Til innhold
Slik bygger vi Oslo

Nye Tøyenbadet

Nye Tøyenbadet

Oslo kommune skal bygge et nytt og moderne badeanlegg på Tøyen. Med totalt åtte bassenger og en vannflate på 2 730 kvadratmeter, vil det nye Tøyenbadet bli Oslos største badeanlegg, og gi byen et hovedbad for både idrett og publikum.

Hvordan blir nye Tøyenbadet?

Det eksisterende Tøyenbadet skal rives, og det nye anlegget skal oppføres på samme tomt.

Det nye Tøyenbadet blir Oslos største badeanlegg. Anlegget vil bestå av et innendørsbad med fire bassenger samt et utendørsbad med fire bassenger.  I tillegg blir det vannsklie både inne og ute, samt en kafeteria. Ulike badetemperaturer og store arealer med varierende vanndybder vil gi gode forhold for svømmeopplæring og varierte opplevelser. Utebadet i parken mot sør vil gi gode opplevelser i sommersesongen og en liten del av familiebassenget vil være helårsåpent. Det kommer også en flerbrukshall tilrettelagt for innendørs ballidrett tilknyttet badet. Denne hallen får en spilleflate på 25x45 meter.

Det nye badet skal bidra til å forbedre bassengkapasiteten i Oslo, og gi byen et hovedbad for både idrett og publikum.

Fakta om det nye badet

 • Fire basseng innendørs
  • 50x25m svømmebasseng
  • 12x13m stupebasseng m/opptil 5m stup
  • 9,5x12,5m varmtvannsbasseng
  • 10x37m familiebasseng
 • Fire basseng utendørs
  • 25x12,5m svømmebasseng
  • 12x13m stupebasseng m/opptil 5m stup
  • 9x32m familiebasseng
  • 4,5x14m småbarnsbasseng
 • Sklie inne og ute
 • 500 tribuneplasser inne
 • Fire etasjer
 • Bruttoareal: rundt 15 700 kvadratmeter

Miljø og energi

•    Energivennlig passivhus for idrettsanlegg
•    Det stilles krav til materialbruk, blant annet krav til høy andel bruk av tre i deler av bygget
•    Det planlegges for energibrønner og solceller
•    Vegetasjon på takflate
•    Bruk av regnvann til forsyning bassengvann 
•    Fossilfri/utslippsfri anleggsplass

Hva skjer når?

 • Riving av dagens Tøyenbad og bygging av nytt badeanlegg samme sted ble vedtatt i Oslo bystyre 19. juni 2019
 • Dagens Tøyenbad er planlagt å stenge ved utgangen av 2019
 • Vi planlegger å rive det eksisterende badeanlegg første kvartal 2020
 • Vi planlegger å ferdigstille det nye badet sommeren 2023

Naboinformasjon

Vi vil oppdatere denne siden fortløpende med informasjon for naboer.

Hvor ligger badet?

Tøyenbadet ligger i Bydel Grünerløkka, og grensen mot Bydel Gamle Oslo. Besøksadressen er Helgesens gate 90.

Hvem er ansvarlig?

Kultur- og idrettsbygg Oslo KF er ansvarlig byggherre.

Involverte i prosjektet

 • Arkitekt: Asplan Viak AS
 • Landskapsarkitekt: Asplan Viak AS
 • Rådgivende ingeniører: Asplan Viak AS
 • Samspillsentreprenør vannbehandling og stålbasseng: ENWA Badeanlegg AS
 • Hovedentreprenør og sidestilte entrepriser: planlagt kontrahert høst 2019 og i 2020

Følg Kultur- og idrettsbygg

Kontaktpersoner

Kultur- og idrettsbygg Oslo KF

Prosjektansvarlig

Stian Gundersen

E-post

Kultur- og idrettsbygg Oslo KF

Kommunikasjonssjef byggeprosjekter

Ingunn Olsen

Mobilnummer
905 57 753

E-post

Kultur- og idrettsbygg Oslo KF

Telefon
21 80 21 80

E-post

Besøksadresse
Olav Vs gate 4