Til innhold

Sydhavna

Nettstedet vil være utilgjengelig i ca 30 minutter fredag 23. februar i perioden mellom klokken 20:00 og 24:00 på grunn av planlagt vedlikehold. Vi beklager om dette er en ulempe for deg. 

 

This site will be unavailable for about 30 minutes between the hours of 20:00 and 24:00 Friday 23 February due to scheduled maintenance. We hope this is not inconvenient for you. 

Hvor

Sydhavna strekker seg fra Paulsenkaia i Bispevika sydover til og med Ormsundkaia. 

Hva

Sydhavna skal håndtere alt gods gjennom Oslo havn med unntak av gods med utenlandsfergene. Sydhavna er fellesbetegnelsen på de sammenhengende havnearealene på østsiden av Indre Oslofjord fra Grønlia i nord til Ormsund i sør.

Det omfatter del av Grønlia, Kongshavn med Alnas utløp, Sjursøya, Kneppeskjærutstikkeren og Ormsundkaia.

Prosjektet er en del av Fjordbyen. 

  Hvorfor

  Sydhavna skal overta all godstransport unntatt det som går via fergene. Området skal i åra som kommer utvikles som Oslos permanente havn. Det blir ingen byutvikling med boliger i området, og delområdene ble derfor noen år i forveien skilt ut fra planene om Fjordbyen.

  Hvem

  Oslo kommune ved Oslo Havn KF og Eiendoms- og byfornyelsesetaten

  Kontakt

  Plan- og bygningsetaten, Fjordbyenheten

  E-post

  Besøksadresse
  Vahls gate 1 , 0187 OSLO