Til innhold
Bystyret

Meddommer

Du kan melde din interesse for å være meddommer i perioden 2021-2024.

Hva slags oppgaver har en meddommer? 

Meddommere er vanlige innbyggere som er med på å ta avgjørelser i rettssaker. Som meddommer kan du regne med å bli innkalt én til tre ganger i året. De fleste rettssaker varer fra én til tre dager, men enkelte saker kan vare lenger.

Vervet som meddommer er en samfunnsplikt, og vanligvis får man fri fra jobb for å utføre vervet. Hvis man taper arbeidsfortjeneste, gis det erstatning for dette.

Vervet som meddommer i Oslo tingrett eller Borgarting lagmannsrett innebærer at du er en av flere meddomere som skal dømme sammen med juridiske fagdommere. 

Hvem kan bli meddommer? 

Lovverket stiller krav til hvem som kan velges til meddommer i Oslo kommune. Noen av disse kravene er: 

  • Folkeregistrert i Oslo kommune.
  • Over 21 år og under 70 år ved valgperiodens start 01.01.2021.
  • Snakker og forstår norsk.
  • Statsborger i Norge eller et annet nordisk land, eller har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene. 
  • Utvalget skal bestå av like mange kvinner og menn. 
  • Utvalget skal ha en allsidig sammensetning, slik at det best mulig representerer alle deler av befolkningen. 

Mer informasjon finner du på www.domstol.no/lekdommer

Hvordan bli meddommer? 

Hvis du ønsker å være meddommer i Oslo i perioden 2021-2024 kan du registrere din interesse her. Du vil bli kontaktet av kommunen når arbeidet med rekruttering av meddommere for denne perioden starter.

Registrer din interesse som meddommer i Oslo.