Til innhold
Tilskudd, legater og stipend

Driftstilskudd til kunst- og kulturinstitusjoner

Driftstilskudd til kunst- og kulturinstitusjoner, -organisasjoner og virksomheter i Oslo kommune

Frist for å søke

Søknadsfristen er 4. april. Du søker da om driftstilskudd som skal brukes neste år.

Kort om tilskuddet

Tilskuddsordningen skal bidra til kvalitet og mangfold i Oslos kunst og kulturtilbud, støtte formidling av kulturarven og stimulere til nytenkning og utvikling.

Kriterier for å søke

Hvem kan søke?

Kunstnere, kulturaktører, organisasjoner, institusjoner og virksomheter innenfor kunst- og kulturfeltet kan søke om tilskudd.

Kriterier og prioriteringer

Du kan søke om tilskudd til årlig drift av profesjonelle tiltak innen kunst og kultur. Med «drift» menes administrasjon og aktiviteter som ligger i institusjonens, organisasjonens eller virksomhetens formål.

Vi gir ikke tilskudd til

 • institusjoner, organisasjoner og virksomheter som har drift av utpreget kommersiell karakter, innsamling som formål, eller virkeområde og profil avgrenset til lokalmiljøet.
 • enkeltpersonsforetak som omhandler kunstneres drift av eget virke.

Forskrift

Forskrift om tildeling av driftstilskudd til kunst- og kulturinstitusjoner, -organisasjoner og -virksomheter i Oslo kommune.

Krav om rapportering

Du må levere årsrapport og revidert årsregnskap innen 1. juni året etter at du har mottatt tilskuddet. For tilskudd fra og med 100.000 kroner må årsregnskapet være revidert av statsautorisert eller registrert revisor. 

Tildelinger

Kontaktinformasjon

Geir Rege 
E-post: geir.rege@kul.oslo.kommune.no
Telefon: 926 43 856

Slik søker du driftstilskudd til kunst- og kulturinstitusjoner

 • 1Fyll ut elektronisk søknadsskjema

  Søknadsskjema er aktivt fra 1. mars.

  Søknadsskjema for driftstilskudd til kunst- og kulturinstitusjoner. 

  Alle spørsmål må besvares, og du vil få veiledning underveis. Vi anbefaler at alle relevante opplysninger for søknaden og eventuelle vedlegg er klare før du starter med å fylle ut søkndaden.

 • 2Legg ved alle obligatoriske vedlegg
  • Beskrivelse av tiltaket/virksomheten og planlagte aktiviteter for påfølgende år
  • Budsjett/finansieringsplan for påfølgende år
  • Siste årsregnskap, revisjonsberetning og årsberetning

Etter at du har sendt søknaden

 • 1Motta bekreftelse

  Du mottar en bekreftelse på mottatt søknad med et referansenummer.

 • 2Vedtak blir fattet

  Når vedtak om driftstilskudd er fattet, vil søker få skriftlig beskjed om utfallet, vanligvis i januar-februar påfølgende år. Vedtaket publiseres på Oslo kommunes nettsider.

 • 3Send inn utbetalingsanmodning og attest

  For å få utbetalt tilskuddet må du sende inn utfylt utbetalingsanmodning og attest på skatte- og momsavgift.

Klage

Du kan klage på vedtaket. Klagefristen er 3 uker etter at du har mottatt vedtaket.