Til innhold
Komiteer og utvalg

Kultur- og utdanningskomiteen


Birte Stenrød

komitesekretær

E-post:

Marianne Johansen

konsulent

E-post:

Kultur- og utdanningskomiteen

Kultur- og utdanningskomiteen har blant annet ansvar for :

  • skole
  • kirke og gravlunder
  • aktiviteter og institusjoner innen kunst og kultur
  • bibliotek
  • film og video
  • barnehager
  • ungdomsspørsmål
  • fortidsminnevern
  • Oslo bys kulturpris og kunstnerpriser

Møter

Oversikt over møter i kultur- og utdanningskomiteen

Møtene i kultur- og utdanningskomiteen er åpne for publikum. Skal komiteen behandle saker som er unntatt offentlighet lukkes møtet.

Høringen om ytringsfrihet i Osloskolen kan du se her. På grunn av et strømbrudd ble det brudd i opptaket mot slutten. Siste innlegg ble derfor filmet på nytt.
Deler av de avsluttende oppfølgingsspørsmålene er tilgjengelige på lydopptak.

Medlemmer

Bystyremedlem Harald Nissen (MDG)

Nissen, Harald A. (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Forretningsutvalget
Leder av Kultur- og utdanningskomiteen
Medlem av Politiutvalget
Medlem av Samevalgstyret
Medlem av Valgstyret

Født: 1963

Bosted: Bydel Gamle Oslo

Bystyremedlem Eivor Evenrud (R)

Evenrud, Eivor (Rødt)

Medlem av Forretningsutvalget
Nestleder av Kultur- og utdanningskomiteen
Medlem av Politiutvalget
Medlem av Samevalgstyret
Medlem av Valgstyret

Født: 1982

Bosted: Bydel Sagene

Bystyremedlem Abdullah Alsabeehg (A)

Alsabeehg, Abdullah (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Forretningsutvalget
Medlem av Kultur- og utdanningskomiteen
Medlem av Samevalgstyret
Medlem av Valgstyret

Telefon: 911 31 182

Født: 1986

Bosted: Bydel Søndre Nordstrand

Bilde kommer

Kaur, Prableen (Arbeiderpartiet)

Medlem av Kultur- og utdanningskomiteen

Født: 1993

Bosted: Bydel Grorud

Bystyremedlem Eskil Pedersen (A)

Pedersen, Eskil (Arbeiderpartiet)

Medlem av Kultur- og utdanningskomiteen

Født: 1984

Bosted: Bydel Grünerløkka

Bystyremedlem Fatima Ali Madar (A)

Madar, Fatima Ali (Arbeiderpartiet)

Medlem av Kultur- og utdanningskomiteen

Født: 1974

Bosted: Bydel Grünerløkka

Bilde kommer

Fredriksen, Bård Folke (Høyre)

Medlem av Kultur- og utdanningskomiteen
Varamedlem av Samevalgstyret
Varamedlem av Valgstyret

Født: 1967

Bosted: Bydel Nordre Aker

Bystyremedlem Saida Begum (H)

Begum, Saida (Høyre)

Varamedlem av Forretningsutvalget
Medlem av Kultur- og utdanningskomiteen
Medlem av Samevalgstyret
Medlem av Valgstyret

Født: 1987

Bosted: Bydel Grünerløkka

Bystyremedlem Geir Kvarme (H)

Kvarme, Geir (Høyre)

Medlem av Kultur- og utdanningskomiteen

Født: 1963

Bosted: Bydel Frogner

Bystyremedlem Grete Horntvedt (H)

Horntvedt, Grete (Høyre)

Medlem av Kultur- og utdanningskomiteen

Telefon: 928 33 583

Født: 1944

Bosted: Bydel Alna

Bystyremedlem Nicolai Øyen Langfeldt (H)

Langfeldt, Nicolai Øyen (Høyre)

Medlem av Kultur- og utdanningskomiteen

Født: 1996

Bosted: Bydel Nordstrand

Bystyremedlem Odd Einar Dørum (V)

Dørum, Odd Einar (Venstre)

Medlem av Kultur- og utdanningskomiteen

Født: 1943

Bosted: Bydel Ullern

Ordfører Marianne Borgen (SV)

Borgen, Marianne (Sosialistisk Venstreparti)

Leder av Forretningsutvalget
Medlem av Kultur- og utdanningskomiteen
Medlem av Politiutvalget
Leder av Samevalgstyret
Leder av Valgstyret

Født: 1951

Bosted: Bydel Østensjø

Jørgensen, Susann Strandberg (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Kultur- og utdanningskomiteen

Født: 1972

Bosted: Bydel Gamle Oslo

Rolfsen, Ulrik Imtiaz (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Kultur- og utdanningskomiteen

Født: 1972

Bosted: Bydel Nordre Aker

Foss, Jørgen (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Kultur- og utdanningskomiteen

Født: 1989

Bosted: Bydel Sagene

Larsen, Bente M. (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Kultur- og utdanningskomiteen

Født: 1964

Bosted: Bydel Nordre Aker

Rados, Milos (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Kultur- og utdanningskomiteen

Whist, Jon Ole (Høyre)

Varamedlem av Kultur- og utdanningskomiteen

Født: 1976

Bosted: Bydel St. Hanshaugen

Bastiansen, Carl-Henrik (Høyre)

Varamedlem av Kultur- og utdanningskomiteen

Født: 1982

Bosted: Bydel Frogner

Butt, Talat Mehmood (Høyre)

Varamedlem av Kultur- og utdanningskomiteen

Født: 1958

Bosted: Bydel Søndre Nordstrand

Fuglesang, Heidi (Høyre)

Varamedlem av Kultur- og utdanningskomiteen

Født: 1992

Bosted: Bydel Frogner

Tollefsen, John Peter (Høyre)

Varamedlem av Kultur- og utdanningskomiteen

Født: 1949

Bosted: Bydel Vestre Aker

Lillo-Stenberg, Lars (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Kultur- og utdanningskomiteen

Født: 1962

Bosted: Bydel Frogner

Witoszek, Nina (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Kultur- og utdanningskomiteen

Født: 1954

Bosted: Bydel Frogner

Skei, Erik Borge (Venstre)

Varamedlem av Kultur- og utdanningskomiteen

Født: 1975

Bosted: Bydel Nordre Aker

Vestrheim, Hilde (Venstre)

Varamedlem av Kultur- og utdanningskomiteen

Født: 1967

Bosted: Bydel St. Hanshaugen

Lima, Celia (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Kultur- og utdanningskomiteen

Født: 1996

Bosted: Bydel Gamle Oslo

Borud, Andreas (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Kultur- og utdanningskomiteen

Født: 1991

Bosted: Bydel Grünerløkka

Hallem, Sissel (Rødt)

Varamedlem av Kultur- og utdanningskomiteen

Født: 1965

Bosted: Bydel Grünerløkka

Dæhlen, Tale Marte (Rødt)

Varamedlem av Kultur- og utdanningskomiteen

Født: 1984

Bosted: Bydel Gamle Oslo