Til innhold
Sentrale råd

Rådet for kjønns- og seksualitetsmangfold

Kontakt

Telefon

922 61 962

E-post

Postadresse

Rådet for kjønns- og seksualitetsmangfold, Rådhuset, 0037 OSLO

Besøksadresse

Olav Vs gate 4, 0161 OSLO

Rådets mandat og virksomhet

Rådet for kjønns- og seksualitetsmangfold er et rådgivende organ for byrådet og bystyret i saker som angår kjønnsminoriteter og seksuelle minoriteter.

Møter

Rådets møter er åpne for publikum. Meld fra til rådets sekretær om du vil være observatør.

 

Rådets sekretær

Toralv Moe
Telefon: 922 61 962
E-post: toralv.moe@byr.oslo.kommune.no