Til innhold

Akershusstranda

Introduksjon

I fremtiden legges det opp til en endring av området med vekt på rekreasjon og grøntområder med høy grad av tilgjengelighet for publikum. I fremtiden vil området også kunne få en rekke nye publikumstilbud gjennom nytt innhold i eksisterende havneskur samt oppgradering av de såkalte "pappabuene".

I 2010 ble det gjennomført et utredningsarbeid om Fjordtrikken, hvor ett av alternativene var en trikkeløsning fra Bjørvika til Rådhusplassen via Vippetangen og Akerhusstranda. I desember 2014 startet Oslo Havn KF med rehabiliteringsarbeider på deler av strekningen langs Akerhusstranda.

Hvor

Akershusstranda ligger ved murene til Akershus festning. Området er vestvendt og strekker seg fra Rådhusplassen i nordvest til Vippetangen i sør, som er spissen av halvøya hvor festningen ligger.

Hvorfor

Prosjektet gjennomføres som en del av byutviklingen i Oslo.

Hvem

Oslo kommune ved Oslo Havn KF og Eiendoms- og byfornyelsesetaten.

Kontakt

Plan- og bygningsetaten, Fjordbyenheten

Telefon
21 80 21 80

E-post

Besøksadresse
Vahls gate 1

Postnummer
0187

Poststed
Oslo