Til innhold
Politikk Bydel St. Hanshaugen

Anita Fritz

Møtesekretær

Telefon: 417 71 290

E-post:

St. Hanshaugen eldreråd

Eldrerådet er et rådgivende organ for bydelsutvalget. De fleste deltagerne er pensjonister.

Rådet uttaler seg i saker som gjelder levekår for eldre. Blant annet om budsjett, tiltak og planer i helsesektoren, bydelsplaner, boligprogram, reguleringsplaner, samferdselssaker, kommunikasjonsplaner og kulturtiltak.

Eldrerådet kan også ta opp egne saker, og få svar fra politikere og bydelsadministrasjonen.

Medlemmer

Dietrichs, Liv (Annet)

Leder av St. Hanshaugen eldreråd

Telefon: 416 48 887

Hanssen, Gunnar (Annet)

Nestleder av St. Hanshaugen eldreråd
Medlem av Tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester

Telefon: 481 46 202

Bragli, Eva (Annet)

Medlem av St. Hanshaugen eldreråd
Medlem av Tilsynsutvalg for institusjonene

Telefon: 976 93 509

Lindsjørn, Trygve (Annet)

Medlem av St. Hanshaugen eldreråd

Telefon: 913 79 502

Iversen, Irma (Høyre)

Medlem av St. Hanshaugen bydelsutvalg
Medlem av St. Hanshaugen eldreråd
Nestleder av St. Hanshaugen helse- og sosialkomite

Telefon: 926 49 421

Lindholm Gunnar Berge (Annet)

Varamedlem av St. Hanshaugen eldreråd

Telefon: 990 03 201

Gulbrandsen, Wenche-Lise (Annet)

Varamedlem av St. Hanshaugen eldreråd

Telefon: 970 72 035

Haugan, Sidsel Høye (Annet)

Varamedlem av St. Hanshaugen eldreråd

Telefon: 480 64 232

Ulleberg, Ole Chr (Annet)

Varamedlem av St. Hanshaugen eldreråd

Telefon: 915 48 054

Utvik, Torild Lien (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av St. Hanshaugen arbeidsutvalg
Medlem av St. Hanshaugen bydelsutvalg
Varamedlem av St. Hanshaugen eldreråd
Leder av Tilsynsutvalg for institusjonene

Telefon: 930 52 001