Til innhold

"Reinventing cities"

Kontakt

Kontaktperson

Kommunikasjonsrådgiver, Lis Merethe Homdal

Telefon

21 80 21 80

E-post

Hva

19 av verdens storbyer deltar i den internasjonale miljø- og klimakonkurransen, "Reinventing Cities". Til sammen har byene lagt 49 eiendommer inn i konkurransen, og private aktører inviteres til å komme med sine konsepter til eiendommene. Vinnerteamet for hver enkelt eiendom gis muligheten til å kjøpe og utvikle eiendommen i tråd med vinnerforslaget.

Oslo kommune ønsker å være i front i kampen mot klimaendringer, og stiller med to eiendommer i Groruddalen.

Konkurransen skal sette nye standarder for klimavennlige urbane prosjekter, og bane vei for nye måter å arbeide tverrfaglig på - for å oppnå de beste innovative løsningene for fremtidens byer. Konkurransen åpner for å konkurrere på blant annet innovasjon, arkitektur, og ulike former for kollektivløsninger og sambruk. Eiendommene som skal utvikles, legges ut for salg med kriterier knyttet til klima og bærekraft. Målet er å stimulere til nullutslipp.

Hvor?

Oslo har to eiendommer med i konkurransen, begge eid av Oslo kommune og lokalisert i Groruddalen. Grourudalssatingen har gitt området betydelig løft, i form av blant annet oppgradering av offentlige rom, gjenåpning av bekker, bedre belysning, nye lekeplasser med utstyr og kunst i offentlig rom. Flere private aktører har i den siste tiden vist økt interesse for området.

Furuset

Eiendommen på Furuset ligger sentralt og innenfor områdereguleringen for Furuset. Dette området på Furuset er kommunens forbildeområde innenfor FutureBuilt-programmet, som har som mål å utvikle klimanøytrale byområder og arkitektur. På Furuset er flere prosjekter ferdigstilt, og flere er under planlegging. Eksempler er Verdensparken, gjenåpning av bekkeløp, og nye boliger i Karihaugveien (Selvaag/JM). Mange er FutureBuilt-prosjekter med høye miljøkrav - som Trygve Lies Plass, Furuset Hagelandsby, Førstehjemsboligene i Usholtveien 31, Verdensparken skole og nytt energisystem.


Den aktuelle eiendommen på Furuset

  • Sentral tomt i den nye Bygata
  • Ca. 2 000 m2
  • Utbyggere kan gå rett på byggesak uten detaljregulering.

Les mer om eiendommen og stedbestemte krav på C40s nettside

Fossumdumpa – Stovner

Eiendommen ligger sentralt på Stovner, like ved Stovner T-banestasjon. Fossumdumpa er den første delen av et større industriområde som skal utvikles i løpet av de neste 20-30 årene. Kultur- og idrettsbygg Oslo KF planlegger et nytt bad på naboeiendommen. Badet skal stå klart i 2020. Reguleringsplan for Fossumdumpa utarbeides parallelt med konkurransen. Konkurransen vil gi forslag til videre detaljering for Reinventing Cities-delen av Fossumdpumpa.

Den aktuelle eiendommen på Stovner

  • Stasjonsnær tomt  ved Stovner T-bane og ved siden av det kommende badet
  • Nordvestre del av Fossumdumpa, totalt ca. 10 000 m2

Les mer om eiendommen C40s nettside

Befaring av eiendommene

Det blir befaring på eiendommene torsdag 1. mars. Nærmere informasjon med påmeldingsmulighet vil bli annonsert på C40s nettside.

Når?

Konkurransen løper fra 16. november 2017, til vinneren kåres i januar 2019. En lokal jury vil vurdere og innstille innkomne forslag. Vinner utpekes av Oslo Bystyre.

Slik melder team interesse

Aktuelle aktører kan melde sin interesse. Aktørene skal bestå av et tverrfaglig team, fordi konkurransen oppfordrer til nye typer samarbeid som kan gi nye løsninger og attraktive prosjekter. Deltakerteam skal ha faglig kompetanse bl.a. innenfor arkitektur, trafikk/transport, eiendomsutvikling og økonomi. I tillegg, selv om det ikke er påkrevd, oppfordres deltakerteamene til også å samarbeide med en lokal partner for å forsikre seg om at lokale regler følges - og for å legge til rette for lokal involvering.

