Til innhold

"Reinventing cities"

Kontakt

Kontaktperson

Kommunikasjonsrådgiver, Lis Merethe Homdal

Telefon

21 80 21 80

E-post

Hva

Konkurransen Reinventing Cities arrangeres av C40 (Cities Climate Leadership Group). Storbyer verden over spiller en avgjørende rolle for å nå Paris-avtalens mål om klimagassutslipp. 16 av verdens storbyer deltar i den internasjonale miljø- og klimakonkurransen. Til sammen har byene lagt 42 eiendommer inn i konkurransen, og private aktører har blitt invitert til å komme med sine bærekraftige konsepter til eiendommene. Vinnerteamet for hver enkelt eiendom gis muligheten til å kjøpe og utvikle eiendommen i tråd med vinnerforslaget.

Oslo kommune ønsker å være i front i kampen mot klimaendringer, og stiller med to eiendommer i Groruddalen.

Konkurransen skal sette nye standarder for klimavennlige urbane prosjekter, og bane vei for nye måter å arbeide tverrfaglig på - for å oppnå de beste innovative løsningene for fremtidens byer. Konkurransen åpner for å konkurrere på blant annet innovasjon, arkitektur, og ulike former for kollektivløsninger og sambruk. Eiendommene som skal utvikles, legges ut for salg med kriterier knyttet til klima og bærekraft. Målet er å stimulere til nullutslipp.

Hvor?

Oslo har to eiendommer med i konkurransen, begge eid av Oslo kommune og lokalisert i Groruddalen. Grourudalssatingen har gitt området betydelig løft, i form av blant annet oppgradering av offentlige rom, gjenåpning av bekker, bedre belysning, nye lekeplasser med utstyr og kunst i offentlig rom. Flere private aktører har i den siste tiden vist økt interesse for området.

Furuset

Eiendommen på Furuset ligger sentralt og innenfor områdereguleringen for Furuset. Dette området på Furuset er kommunens forbildeområde innenfor FutureBuilt-programmet, som har som mål å utvikle klimanøytrale byområder og arkitektur. På Furuset er flere prosjekter ferdigstilt, og flere er under planlegging. Eksempler er Verdensparken, gjenåpning av bekkeløp, og nye boliger i Karihaugveien (Selvaag/JM). Mange er FutureBuilt-prosjekter med høye miljøkrav - som Trygve Lies Plass, Furuset Hagelandsby, Førstehjemsboligene i Usholtveien 31, Verdensparken skole og nytt energisystem.


Den aktuelle eiendommen på Furuset

 • Sentral tomt i den nye Bygata
 • Ca. 2 000 m2
 • Utbyggere kan gå rett på byggesak uten detaljregulering.

Les mer om eiendommen og stedbestemte krav på C40s nettside

Fossumdumpa – Stovner

Eiendommen ligger sentralt på Stovner, like ved Stovner T-banestasjon. Fossumdumpa er den første delen av et større industriområde som skal utvikles i løpet av de neste 20-30 årene. Kultur- og idrettsbygg Oslo KF planlegger et nytt bad på naboeiendommen. Badet skal stå klart i 2020. Reguleringsplan for Fossumdumpa utarbeides parallelt med konkurransen. Konkurransen vil gi forslag til videre detaljering for Reinventing Cities-delen av Fossumdpumpa.

Den aktuelle eiendommen på Stovner

 • Stasjonsnær tomt  ved Stovner T-bane og ved siden av det kommende badet
 • Nordvestre del av Fossumdumpa, totalt ca. 10 000 m2

Les mer om eiendommen C40s nettside

Når?

Konkurransen løper fra 16. november 2017, til vinnerene kåres våren 2019. En lokal jury vil vurdere og innstille innkomne forslag. Vinner utpekes av Oslo Bystyre.

10 team kjemper om Oslo-tomtene

Aktuelle aktører kunne melde sin interesse innen 31. mai 2018.

Aktørene skal bestå av et tverrfaglig team, fordi konkurransen oppfordrer til nye typer samarbeid som kan gi nye løsninger og attraktive prosjekter. Deltakerteam skal ha faglig kompetanse bl.a. innenfor arkitektur, trafikk/transport, eiendomsutvikling og økonomi. I tillegg, selv om det ikke er påkrevd, oppfordres deltakerteamene til også å samarbeide med en lokal partner for å forsikre seg om at lokale regler følges - og for å legge til rette for lokal involvering.

Konkurransen bygger på to typer dokumenter: Konkurransereglement og dokumenter om stedsbestemte krav for hver eiendom. Disse finner man på C40s hjemmeside. Interesserte aktører kan melde sin interesse via C40s nettside. Her finner du også mer informasjon om:

 • konkurransen og kriterier
 • eiendommene
 • tidsfrister

10 ulike aktører har sent inn totalt seks forslag for eiendommen på Stovner, og seks forslag for eiendommen på Furuset.

