Til innhold

Bomiljøtilskudd – Områdeløft Tøyen og Områdeløft Grønland

Frist for å søke

Søknadsfristen er 22. mai 2018. 

Kort om tilskuddet

Bomiljøtilskuddsordningen er en del av det pågående områdeløftet på Tøyen og det nyoppstartede områdeløftet på Grønland.

Formålet med tilskuddet er å bidra til trygge, inkluderende bomiljøer med en aktiv befolkning som ønsker å bli boende. Bomiljøtilskuddet er forbeholdt fysiske og sosiale tiltak, samt informasjons- og kompetansetiltak, som bidrar til bedre bo- og oppvekstmiljø.

Kriterier for å søke

Hvem kan søke?

 • Boligselskaper (borettslag og sameier)
 • Velforeninger
 • Andre aktører på boligmarkedet. Andre aktører kan være frivillige/ideelle organisasjoner, sosiale entreprenører og ikke-kommersielle foretak.

Enkeltpersoner, kommunale og statlige organer kan ikke søke.

Tiltakene må gjennomføres innenfor, eller i umiddelbar tilknytning til, innsatsområdene til Områdeløft Tøyen og Områdeløft Grønland.

Tiltakene må bidra til et eller flere av følgende mål: 

 • Trygge bo- og oppvekstmiljøer
 • Gode og inkluderende møteplasser
 • Mange beboere får glede og nytte av prosjektet, med særlig vekt på barn
 • Engasjement, deltakelse og aktivitet fremmes
 • Tilrettelegging for klima- og miljøsmarte valg

Det gis ikke støtte til å dekke driftsutgifter, lønnsutgifter, eller til å løse kommunale oppgaver som er pålagt ved lov. Vaktmesterutgifter eller frivillig arbeid er viktig for å redusere kostnadene, men kan ikke inngå som egenandel.  

​Hvor mye tilskudd?

Det er vanlig at den som får tilskuddet betaler minst 50 prosent av det tiltaket koster. Det er i utgangspunktet ingen rammer for hvor stort et prosjekt kan være.

Krav til prosjekter som det søkes midler til

 • Tiltakene må bidra til trygge, inkluderende bomiljøer med en aktiv befolkning som ønsker å bli boende.
 • For å sikre eierskap, bruk og ivaretakelse av tiltaket skal prosjektene være laget i samarbeid med beboerne, og forankret i organisasjonen. Prosjektene skal involvere dem som tiltaket skal komme til gode. 
 • Der prosjektet inneholder flere faser som for eksempel mulighetsstudie, prosjektering/planlegging, bygging/gjennomføring, må det søkes om tilskudd til en fase om gangen.

Eksempler på tildelinger tildelinger:

 • Gruegata 23: Støtte til nytt dekke i bakgård
 • Håkonsgate 10/Åkebergveien 36: Støtte til plen og nytt lekeareal
 • Åkebergveien 42: Støtte til belysning (sensorstyrte lamper, solcellelamper)
 • Smedgata 35: Oppussing av forfallent vaskerom til vaskerom og smørebod
 • Heimdalsgata 34: Støtte til ny søppel- og oppbevaringsbod
 • Urtehagen boligsameie: Opprusting av bakgård med platting og veggmaleri

Krav til rapportering

Når prosjektet er gjennomført må du sende inn tekst- og økonomirapport.

Kontaktinformasjon

Spørsmål om tilskudd og søknad kan rettes til saksbehandler i programkontoret for områdeløftene – Leo Rygnestad.

Slik søker du bomiljøtilskudd

Etter at du har sendt søknaden

 • 1Motta bekreftlese

  Bekreftelse på mottatt søknad og eventuelt tilbakemelding over manglende informasjon eller dokumentasjon blir sendt ut. 

 • 2Behandling av søknader

  Søknadene behandles i Byrådsavdeling for byutvikling. Tilskudd fordeles etter en skjønnsmessig vurdering etter kriteriene i utlysningen.

 • 3Innstilling på høring

  Bydelsutvalget i Gamle Oslo får byrådsavdelingens innstilling på høring.

 • 4Vedtak fattes

  Når vedtak er fattet, vil du få skriftlig beskjed. Vedtak fattes av Byrådsavdeling for byutvikling.