Til innhold

Vielse i Oslo rådhus

Ønsker dere å gifte dere i Rådhuset, har dere mulighet til å bli viet i det vakre Munchrommet.

Vielser i Oslo rådhus

  • Kommunene overtar vigselsmyndigheten i Norge fra domstolene 1. januar 2018
  • I Oslo er det mulig å gifte seg i Rådhuset
  • Vielsene foregår på onsdager, fredager og enkelte lørdager

Prøvingsattest

For å inngå ekteskap i Norge, må det først vurderes om ekteskapsvilkårene er oppfylt. Dette kalles prøving av ekteskapsvilkårene, og gjøres av folkeregisteret ved ditt regionale skattekontor. På bakgrunn av prøvingen, vil folkeregisteret kunne utstede en prøvingsattest. 
 
Attesten er gyldig i fire måneder fra utstedelse og må være gyldig på vielsestidspunktet. Prøvingsattesten bestiller dere hos Folkeregisteret ved ditt lokale skattekontor. Bestill prøvingsattest hos skatteetaten.no
 
Attesten skal leveres til Rådhuset senest en måned i forkanten av vielsen, eller så snart som mulig dersom der er mindre en måned til vielsen skal finne sted. Dersom attesten ikke er mottatt innen en uke før vielsen vil reservasjonen kunne bli kansellert.
 
  • Den originale prøvingsattesten (ikke kopi) kan enten leveres i Rådhusets resepsjon, eller sendes til Rådhusets forvaltningstjeneste, Rådhuset, 0037 Oslo. 
  • Konvolutten merkes: «Vielser». 
  • Resepsjonen er åpen alle hverdager klokken 09.00-16.00.
  • Dersom dere har mottatt en elektronisk prøvingsattest kan denne sendes inn pr e-post til postmottak@rft.oslo.kommune.no.

Søknad om tid

Vielsene i Oslo rådhus foregår på onsdag, fredager og enkelte lørdager i Rådhusets normale åpningstid. Unntaksvis vil rådhuset være stengt på grunn av andre arrangement. Det er mulighet til å søke om dato for vielsen i inntil ett år fram i tid.

Søk om tid (logg på)

  • Dette er kun en søknad om tid, og er avhengig av at tidspunktet er ledig.
  • Det er dessverre ikke mulig å bestille tid via telefon.
  • Vi sender dere en bekreftelse når tiden for vielsen er bestilt. 

Vielsesdagen

Vielsene foregår primært i Munchrommet i andre etasje, med Edvard Munchs maleri «Livet» som bakteppe. Rommet er hundre kvadratmeter stort, og det er plass til omtrent 30 personer.
Rådhuset sørger for det praktiske som oppsett, blomster og lys.

  • Seremonien varer i 10-15 minutter. Vigsleren leser det borgerlige vielsesformularet, som er en fastsatt tekst for borgerlig vielse. Les teksten her (PDF 4kB)
  • Oslo kommune har egne godkjente vigslere som inngår i en turnusordning.
  • Dere må ha med gyldig legitimasjon som vises fram. Gyldig legitimasjon er pass, førerkort og bankkort med bilde og personnummer, utstedt i Norge.
  • Dere må sørge for at det er to vitner tilstede under seremonien. Dette kan være forloverne eller to andre myndige personer.
  • Dere kan velge om vielsen skal foregår på norsk eller engelsk.
  • Etter seremonien får dere med dere en midlertidig vigselsattest. Den endelige vigselsattesten blir ettersendt av folkeregisteret.

Vi ber om at det ikke blir kastet ris eller lignende i eller utenfor Rådhuset.

Pris

Vielser i Oslo rådhus er gratis på onsdager og fredager, dersom minst en av partene har bostedsadresse i Oslo. For andre uten bostedsadresse i Oslo koster det kr. 900,- å bli viet i Rådhuset.
Ønsker du å gifte deg på en lørdag koster det kr. 1700,- uansett bostedsadresse. 

Faktura sendes etter vielsen er gjennomført.

Kjønnsnøytral ekteskapslov

1. januar 2009 fikk Norge kjønnsnøytral ekteskapslov. Dette innebærer at personer av samme kjønn kan inngå ekteskap. Tidligere inngått partnerskap kan omgjøres til ekteskap ved søknad til folkeregisteret.

Brudepar på vei opp til vigsel i MunchrommetBrudepar på vei opp til vigsel i Munchrommet. Fotograf: Kristoffer Klunk

Kontakt Rådhusets forvaltningtjeneste

Rådhusets forvaltningstjeneste

Postadresse
Rådhuset, 0037 OSLO


Telefon: 23 46 12 00
E-post: