Til innhold
Rusinstitusjoner

Kontakt

Kontaktperson

Berit Ramstad, institusjonssjef

Telefon

23 23 14 80

E-post

Besøksadresse

Vogts gate 30, 0474 OSLO

Marcus Thranes hus

Et midlertidig botilbud til brukere i aktiv rus. Vi kartlegger din livssituasjon og hjelper til med å videreformidle deg til egnede tiltak. Yngre brukere prioriteres.

Målgruppe

 • unge voksne eller voksne menn, kvinner og par
 • brukere av alkohol, opiater, sentralstimulerende stoffer, medikamenter eller cannabis
 • daglig eller periodevis rusmiddelbruk
 • ønske om å få et mer kontrollert rusmiddelbruk eller rusreduksjon
 • du klarer deg selv i hverdagen eller har behov for noe hjelp

Tilbud

 • inntil tre måneder botid, kan forlenges inntil ett år
 • 37 døgnplasser
 • døgnbemannet
 • feltpleie
 • frokostservering
 • hos oss jobber psykiske helsearbeidere og ansatte med sosialfaglig bakgrunn
 • ingen mulighet for oppfølging etter utflytting