Besøksregler for sykehjem og helsehus i Oslo

Generelle regler for alle besøk

 • Du kan ikke komme på besøk hvis du:
  • er syk.
  • har vært utenfor Norge de siste ti dagene.
  • er i hjemmekarantene eller har vært i nærkontakt med noen som har fått påvist covid-19.
 • Vi fører besøksprotokoll for alle som kommer på besøk.
 • Antall besøkende er avhengig av hvor mange det er plass til på rommet når det holdes minst en én meters avstand. Ikke flere enn fem personer kan være til stede samtidig.
 • Hund/kjæledyr kan tillates, avtal med sykehjemmet på forhånd.

Kontakt sykehjemmet

Før besøket

 • Det er mulig å komme på besøk hverdager, kvelder og helger.

Under besøket

 • Du må vaske eller sprite hendene når du kommer.
 • Besøket skal skje på beboerrommene.
 • Du skal gå direkte til og fra besøket ditt, og ikke oppholde deg i fellesarealer.
 • Du bør holde minst en meters avstand til den du besøker, ansatte og andre pasienter/beboere.
 • Du skal bruke munnbind under all ferdsel i institusjonen til og fra pasientrom.
 • Du kan ha med gaver, blomster og lignende, men sørg for at du alltid har rene hender når du håndterer dem. 
 • Hvis du har med mat bør alle vaske hendene før dere spiser. 
 • Du kan bruke pasient/beboers toalett eller et merket toalett når du er på besøk.

Etter besøket

 • Du skal vaske hendene når du forlater rommet.
  Hvis du får påvist på covid-19 etter besøket, må du opplyse om at du har vært på besøk som en del av smittesporingen. Kontakt også sykehjemmet du har besøkt så raskt som mulig og informer om dette.

Besøk på sykehjem

Fullvaksinerte beboere

 • Kan reise på besøk utenfor institusjonen uten at de må i karantene etterpå så lenge alle smittevernråd følges.
  Kan ha fysisk kontakt med andre fullvaksinerte og uvaksinerte som ikke er i risikogruppen.
  Det åpnes opp for fellesaktiviteter på sykehjemmene for beboere som er fullvaksinerte

Uvaksinerte beboere

 • Uvaksinerte beboere må fortsatt skjermes mot smitte.
 • Besøkende skal holde minst en meter avstand til den uvaksinerte beboeren. Besøk bør foregå på beboers rom, eller på egnet besøksrom.
 • Det bør gjøres individuelle vurderinger av hvilket behov beboeren har for beskyttelse mot smitte, og hva den enkelte uvaksinerte beboeren selv ønsker og om hen kan ha fysisk nærkontakt med andre fullvaksinerte beboere eller besøkende.
 • Det legges til rette for besøk og fysisk kontakt i livets sluttfase.

Andre

 • Det er fortsatt medarbeidere på sykehjemsom ikke er vaksinert. Det er også beboere som har takket nei til vaksine eller har vært for syke til å få vaksinen. Det er derfor viktig at alle smittevernregler følges for å unngå at smitte kommer inn på sykehjemmene.

Besøk på helsehus

Det er mulig å komme på besøk alle dager i uken innenfor gjeldende besøkstid på det enkelte helsehuset.

 • Besøk begrenses til max fem faste besøkende inntil tre ganger per uke.
 • To personer kan være på besøk samtidig

Besøkende blir møtt ved inngangen og skrives inn i en besøksprotokoll.

Det er fortsatt medarbeidere på helsehus og innlagte pasienter som ikke er vaksinert. Det er derfor viktig at alle smittevernregler følges for å unngå at smitte kommer inn på helsehusene. Se forøvrig generelle regler for alle besøk. 

Hvis situasjonen endrer seg

Det kan bli endringer i besøksreglene dersom det blir et smitteutbrudd på sykehjemmet eller om Oslo kommune må innføre et høyere tiltaksnivå som følge av smittepresset i samfunnet.