Til innhold

"Reinventing cities"

Kontakt

Kontaktperson

Kommunikasjonsrådgiver, Lis Merethe Homdal

Telefon

21 80 21 80

E-post

Hva

Den 16. november gikk 15 av verdens storbyer inn i den internasjonale miljø- og klimakonkurransen, "Reinventing Cities". Oslo kommune ønsker å være i front i kampen mot klimaendringer, og stiller med to eiendommer i Groruddalen. 

I konkurransen legger alle deltakerbyer 1-5 offentlige eiendomsprosjekter i «potten». Eiendommene skal utvikles, legges ut for salg etter kriterier knyttet til klima og bærekraft, med mål om å stimulere til nullutslipp.

Konkurransen åpner for å konkurrere på blant annet innovasjon, arkitektur, og ulike former for kollektivløsninger og sambruk.

Hvor?

Oslo har to aktuelle eiendommer med i konkurransen, begge eid av Oslo kommune og lokalisert i Groruddalen.

Furuset

Eiendommen på Furuset ligger sentralt og innenfor områdereguleringen for Furuset. Det betyr at den er del av forbildesatsingen FutureBuilt. Det innebærer å redusere klimagassutslippene med minimum 50 prosent innen transport, energibruk og materialbrukDen aktuelle eiendommen på Furuset

  • ​Sentral tomt i den nye Bygata
  • Ca. 2 200 m2

Fossumdumpa – Stovner

Eiendommen ligger sentralt på Stovner, i nærheten av Stovner T-banestasjon.

Den aktuelle eiendommen på Stovner

  • Stasjonsnær tomt  ved Stovner T-bane og ved siden av det kommende badet
  • Nordvestre del av Fossumdumpa, totalt ca. 10 000 m2

Når?

Konkurransen løper fra 16. november 2017, til vinneren kåres i desember 2018.

Slik melder team interesse

Aktuelle aktører kan melde sin interesse. Aktørene skal bestå av et tverrfaglig team, med faglig kompetanse blant annet innenfor arkitektur, trafikk/transport, eiendomsutvikling og økonomi.

Interesserte aktører kan melde sin interesse via konkurransens nettside. Her finner du også mer informasjon om:

  • konkurransen og kriterier
  • eiendommene
  • tidsfrister

Om konkurransen

15 byer verden over er med i konkurransen, det kan nevnes blant annet Reykjavik, Paris, Chicago, San Fransisco, Cape Town og Auckland.

Konkurransen skal drive frem effektivt samarbeid, deling av kunnskap og målbare og bærekraftige handlinger mot klimaendringer. Den binder sammen over 90 av verdens største byer, representerer over 650 millioner mennesker, og en fjerdedel av den globale økonomien.

Hvorfor er Oslo med?

Konkurransen oppfordrer politikere i verdens byer til å vektlegge en grønn og innovativ byutvikling, spesielt med tanke på bygg- og anleggsnæringen, samarbeid med private aktører, og energi-, transport- og avfallsløsninger.

Oslo kommune har allerede en av verdens mest ambisiøse klimamål, blant annet ved å jobbe for å redusere utslippene med 95 prosent innen 2030 og innføringen av et eget klimabudsjett. Oslo er også Europas miljøhovedstad i 2019, og grønn innovasjon og klimavennlig byutvikling er avgjørende for å nå våre ambisiøse klimamål.

Hva er "Reinventing Cities"?

Konkurransen er satt i gang av et internasjonalt storbynettverk, kalt Cities Climate Leadership Group (C40), som har forpliktet seg til å adressere klimaendringer. Konkurransen skal stimulere til nullutslipp og nye innovative klima- og miljøløsninger gjennom å realisere pilotprosjekter.

Konkurransen er en videreføring av den suksessfulle konkurransen Reinventing Paris 2015, som ble initiert av ordføreren i Paris og nå også styreleder i C40 Anne Hidalgo. Paris-konkurransen som omhandlet 23 eiendommer fikk meget god respons med over 600 innkomne forslag.

Forlatte bygninger, parkeringsplasser og utfordrende tomter får nå nytt liv med klimavennlige løsninger. Etter suksessen i Paris setter C40 i gang denne globale konkurransen for å invitere verdens byer til å sette en ny standard for bærekraftig utvikling – og å finne fremtidens løsninger.

Eiendoms- og byfornyelsesetaten er kommunens grunneier, og gjennomfører konkurransen for Oslo kommune.

Information in English

Read more about Reinventing cites and Oslos sites on Reinventing cities' official site.

Kontaktpersoner Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Sjefsingeniør

Gard Skoe Fredriksen

Telefon: 21 80 21 80

E-post:

Kommunikasjonsrådgiver

Lis Merethe Homdal

E-post: