Til innhold

Kultur- og utdanningskomiteen


Birte Stenrød

komitesekretær

E-post:

Magne Garaas

førstekonsulent

E-post:

Kultur- og utdanningskomiteen

Kultur- og utdanningskomiteen har blant annet ansvar for :

  • skole
  • kirke og gravlunder
  • aktiviteter og institusjoner innen kunst og kultur
  • bibliotek
  • film og video
  • barnehager
  • ungdomsspørsmål
  • fortidsminnevern
  • Oslo bys kulturpris og kunstnerpriser

Høringen om ytringsfrihet i Osloskolen kan du se her. På grunn av et strømbrudd ble det brudd i opptaket mot slutten. Siste innlegg ble derfor filmet på nytt.
Deler av de avsluttende oppfølgingsspørsmålene er tilgjengelige på lydopptak.

 

Møtene i kultur- og utdanningskomiteen er åpne for publikum. Skal komiteen behandle saker som er unntatt offentlighet lukkes møtet.

Oversikt over møter i kultur- og utdanningskomiteen

Medlemmer

Bystyremedlem Harald Nissen (MDG)

Nissen, Harald A. (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Forretningsutvalget
Leder av Kultur- og utdanningskomiteen
Medlem av Politiutvalget
Medlem av Samevalgstyret
Medlem av Valgstyret

Født: 1963

Bosted: Bydel Gamle Oslo

Bystyremedlem Eivor Evenrud (R)

Evenrud, Eivor (Rødt)

Medlem av Forretningsutvalget
Nestleder av Kultur- og utdanningskomiteen
Medlem av Politiutvalget
Medlem av Samevalgstyret
Medlem av Valgstyret

Født: 1982

Bosted: Bydel Sagene

Bystyremedlem Abdullah Alsabeehg (A)

Alsabeehg, Abdullah (Arbeiderpartiet)

Medlem av Kultur- og utdanningskomiteen
Medlem av Samevalgstyret
Medlem av Valgstyret

Telefon: 911 31 182

Født: 1986

Bosted: Bydel Søndre Nordstrand

Bystyremedlem Eskil Pedersen (A)

Pedersen, Eskil (Arbeiderpartiet)

Medlem av Kultur- og utdanningskomiteen

Født: 1984

Bosted: Bydel Grünerløkka

Bystyremedlem Fatima Ali Madar (A)

Madar, Fatima Ali (Arbeiderpartiet)

Medlem av Kultur- og utdanningskomiteen

Født: 1974

Bosted: Bydel Grünerløkka

Bilde kommer

Kaur, Prableen (Arbeiderpartiet)

Medlem av Kultur- og utdanningskomiteen

Født: 1993

Bosted: Bydel Grorud

Bilde kommer

Fredriksen, Bård Folke (Høyre)

Medlem av Kultur- og utdanningskomiteen

Født: 1967

Bosted: Bydel Nordre Aker

Bystyremedlem Saida Begum (H)

Begum, Saida (Høyre)

Medlem av Kultur- og utdanningskomiteen
Medlem av Samevalgstyret
Medlem av Valgstyret

Født: 1987

Bosted: Bydel Grünerløkka

Bystyremedlem Geir Kvarme (H)

Kvarme, Geir (Høyre)

Medlem av Kultur- og utdanningskomiteen

Født: 1963

Bosted: Bydel Frogner

Bystyremedlem Grete Horntvedt (H)

Horntvedt, Grete (Høyre)

Medlem av Kultur- og utdanningskomiteen

Telefon: 928 33 583

Født: 1944

Bosted: Bydel Alna

Bystyremedlem Nicolai Øyen Langfeldt (H)

Langfeldt, Nicolai Øyen (Høyre)

Medlem av Kultur- og utdanningskomiteen

Født: 1996

Bosted: Bydel Nordstrand

Bystyremedlem Odd Einar Dørum (V)

Dørum, Odd Einar (Venstre)

Medlem av Kultur- og utdanningskomiteen

Født: 1943

Bosted: Bydel Ullern

Ordfører Marianne Borgen (SV)

Borgen, Marianne (Sosialistisk Venstreparti)

Leder av Forretningsutvalget
Medlem av Kultur- og utdanningskomiteen
Medlem av Politiutvalget
Leder av Samevalgstyret
Leder av Valgstyret

Født: 1951

Bosted: Bydel Østensjø

Bilde kommer

Rolfsen, Ulrik Imtiaz (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Kultur- og utdanningskomiteen

Født: 1972

Bosted: Bydel Nordre Aker

Jørgensen, Susann Strandberg (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Kultur- og utdanningskomiteen

Født: 1972

Bosted: Bydel Gamle Oslo

Foss, Jørgen (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Kultur- og utdanningskomiteen

Født: 1989

Bosted: Bydel Sagene

Larsen, Bente M. (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Kultur- og utdanningskomiteen

Født: 1964

Bosted: Bydel Nordre Aker

Rados, Milos (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Kultur- og utdanningskomiteen

Whist, Jon Ole (Høyre)

Varamedlem av Kultur- og utdanningskomiteen

Født: 1976

Bosted: Bydel St. Hanshaugen

Bastiansen, Carl-Henrik (Høyre)

Varamedlem av Kultur- og utdanningskomiteen

Født: 1982

Bosted: Bydel Frogner

Butt, Talat Mehmood (Høyre)

Varamedlem av Kultur- og utdanningskomiteen

Født: 1958

Bosted: Bydel Søndre Nordstrand

Fuglesang, Heidi (Høyre)

Varamedlem av Kultur- og utdanningskomiteen

Født: 1992

Bosted: Bydel Frogner

Tollefsen, John Peter (Høyre)

Varamedlem av Kultur- og utdanningskomiteen

Født: 1949

Bosted: Bydel Vestre Aker

Lillo-Stenberg, Lars (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Kultur- og utdanningskomiteen

Født: 1962

Bosted: Bydel Frogner

Skei, Erik Borge (Venstre)

Varamedlem av Kultur- og utdanningskomiteen

Født: 1975

Bosted: Bydel Nordre Aker

Vestrheim, Hilde (Venstre)

Varamedlem av Kultur- og utdanningskomiteen

Født: 1967

Bosted: Bydel St. Hanshaugen

Lima, Celia (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Kultur- og utdanningskomiteen

Født: 1996

Bosted: Bydel Gamle Oslo

Borud, Andreas (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Kultur- og utdanningskomiteen

Født: 1991

Bosted: Bydel Grünerløkka

Hallem, Sissel (Rødt)

Varamedlem av Kultur- og utdanningskomiteen

Født: 1965

Bosted: Bydel Grünerløkka

Mobasheri, Siavash (Rødt)

Varamedlem av Kultur- og utdanningskomiteen

Født: 1990

Bosted: Bydel Nordstrand

Witoszek, Nina (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Kultur- og utdanningskomiteen

Født: 1954

Bosted: Bydel Frogner