Til innhold
Politikk i Bydel Frogner

Frogner bydelsutvalg


Anne Kruke Indreberg

Politisk sekretær

Telefon: 909 96 206

E-post:

Frogner bydelsutvalg

Frogner bydelsutvalg er øverste politiske ledelse i bydelen.

  • medlemmene er bydelens folkevalgte organ og er valgt direkte av innbyggerne for fire år av gangen
  • avgjør og gir uttalelse i mange saker som har stor betydning for bydelen og dens innbyggere
  • fordeler det rammebeløpet som bystyret årlig tildeler bydelen og vedtar budsjettet
  • fører tilsyn med tjenestene som bydelen leverer til bydelens befolkning

På denne siden finner du medlemmer og varamedlemmer for perioden 2015–2019. Lurer du på hvem som ble valgt inn for de neste fire årene? Se valgresultater her.

Møter


Se hele kalenderen

Medlemmer

Lie, Jens Jørgen (Høyre)

Leder av Frogner arbeidsutvalg
Leder av Frogner bydelsutvalg
Medlem av Frogner helse-, unge-, sosial- og kulturkomite

Telefon: 417 20 232

Bastiansen, Carl-Henrik Sand (Høyre)

Nestleder av Frogner arbeidsutvalg
Nestleder av Frogner bydelsutvalg
Leder av Frogner helse-, unge-, sosial- og kulturkomite

Telefon: 938 64 139

Auke, Beate Brovig (Høyre)

Medlem av Frogner arbeidsutvalg
Medlem av Frogner bydelsutvalg
Leder av Frogner miljø- og byutviklingskomite

Telefon: 406 39 033

Kopp, Hermann (Høyre)

Medlem av Frogner bydelsutvalg
Medlem av Frogner miljø- og byutviklingskomite

Telefon: 901 47 716

Borge, Hans Magnus (Høyre)

Medlem av Frogner bydelsutvalg
Medlem av Frogner helse-, unge-, sosial- og kulturkomite

Telefon: 901 50 554

Gotaas, Vivian Ellingsen (Høyre)

Medlem av Frogner bydelsutvalg
Medlem av Frogner miljø- og byutviklingskomite
Medlem av Sykkelstrategi – tverrpolitisk arbeidsgruppe

Telefon: 913 87 856

Sinding, Mette Langfeldt (Høyre)

Medlem av Frogner bydelsutvalg
Medlem av Frogner miljø- og byutviklingskomite

Telefon: 909 15 548

Standal, Bård (Høyre)

Medlem av Frogner bydelsutvalg

Telefon: 415 21 490

Løken, Lene (Arbeiderpartiet)

Medlem av Frogner arbeidsutvalg
Medlem av Frogner bydelsutvalg
Nestleder av Frogner helse-, unge-, sosial- og kulturkomite

Telefon: 909 34 512

Kristiansen, Jørn (Arbeiderpartiet)

Medlem av Frogner bydelsutvalg
Medlem av Frogner miljø- og byutviklingskomite

Telefon: 908 96 669

Kjendlie, Ole Jacob (Arbeiderpartiet)

Medlem av Frogner bydelsutvalg
Medlem av Frogner helse-, unge-, sosial- og kulturkomite

Telefon: 911 47 646

Tumidajewicz, Adam (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Frogner arbeidsutvalg
Medlem av Frogner bydelsutvalg
Medlem av Frogner miljø- og byutviklingskomite

Telefon: 976 54 025

Haugerud, Bjørnar (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Frogner bydelsutvalg

Telefon: 958 98 648

Bergenheim, Anne-Lise (Venstre)

Medlem av Frogner bydelsutvalg
Nestleder av Frogner miljø- og byutviklingskomite

Telefon: 915 99 755

Høegh Henrichsen, Hans (Annet)

Medlem av Frogner bydelsutvalg

Telefon: 414 13 770