Til innhold

Vielse i Oslo rådhus

Nå har de som ønsker det anledning til å vies i det vakre Munchrommet i Rådhuset.

For å vies i Rådhuset må man selv sørge for godkjent vigsler. Vigsleren må være fra et registrert livssynssamfunn eller eventuelt en dommer med vigselsrett.

Følgende livssynssamfunn er godkjente for vigsel i Rådhuset:

Munchrommet

Vielsen foregår her med Edvard Munchs maleri "Livet" som bakteppe. Rommet er 100 kvadratmeter stort, og det er plass til omtrent 30 personer.

Kom gjerne innom og se rommet på forhånd. Munchrommet er tilgjengelig for publikum i Rådhusets normale åpningstid.

Seremonien

Brudepar på vei opp til vigsel i MunchrommetBrudepar på vei opp til vigsel i Munchrommet. Fotograf: Kristoffer KlunkDere må selv finne en vigsler - altså den som skal gjennomføre vielsen og seremonien. Rådhuset sørger for det praktiske som oppsett, blomster og lys.

Hvis dere ønsker at seremonien skal inneholde et kunstnerisk innslag må dere avtale dette på forhånd.

Seremonien kan vare opptil 20 minutter. Vielsen må skje i Rådhusets åpningstider på fredager eller lørdager. Dere må ta høyde for å tilpasse seremonien til andre begivenheter i Rådhuset.

Grunnet andre arrangementer i Rådhuset er det ikke ledig kapasitet for vielser på lørdager i mai. I forbindelse med valget 2017 vil det heller ikke være mulig å vies i Rådhuset i perioden 21. juli – 22. september.             

Slik søker dere om å få gifte dere i Rådhuset:

For å kunne gifte dere i Munchrommet må dere sende en søknad til rådhusets forvaltningstjeneste på e-post til: postmottak@rft.oslo.kommune.no

Søknaden må inneholde ønsket dato, tidspunkt og følgende vedlegg:

  1. Kopi av gyldig prøvingsattest. Denne får du også hos folkeregisteret. 
  2. Dokumentasjon på avtale med godkjent vigsler.

Pris:

Det koster 2.500,- kroner å benytte Rådhuset som vigselssted. Prisen inkluderer blomster, lys og oppsett for vigsel i Munchrommet.

Søknad sendes Rådhusets forvaltningtjeneste

Rådhusets forvaltningstjeneste

Postadresse
Rådhuset, 0037 OSLO


Telefon: 23 46 12 00
E-post: