Til innhold

St. Hanshaugen eldreråd

Politiske saker for utvalgene, komiteene og rådene i Bydel St. Hanshaugen finner du nå i den nye løsningen eInnsyn.


Anita Fritz

Møtesekretær

Telefon: 417 71 290

E-post:

St. Hanshaugen eldreråd

Eldrerådet er et rådgivende organ for bydelsutvalget. De fleste deltagerne er pensjonister.

Rådet uttaler seg i saker som gjelder levekår for eldre. Blant annet om budsjett, tiltak og planer i helsesektoren, bydelsplaner, boligprogram, reguleringsplaner, samferdselssaker, kommunikasjonsplaner og kulturtiltak.

Eldrerådet kan også ta opp egne saker, og få svar fra politikere og bydelsadministrasjonen.

Møter


Se hele kalenderen

Medlemmer

Dietrichs, Liv (Annet)

Leder av St. Hanshaugen eldreråd
Medlem av Tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester

Telefon: 416 48 887

Haugan, Sidsel Høye (Annet)

Nestleder av St. Hanshaugen eldreråd

Telefon: 480 64 232

Bragli, Eva (Annet)

Medlem av St. Hanshaugen eldreråd
Medlem av Tilsynsutvalg for institusjonene

Telefon: 976 93 509

Lindsjørn, Trygve (Annet)

Medlem av St. Hanshaugen eldreråd

Telefon: 913 79 502

Iversen, Irma (Høyre)

Medlem av St. Hanshaugen bydelsutvalg
Medlem av St. Hanshaugen eldreråd
Nestleder av St. Hanshaugen helse- og sosialkomite

Telefon: 926 49 421

Lindholm Gunnar Berge (Annet)

Varamedlem av St. Hanshaugen eldreråd

Telefon: 990 03 201

Gulbrandsen, Wenche-Lise (Annet)

Varamedlem av St. Hanshaugen eldreråd

Telefon: 970 72 035

Utvik, Torild Lien (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av St. Hanshaugen arbeidsutvalg
Medlem av St. Hanshaugen bydelsutvalg
Varamedlem av St. Hanshaugen eldreråd
Leder av Tilsynsutvalg for institusjonene

Telefon: 930 52 001