Konkurransen bygger på to typer dokumenter: Konkurransereglement og dokumenter om stedsbestemte krav for hver eiendom. Disse finner man på C40s hjemmeside. Interesserte aktører kan melde sin interesse via C40s nettside. Her finner du også mer informasjon om:

  • konkurransen og kriterier
  • eiendommene
  • tidsfrister

Deltakerteamet må i interessefasen sende inn en kort beskrivelse av forslag til konsept innen 31. mai. Forslaget må være i tråd med de formål, krav og kriterier som er beskrevet i konkurransereglementet.

Forslagene sendes inn via C40s nettside. Teamet får tilgang til en delt database på et sikkert nettsted ved å bruke datarommet som er tilgjengelig på hvert områdes nettside. For å gjøre dette må de fylle ut et skjema med en vanlig e-postadresse.

Om konkurransen

Konkurransen Reinventing Cities arrangeres av C40 (Cities Climate Leadership Group). Storbyer verden over spiller en avgjørende rolle for å nå Paris-avtalens mål om klimagassutslipp. Oslo og 18 andre storbyer deltar, hvor 49 tomter skal utvikles. Disse storbyene inviterer private aktører til deltakelse.

Målgruppen for konkurransen er utviklere, arkitekter og prosjekterende med bærekraftskompetanse. På hver eiendom kåres en vinner, som får anledning til å kjøpe eiendommen og realisere vinnerforslaget. Oslo stiller med to tomter sentralt på Stovner og Furuset.

Konkurransen skal vise vei mot nullutslippssamfunnet.

Hvorfor er Oslo med?

Konkurransen oppfordrer politikere i verdens byer til å vektlegge en grønn og innovativ byutvikling, spesielt med tanke på bygg- og anleggsnæringen, samarbeid med private aktører, og energi-, transport- og avfallsløsninger.

Oslo kommune har allerede en av verdens mest ambisiøse klimamål, blant annet ved å jobbe for å redusere utslippene med 95 prosent innen 2030 og innføringen av et eget klimabudsjett. Oslo er også Europas miljøhovedstad i 2019, og grønn innovasjon og klimavennlig byutvikling er avgjørende for å nå våre ambisiøse klimamål.

Hva er "Reinventing Cities"?

Konkurransen er satt i gang av et internasjonalt storbynettverk, kalt Cities Climate Leadership Group (C40), som har forpliktet seg til å adressere klimaendringer. Konkurransen skal stimulere til nullutslipp og nye innovative klima- og miljøløsninger gjennom å realisere pilotprosjekter.

Konkurransen er en videreføring av den suksessfulle konkurransen Reinventing Paris 2015, som ble initiert av ordføreren i Paris og nå også styreleder i C40 Anne Hidalgo. Paris-konkurransen som omhandlet 23 eiendommer fikk meget god respons med over 800 innkomne forslag.

Forlatte bygninger, parkeringsplasser og utfordrende tomter får nå nytt liv med klimavennlige løsninger. Etter suksessen i Paris setter C40 i gang denne globale konkurransen for å invitere verdens byer til å sette en ny standard for bærekraftig utvikling – og å finne fremtidens løsninger.

Følgende byer deltar i Reinventing Cities: Auckland, Cape Town, Chicago, Dubai, Houston, Lima, Madrid, Milano, Mexico City, Montreal, Oslo, Paris, Portland, Quito, Reykjavik, Rio de Janeiro, Salvador, San Francisco og Vancouver (19 totalt).

Eiendoms- og byfornyelsesetaten er kommunens grunneier, og gjennomfører konkurransen for Oslo kommune.

Information in English

Read more about Reinventing cites and Oslos sites on Reinventing cities' official site.

Kontaktpersoner Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Sjefsingeniør

Gard Skoe Fredriksen

Telefon: 21 80 21 80

E-post:

Kommunikasjonsrådgiver

Lis Merethe Homdal

E-post: