Til innhold

Kultur- og utdanningskomiteen

Birte Stenrød

komitesekretær

Telefon: 23 46 14 77

E-post:

Marte Olsen Svendal

førstekonsulent

Telefon: 23 46 14 54

E-post:

Om Kultur- og utdanningskomiteen

Kultur- og utdanningskomiteen har blant annet ansvar for :

  • skole
  • kirke og gravlunder
  • aktiviteter og institusjoner innen kunst og kultur
  • bibliotek
  • film og video
  • barnehager
  • ungdomsspørsmål
  • fortidsminnevern
  • Oslo bys kulturpris og kunstnerpriser

Møtene i kultur- og utdanningskomiteen er åpne for publikum. Skal komiteen behandle saker som er unntatt offentlighet lukkes møtet.

Møter


Se hele kalenderen

Medlemmer

Bystyremedlem Harald Nissen (MDG)

Nissen, Harald A. (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Forretningsutvalget
Leder av Kultur- og utdanningskomiteen
Medlem av Politiutvalget
Medlem av Samevalgstyret
Medlem av Valgstyret

Født: 1963

Bosted: Bydel Gamle Oslo

Bystyremedlem Eivor Evenrud (R)

Evenrud, Eivor (Rødt)

Medlem av Forretningsutvalget
Nestleder av Kultur- og utdanningskomiteen
Medlem av Politiutvalget
Medlem av Samevalgstyret
Medlem av Valgstyret

Født: 1982

Bosted: Bydel Sagene

Bystyremedlem Abdullah Alsabeehg (A)

Alsabeehg, Abdullah (Arbeiderpartiet)

Medlem av Kultur- og utdanningskomiteen
Medlem av Samevalgstyret
Medlem av Valgstyret

Telefon: 911 31 182

Født: 1986

Bosted: Bydel Søndre Nordstrand

Bystyremedlem Eskil Pedersen (A)

Pedersen, Eskil (Arbeiderpartiet)

Medlem av Kultur- og utdanningskomiteen

Født: 1984

Bosted: Bydel Grünerløkka

Bystyremedlem Fatima Ali Madar (A)

Madar, Fatima Ali (Arbeiderpartiet)

Medlem av Kultur- og utdanningskomiteen

Født: 1974

Bosted: Bydel Grünerløkka

Bilde kommer

Rolfsen, Ulrik Imtiaz (Arbeiderpartiet)

Medlem av Kultur- og utdanningskomiteen

Født: 1972

Bosted: Bydel Nordre Aker

Bystyremedlem Jenny Clemet von Tetzschner (H)

Tetzschner, Jenny Clemet von (Høyre)

Medlem av Kultur- og utdanningskomiteen

Født: 1991

Bosted: Bydel St. Hanshaugen

Bystyremedlem Saida Begum (H)

Begum, Saida (Høyre)

Medlem av Kultur- og utdanningskomiteen
Medlem av Samevalgstyret
Medlem av Valgstyret

Født: 1987

Bosted: Bydel Grünerløkka

Bystyremedlem Geir Kvarme (H)

Kvarme, Geir (Høyre)

Medlem av Kultur- og utdanningskomiteen

Født: 1963

Bosted: Bydel Frogner

Bystyremedlem Grete Horntvedt (H)

Horntvedt, Grete (Høyre)

Medlem av Kultur- og utdanningskomiteen

Telefon: 928 33 583

Født: 1944

Bosted: Bydel Alna

Bystyremedlem Nicolai Øyen Langfeldt (H)

Langfeldt, Nicolai Øyen (Høyre)

Medlem av Kultur- og utdanningskomiteen

Født: 1996

Bosted: Bydel Nordstrand

Bilde kommer

Bjercke, Hallstein (Venstre)

Medlem av Kultur- og utdanningskomiteen
Medlem av Politiutvalget

Født: 1977

Bosted: Bydel Østensjø

Ordfører Marianne Borgen (SV)

Borgen, Marianne (Sosialistisk Venstreparti)

Leder av Forretningsutvalget
Medlem av Kultur- og utdanningskomiteen
Medlem av Politiutvalget
Leder av Samevalgstyret
Leder av Valgstyret

Født: 1951

Bosted: Bydel Østensjø