Aktører som har sendt inn forslag til eiendommen på Furuset, Bygata

Teamnavn og aktører: 

 1. The Urban Village Team (OBOS Nye Hjem AS, LPO architects, SLA, Bollinger+Grohmann, Veidekke Entreprenør AS.
 2. CONTROL GREEN GROUP (Control AS, Kaden+Lager GmbH, JOR Greentech AS)
 3. Adapto (Sequoia AS, NCC Norge AS, Makershub Arkitektur AS)
 4. International-Waters Incorporated (teamrepresentant: Kris Peterson)
 5. FUTURE HOMES NORGE (OCH AS, Hauschild + Siegel Architecture, advokat Per Foseid, Nabolagshager, Cushman & Wakefield Realkapital,  Finvold Prosjekt Consult AS)
 6. Recipe for future living (Ineo eiendom, Mad Stavanger AS, Mad Oslo AS, Landskap pluss, Asplan viak, Vill urbanisme, Léva urban design, Resirqel, Mad communication)

Aktører som har sendt inn forslag til eiendommen på Stovner, Fossumdumpa

Teamnavn og aktører:

 1. Kaleidoscope (Pboligutleie, Ola Roald Arkitekter, Holt O’ Brien, Byverkstedet, Gattaca)
 2. Co-Life (Revive, Bogdan&VanBroeck,  A-LAB, Kragh&Berglund, 3E, Bevisste,
 3. Hammervoll-Pind)
 4. International-Waters Incorporated (teamrepresentant: Kris Peterson)
 5. Recipe for future living (Ineo eiendom, Mad Stavanger AS, Mad Oslo AS, Landskap pluss, Asplan viak, Vill urbanisme, Léva urban design, Resirqel, Mad communication, Deichman Stovner, Alfiler Albert, Senior librarian)
 6. Team Birk & co (Birk & co AS, Link Arkitektur AS, HABEO, Insam as)
 7. Reinventing the Village - Generations together building the future citizen - centric & smart urban village (Norske Helsehus AS, WHITE ARKITEKTER, CLA SWEDEN AB, COWI AS, IOTA Foundation, More Energy AS, WORKSONLAND ARKITEKTUR OG LANDSKAP AS, OSLO INTERNATIONAL HUB AS)

Andre fase starter september 2018

Konkurransen går over to faser, hvor andre fase starter september 2018.

De tolv forslagene vil nå bli gjennomgått og bli vurdert av en utvelgelseskomité, som består av ulike representanter fra Oslo kommune, C40 og FutureBuilt. Tre finalister for hver eiendom vil bli invitert videre til andre fase. En lokal og tverrfaglig jury vil vurdere og innstille innkomne forslag. Juryen innstiller vinneren på hver tomt, og deretter sendes innstillingen til politisk behandling. Det tas sikte på at vinnerne kåres våren 2019.

Om konkurransen

Konkurransen Reinventing Cities arrangeres av C40 (Cities Climate Leadership Group). Storbyer verden over spiller en avgjørende rolle for å nå Paris-avtalens mål om klimagassutslipp. Oslo og 18 andre storbyer deltar, hvor 49 tomter skal utvikles. Disse storbyene inviterer private aktører til deltakelse.

Målgruppen for konkurransen er utviklere, arkitekter og prosjekterende med bærekraftskompetanse. På hver eiendom kåres en vinner, som får anledning til å kjøpe eiendommen og realisere vinnerforslaget. Oslo stiller med to tomter sentralt på Stovner og Furuset.

Konkurransen skal vise vei mot nullutslippssamfunnet.

Hvorfor er Oslo med?

Konkurransen oppfordrer politikere i verdens byer til å vektlegge en grønn og innovativ byutvikling, spesielt med tanke på bygg- og anleggsnæringen, samarbeid med private aktører, og energi-, transport- og avfallsløsninger.

Oslo kommune har allerede en av verdens mest ambisiøse klimamål, blant annet ved å jobbe for å redusere utslippene med 95 prosent innen 2030 og innføringen av et eget klimabudsjett. Oslo er også Europas miljøhovedstad i 2019, og grønn innovasjon og klimavennlig byutvikling er avgjørende for å nå våre ambisiøse klimamål.

Hva er "Reinventing Cities"?

Konkurransen er satt i gang av et internasjonalt storbynettverk, kalt Cities Climate Leadership Group (C40), som har forpliktet seg til å adressere klimaendringer. Konkurransen skal stimulere til nullutslipp og nye innovative klima- og miljøløsninger gjennom å realisere pilotprosjekter.

Konkurransen er en videreføring av den suksessfulle konkurransen Reinventing Paris 2015, som ble initiert av ordføreren i Paris og nå også styreleder i C40 Anne Hidalgo. Paris-konkurransen som omhandlet 23 eiendommer fikk meget god respons med over 800 innkomne forslag.

Forlatte bygninger, parkeringsplasser og utfordrende tomter får nå nytt liv med klimavennlige løsninger. Etter suksessen i Paris setter C40 i gang denne globale konkurransen for å invitere verdens byer til å sette en ny standard for bærekraftig utvikling – og å finne fremtidens løsninger.

Følgende byer deltar i Reinventing Cities: Auckland, Cape Town, Chicago, Houston, Madrid, Milano, Mexico City, Montreal, Oslo, Paris, Portland, Reykjavik, Rio de Janeiro, Salvador, San Francisco og Vancouver (16 totalt).

Eiendoms- og byfornyelsesetaten er kommunens grunneier, og gjennomfører konkurransen for Oslo kommune.

Information in English

Read more about Reinventing cites and Oslos sites on Reinventing cities' official site.

Kontaktpersoner Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Sjefsingeniør

Gard Skoe Fredriksen

Telefon: 21 80 21 80

E-post:

Kommunikasjonsrådgiver

Lis Merethe Homdal

E-post: