Til innhold

Frivillighetsmidler i Bydel Frogner

Frist for å søke

Søknadsfristen for 2018 er 15. august.

Kort om tilskuddet

Bydel Frogner ønsker å bruke 500.000 kroner til frivillig aktivitet i 2018. Av disse vil 100.000 innstilles av Ungdomsrådet i bydelen. Tilskuddet skal være med på å skape gode opplevelser for bydelens innbyggere gjennom frivillig aktivitet.

Kriterier for å søke

Hvem kan søke

 • frivillige organisasjoner
 • institusjoner
 • enkeltpersoner
 • kommunalt støttede virksomheter
 • bydelens tjenestesteder

Hva kan du søke om

 • Enkelttiltak som ikke inngår i ordinær virksomhet.
 • Frivillige organisasjoner kan søke midler til medlemsaktivitet dersom de kan vise til at de aktivt søker nye medlemmer.
 • Aktiviteter som ivaretar bydelens fysiske miljø og bidrar til økt dugnadsinnsats

Retningslinjer for frivillighetsmidler

Ønsker du mer informasjon om tilskuddet kan du laste ned retningslinjer for frivillighetsmidler (PDF 0,1MB)

Kontaktinformasjon

Brynhild Vestad
E-post: postmottak@bfr.oslo.kommune.no
Telefon: 469 36 715

Slik søker du frivillighetsmidler

 • 1Last ned og fyll ut søknadsskjema

  Elektronisk søknadskjema vil blir lagt ut så snart det er klart.

 • 2Send inn søknaden

  Søknaden med evtuelle vedlegg sendes til postmottak@bfr.oslo.kommune.no
  Du kan også sende inn søknaden per post til Bydel Frogner, Dokumentsenteret, Postboks 2400 Solli, 0201 Oslo. Konvolutten merkes «frivillighetsmidler». 

Etter at du har sendt søknaden

 • 1Søknaden blir registrert

  Vi registrerer alle søknader som har kommet inn. Det blir ikke sendt bekreftelse på mottatt søknad.

 • 2Behandling av søknader

  Hvem som skal få tildelt midler blir behandlet av bydelsutvalget over sommeren.

 • 3Motta svar

  Alle søkere får beskjed på e-post når bydelsutvalgets vedtak er fattet.

 • 4Utbetaling av penger

  Tilskuddet utbetales etter vedtak og utbetalingsanmodning.

 • 5Send inn rapport og regnskap

  Søker som er tildelt midler, skal sende rapport og regnskap som dokumenterer hvordan midlene er benyttet innen tre måneder etter at tiltaket er gjennomført.

Klage

Klagefrist er tre uker etter at du har fått svar fra oss.