsboksen på Min side. Fristen for rapportering er 30. november 2019.

Slik søker du

 • 1Finn fram vedlegg

  Godkjent regnskap for siste regnskapsår må legges ved. Dersom det søkes til nye organisasjoner hvor det ikke foreligger slikt regnskap må dette kommenteres.

 • 2Logg inn, fyll ut og send inn søknad

  Søknadsfristen har gått og søknadsskjemaet er fjernet.

  Hvis du søker tilskudd til mer enn ett tiltak, må du levere én søknad per tiltak.

Etter at du har sendt søknaden

 • 1Behandling av søknader

  Alle søknadene behandles når søknadsfristen har gått ut. Oppvekst- og kulturkomiteen gjør vedtak om tildeling av midler.

 • 2Motta svar

  Alle søkere får beskjed på e-post når komiteens vedtak er fattet.

 • 3Utbetaling av penger

  De som har fått innvilget midler, får disse utbetalt fortløpende etter at vedtaket er fattet.

Klage

Dersom du får avslag på din søknad om tildeling av midler kan du klage. Klagefrist er tre uker fra du mottar brev fra bydelen.

Klagen sendes til e-postadresse postmottak@bga.oslo.kommune.no eller per post.

Bydel Grünerløkka,
Postboks 2128 
Grünerløkka
0505 Oslo

Kontaktinformasjon

Sigrun Øyre Gundersen
Telefon: 901 86 034
E-postadresse: sigrun.oyre.gundersen@bga.oslo.kommune.no