Til innhold

Program for storbyrettet forskning

Kontakt

Postadresse

Sekretariatet for Storbyforskning, Byrådsavdeling for finans, Rådhuset, 0037 OSLO

Hva er program for storbyrettet forskning?

Kommunene Bergen, Kristiansand, Oslo, Stavanger og Trondheim samarbeider med KS om forsknings- og utviklingsprosjekter som er særlig relevante for storbyene.

Programmet finansierer forskning og utvikling (FoU) basert på ideer fra byene eller programstyret. FoU skal styrke tjenesteytingen, planleggingen og det strategiske interessearbeidet overfor staten.

Hvor gjennomføres aktiviteter?

Storbyene samarbeider om prosjekter i nettverksgrupper. En av de fem byene tar gjerne på seg ansvaret som prosjektførende by.

Byrådsavdeling for finans i Oslo kommune er sekretariat for programmet. 

Hvorfor samarbeider storbyene om storbyforskning?

Storbyene er kjerne i fem storbyregioner der 55 prosent av landets innbyggere bor, og de bidrar til mer enn 65 prosent av verdiskapningen (fastlands-Norge).

Som komplekse organisasjoner, store lokalsamfunn, regionkjerner og transportknutepunkt, har storbyene særlige utfordringer. Storbyene og KS har gått sammen om forskning på tema som ikke dekkes i annen forskning.

Prioriterte forskningstema

  • Befolkningsutvikling
  • Tjenester – kvalitet og innovasjon
  • Plan, strategi og økonomi
  • Klima, miljø og transport

Programmets styre

  • Monica Lund (leder), Oslo kommune
  • Hilde Vikan, Stavanger kommune
  • Ingvild Kvilekval, Bergen kommune
  • Hans Ole Rolfsen, Trondheim kommune
  • Anne Karen Aunevik, Kristiansand kommune
  • Lasse Jalling, KS

Hva skjer når?

Planlagte programstyremøter 2018: 6. februar og 10. april

Prosjektsøknader må foreligge senest tre uker før programstyremøtene. 

Kontakt

Sekretariatet for storbyforskning
Ivar Alnæs
Mobil: 909 46 278
E-post: ivar.alnas@byr.oslo.kommune.no

Dokumenter

Dokumenter til prosjektsøknader

Les mer