Til innhold
Tilskudd, legater og stipend

Den kulturelle spaserstokken

Frist for å søke

15. mars 2019.

Kort om tilskuddet

Den kulturelle spaserstokken skal bidra til profesjonelle kunst- og kulturopplevelser for seniorer, ved at det tilrettelegges for ulike typer tilbud på ulike kulturarenaer, seniorsenter, sykehjem og andre arenaer der de eldre befinner seg i dagliglivet. Det kulturelle tilbudets innhold skal gjenspeile den mangfoldige gruppen seniorer som bor i byen.

Hvem kan søke?

 • Profesjonelle kunst- og kulturinstitusjoner eller enkeltaktører innen kunst- og kulturfeltet.

Kriterier og prioriteringer

Det kan gis tilskudd til

 • prosjekter av høy kvalitet
 • prosjekter som er nyskapende
 • prosjekter som er gratis, åpne og tilgjengelige for alle i målgruppen
 • prosjekter som er særlig rettet mot fremmedkulturelle seniorer

Det gis ikke tilskudd

 • som erstatning for annen offentlig finansiering
 • til investeringer, utstyr, administrasjonstiltak, planleggingstiltak eller kompetanseutvikling
 • til ordinær drift av institusjoner, organisasjoner eller annen virksomhet
 • til institusjon til innkjøp av kunst- og kulturopplevelser til egne beboere eller medlemmer
 • til publikum til finansiering av egen kunst- eller kulturopplevelse
 • til arrangementer som er gjennomført 

Forskrift

Forskrift om tildeling av tilskudd til Den kulturelle spaserstokken (PDF, 0,1MB)

Tildelinger

Krav til rapportering

Det må sendes inn rapport og regnskap for mottatt tilskudd. Rapporteringsfrist er seks uker etter gjennomført arrangement. Tilskudd over 100.000 kroner må revideres av statsautorisert eller registrert revisor.

Kontaktinformasjon

Ingrid F. Danbolt, Kulturetaten
Telefon: 481 65 664
E-post: tilskudd@kul.oslo.kommune.no

Tidligere kataloger

Slik søker du Den kulturelle spaserstokken

 • 1Fyll ut søknadsskjema

  Søknadsskjema for Den kulturelle spaserstokken

  Alle spørsmål må besvares, og du vil få veiledning underveis. Vi anbefaler at alle relevante opplysninger for søknaden og eventuelle vedlegg er klare før du starter utfyllingen. Hvis det skal søkes om flere prosjekter kan dette samles i én søknad.

 • 2Gjør klar nødvendige vedlegg
  • Beskrivelse av tiltaket
  • Budsjett med finansieringsplan
  • Beskrivelse av ansvarlige, medvirkende og eventuelle samarbeidspartnere
  • Beskrivelse av hvordan tiltaket skal forankres og markedsføres mot målgruppen

Etter at du har sendt søknaden

 • 1Motta bekreftelse

  Du vil få en bekreftelse når vi har mottatt søknaden. I bekreftelsen finner du også saksbehandlingstid.

 • 2Tildeling

  Når vedtak er fattet, vil du få skriftlig beskjed om utfallet.

 • 3Utbetaling av tilskudd

  For å få utbetalt stipendet må du sende inn utfylt utbetalingsanmodning og attest på skatt-og merverdiavgift.

Klage

Klagefrist er 3 uker fra du mottar brev fra oss. Klagen sendes til Kulturetaten på e-post tilskudd@kul.oslo.kommune.no