Østensjø hjemmetjeneste

Om Østensjø hjemmetjeneste

Hvis du ikke har hjemmetjenester fra før, ta kontakt på telefon 23 43 85 00 (kl. 08:00-15:30).

Kontaktinformasjon for deg som har hjemmetjenester fra før
Team/arbeidslagTelefonnummer
(Alle dager kl. 08:00-22.00)
Innsatsteam417 58 599
Team alvorlig syke417 05 775
Team 1 – Arbeidslag Skøyenåsen932 30 144
Team 1 – Arbeidslag Godlia417 05 781
Team 2 – Arbeidslag U2417 05 780
Team 2 – Arbeidslag Bøler960 98 741
Team 3 – Arbeidslag Skullerud960 98 776
Team 3 – Arbeidslag Bogerud417 05 782
Team 4 – Arbeidslag Manglerud952 23 841
Team 4 – Arbeidslag Høyenhall417 05 779
Team 5 – Arbeidslag Oppsal932 30 141
Team 5 – Arbeidslag Ulsrud960 99 352

Vet du ikke hvilket lag du tilhører, ta kontakt på telefon 23 43 85 00 (kl. 08:00-15:30).

Har du en privat leverandør av hjemmetjenester? Se oversikt over private leverandører av hjemmetjenester.

Digitale hjemmetjenester

Får du levert hjemmetjenester av Bydel Østensjø kan du kontakte hjemmetjenesten via Min side på Helsenorge.no. Her kan brukere og pårørende sende og motta meldinger fra hjemmetjenesten, se avtaler om hjemmebesøk og få varsler om gjennomførte besøk. Du kan også gi fullmakt til pårørende.

Kontakt

Besøksadresse:
Olaf Helsets vei 6
0694 OSLO