Til innhold

Frivillighetsmidler i Bydel Frogner

Frist for å søke

Søknadsfristen for Ungdomsrådets frivillighetsmidler er 22. oktober.

Kort om tilskuddet

Frivillighetsmidlene lyses ut i to runder i 2018. Ungdomsrådet utlyser 100 000 i frivillighetsmidler. Bydelsutvalget har tidligere i år innvilget 400 000 i frivillighetsmidler. 

Tilskuddet skal være med på å skape gode opplevelser for bydelens innbyggere gjennom frivillig aktivitet. 

Kriterier for å søke

Hvem kan søke

 • frivillige organisasjoner
 • enkeltpersoner
 • kommunalt støttede virksomheter
 • bydelens tjenestesteder

Hva kan du søke om

 • Enkelttiltak som ikke inngår i ordinær virksomhet.
 • Frivillige organisasjoner kan søke midler til medlemsaktivitet dersom de kan vise til at de aktivt søker nye medlemmer.
 • Aktiviteter som ivaretar bydelens fysiske miljø og bidrar til økt dugnadsinnsats.

Tips til søknaden

Husk at tiltaket må reflektere frivillighet og søknaden må synliggjøre omfanget av frivillig innsats. For eksempel om en organisasjon tilbyr fritidsaktivitet til barn med betalte og profesjonelle trenere/instruktører, vil ikke dette være grunnlag for frivillighetsmidler i seg selv. Men om denne organisasjonen skulle holde åpne arrangement for publikum på frivillig basis, kan frivillighetsmidler være aktuelt. En organisasjon med frivillige instruktører eller trenere vil være grunnlag for frivillighetsmidler.  

Retningslinjer for frivillighetsmidler

Ønsker du mer informasjon om tilskuddet kan du laste ned retningslinjer for frivillighetsmidler (PDF 0,1MB)

Kontaktinformasjon

E-post: postmottak@bfr.oslo.kommune.no
Telefon: 21 80 21 80

Slik søker du frivillighetsmidler

Etter at du har sendt søknaden

 • 1Søknaden blir registrert

   Søknaden registreres og du får automatisk opp en kvittering på innsendt søknad. Kopi av søknaden sendes til e-postadressen du har oppgitt i søknaden, i tillegg finner du den ved å logge på Min Side.

 • 2Behandling av søknader

  Tildelingen av Ungdomsrådets frivillighetsmidler vil behandles i rådsmøtet 1. november.

 • 3Motta svar

  Alle søkere får svar i meldingsboksen i sin digitale postkasse og på Min Side cirka en uke etter at bydelsutvalgets vedtak er fattet.

 • 4Utbetaling av penger

  Tilskuddet utbetales etter at klagefristen har gått ut.

 • 5Send inn rapport og regnskap

  Søker som er tildelt midler, skal sende rapport og regnskap som dokumenterer hvordan midlene er benyttet innen tre måneder etter at tiltaket er gjennomført.

Klage

Klagefrist er tre uker etter at du har fått svar fra oss.