Til innhold

Rekrutteringsordning for mennesker med funksjonsnedsettelser

Kontakt

Telefon

410 41 310

E-post

Besøksadresse

Koordinator Siri Koch Larsen, Rådhuset,

Åpningstider

Uke 47

Kontakt koordinator for avtale om møte.

Uke 48

Kontakt koordinator for avtale om møte.

Uke 49

Kontakt koordinator for avtale om møte.

Rekrutteringsordning for mennesker med funksjonsnedsettelser

Vi ønsker å bidra til at flere mennesker med funksjonsnedsettelser får mulighet til å komme i jobb. Rekrutteringsordningen legger til rette for at Oslo kommunes virksomheter utlyser stillinger forbeholdt personer med funksjonsnedsettelser.

Hva innebærer rekrutteringsordningen?

Ordinære stillinger lyses ut med vanlige betingelser og kvalifikasjonskrav i tillegg til krav om nedsatt funksjonsevne. Stillingene kan være fulltids- og deltidsstillinger av midlertid eller fast karakter. Ansettes du gjennom ordningen får du, i tillegg til ordinær oppfølging, tilbud om oppfølging av mentor og egne nettverkssamlinger.

Hvem kan søke?

Personer med varige funksjonsnedsettelser av fysisk eller psykisk karakter- synlige eller usynlige- som fyller kvalifikasjonskravene i de utlyste stillingene. 

Slik søker du

Når det er ledige jobber i ordningen, legges de ut under ledige stillinger. Bruk søkeordet "Rekrutteringsordning" for å finne aktuelle stillinger.

Følg vanlige rutiner for å søke om stillingen og skriv en egenerklæring i selve søknaden som bekrefter at du har en funksjonsnedsettelse. 

Vi skal ansette flere!

Siden prosjektets oppstart i 2014 har det blitt lyst ut 40 stillinger på denne måten. Fra januar 2018 er prosjektet gått over i en ny periode og blitt et fast tiltak i Oslo kommune.

Formålet med ordningen er å øke andelen ansatte med funksjonsnedsettelser og baserer seg på Oslo kommunes «Handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser»

Prosjektet er evaluert av Fafo, rapporten er tilgjengelig her.

Filmer

Se film om Rekrutteringsordning for mennesker med funksjonsnedsettelser

Se filmen "Er Oslo for alle? Saad om universell utforming"

Se filmen "Er Oslo for alle? Isabel om hinder på fortau"

Oslo kommune recruiting- english (Vimeo)