Besøksregler for sykehjem og helsehus i Oslo

Begrensninger for besøkende fra 18. mars

På grunn av det økte smittepresset innfører Sykehjemsetaten nye besøksbegrensinger for å redusere smittepresset i samfunnet slik Oslo kommune har innført for private hjem. Dette innebærer at det inntil videre kan være maksimalt 2 besøkende hos beboer per gang på sykehjem og helsehus.

Alle våre sykehjem og helsehus er fullvaksinerte og åpne for besøkende, men alle må følge besøksreglene.

Generelle regler for alle besøk

 • Du må varsle besøket ditt på sykehjemmet på forhånd.
 • Du kan ikke komme på besøk hvis du:
  • er syk.
  • har vært utenfor Norge de siste ti dagene.
  • er i hjemmekarantene eller har vært i nærkontakt med noen som har fått påvist covid-19.
 • Vi fører besøksprotokoll for alle som kommer på besøk.
 • Antall besøkende er avhengig av hvor mange det er plass til på rommet når det holdes minst to meters avstand. 
 • På grunn av smittesituasjonen i Oslo kan det nå være maksimalt 2 besøkende hos beboer/pasient per gang på sykehjem. Dette gjelder inntil videre.
 • Hund/kjæledyr kan tillates, avtal med sykehjemmet på forhånd.
 • Besøk på helsehus begrenses med maks to besøkende inntil tre ganger per uke.

Hvert sykehjem er ulikt utformet, det kan derfor være noen lokale forskjeller.

Kontakt sykehjemmet

Før besøket

 • Det er mulig å komme på besøk hverdager, kvelder og helger. Besøkstid bestemmes av det enkelte sykehjemmet.
 • Alle må holde minst to meter avstand, og følge smittevernrådene. 

Under besøket

 • Du må vaske hendene når du kommer.
 • Besøket skal skje på beboerrommene.
 • Du skal gå direkte til og fra besøket ditt, og ikke oppholde deg i fellesarealer.
 • Du bør holde minst to meters avstand til den du besøker, ansatte og andre pasienter/beboere.
 • Du skal bruke munnbind under all ferdsel i institusjonen til og fra pasientrom.
 • Du kan ha med gaver, blomster og lignende, men sørg for at du alltid har rene hender når du håndterer dem. 
 • Hvis du har med mat bør alle vaske hendene før dere spiser. 
 • Du kan bruke pasient/beboers toalett eller et merket toalett når du er på besøk.

Etter besøket

 • Du skal vaske hendene når du forlater rommet.
 • Hvis du får påvist på covid-19 etter besøket, må du opplyse om at du har vært på besøk som en del av smittesporingen. Kontakt også institusjonen du har besøkt så raskt som mulig og informer om dette.

Fullvaksinerte og uvaksinerte beboere

Fullvaksinerte beboere

 • Kan reise på besøk utenfor institusjonen uten at de må i karantene etterpå så lenge alle smittevernråd følges.
 • Kan ha noe få utvalgte uvaksinerte nærkontakter som de kan ha tettere kontakt med. Dette avtales med sykehjemmet/helsehuset.
 • Kan ha fysisk kontakt med andre fullvaksinerte.
 • Det åpnes opp for fellesaktiviteter på sykehjemmene for beboere som er fullvaksinerte

Uvaksinerte beboere

 • Bør ikke ha fysisk kontakt med andre fullvaksinerte beboere eller besøkende
 • Uvaksinerte beboere må fortsatt skjermes for smitte.
 • Du må avtale besøk på forhånd dersom du skal besøke uvaksinerte beboere. Det gjøres individuelle vurderinger for å sikre besøk hvis det er en situasjon som tilsier at besøk er viktig.

Andre

 • Da det vil gå tid før medarbeidere er vaksinerte, er det nødvendig å også å skjerme våre medarbeidere for smitte.
 • Vi ønsker færrest mulig eksterne inn på våre institusjoner nå. Kommuniser digitalt med sykehjemmene hvis du kan. Ikke møt opp fysisk. Dette gjelder for eksempel saksbehandlere i bydeler, tilsynsutvalg, og revisjoner.

Hvis situasjonen endrer seg

Det kan bli endringer i besøksreglene dersom det blir et smitteutbrudd på sykehjemmet eller om Oslo kommune må innføre et høyere tiltaksnivå som følge av smittepresset i samfunnet.