Til innhold

Hva er urbant landbruk?

Urbant landbruk på Losæter.Urbant landbruk på Losæter.

Hva er urbant landbruk?

Stadig flere oppdager gleden ved å produsere mat til eget forbruk enten det er frukt og grønnsaker, egg, honning eller andre produkter. Urbant landbruk kan skje overalt i byen, enten det er i bakgården, i hagen, på tak og vegger eller i grønne fellesarealer. Eksempler på urbant landbruk er parsellhager, skolehager, hønsegårder, bigårder m.m.

Det urbane landbruket i Oslo har stort potensiale som en arena for læring, folkehelse, integrering, entreprenørskap, matkultur og biologisk mangfold. Urbant landbruk har også et stort potensiale for å skape bevissthet rundt og kunnskap om økologi og lokal matproduksjon. Oslo kommune oppfordrer til økologisk dyrking. Velg økologiske frø, økologisk jord uten torv, økologisk gjødsel, unngå bruk av sprøytemidler og plant blomster som pollinerende innsekter liker.  

Kom i gang med urbant landbruk