Rekrutteringsordning for mennesker med funksjonsnedsettelser

Rekrutteringsordningen legger til rette for at Oslo kommunes virksomheter lyser ut stillinger forbeholdt kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelser.

Hvem kan søke?

Har du varig funksjonsnedsettelse av fysisk eller psykisk karakter- synlig eller usynlig- kan du søke. Du må også fylle kvalifikasjonskravene i de utlyste stillingene.

Slik søker du

Når det er ledige jobber i ordningen, legges de ut under ledige stillinger i Oslo kommune. Søk på "rekrutteringsordning". I listen du får opp, kommer aktuelle stillinger øverst. Det står i overskriften når det er en stilling hvor det er et krav at du har en funksjonsnedsettelse.

Følg vanlige rutiner for å søke på stillingen og skriv en egenerklæring i selve søknaden som bekrefter at du har en funksjonsnedsettelse.

Hvorfor har vi en egen rekrutteringsordning?

Vi ønsker å bidra til at flere mennesker med funksjonsnedsettelser får mulighet til å komme i jobb.

Formålet med ordningen er å øke andelen ansatte med funksjonsnedsettelser og baserer seg på Oslo kommunes «Handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser».

Film om rekrutteringsordningen