Rask psykisk helsehjelp

Rask psykisk helsehjelp - Bydel Gamle Oslo

Kontakt

Telefon

481 69 774

E-post

Postadresse

Bydel Gamle Oslo, Enhet Mestring psykisk helse og rus, Postboks 9406 Grønland, 0135 OSLO

Besøksadresse

Kjølberggata 31 C, 0653 OSLO

1. etasje (inngang mellom bensinstasjonen og hotellet)

Åpningstider

Uke 49

 • Mandag: Stengt
 • Tirsdag: 09:00 - 11:00
 • Onsdag: Stengt
 • Torsdag: 09:00 - 11:00
 • Fredag: Stengt
 • Lørdag: Stengt
 • Søndag: Stengt

Uke 50

 • Mandag: Stengt
 • Tirsdag: 09:00 - 11:00
 • Onsdag: Stengt
 • Torsdag: 09:00 - 11:00
 • Fredag: Stengt
 • Lørdag: Stengt
 • Søndag: Stengt

Uke 51

 • Mandag: Stengt
 • Tirsdag: 09:00 - 11:00
 • Onsdag: Stengt
 • Torsdag: 09:00 - 11:00
 • Fredag: Stengt
 • Lørdag: Stengt
 • Søndag: Stengt

Om tilbudet

Helsetilbud for deg som bor i bydelen, er over 18 år og strever med lettere former for angst, stress, depresjon eller søvnproblemer. 

Vi tror at tidlig hjelp og innsats kan bidra til at du lærer å mestre dine utfordringer bedre. Behandlingen retter seg mot å løse dine problemer og gi innsikt i hvordan tanker, handlinger og følelser henger sammen. Målet er å bryte selvforsterkende onde sirkler og øke dine muligheter i skole og arbeidsliv.  

Gjennom terapien samarbeider du aktivt med en behandler og lærer hvordan du kan bli din egen terapeut. 

Det er Enhet Mestring psykisk helse og rus som tilbyr Rask psykisk helsehjelp (RPH).  

Akutte behov

Hvis du har akutt behov for hjelp må du kontakte:

 • Fastlege
 • Akutt-team på Lovisenberg DPS på telefon 24 07 45 00 (dagtid)
 • Legevakt på telefon 116 117 (kveld/helg) 

RPH tilbyr

Veiledet selvhjelp

Rask psykisk helsehjelp tilbyr veiledet selvhjelp over internett. Programmet består av teori og øvelser og er basert på kognitiv terapi. 

Ta kontakt med oss for å få kode til programmet og en avtale om hvordan vi kan følge deg opp, slik at du får best mulig nytte av selvhjelpsprogrammet.

Kurs i mestring

RPH tilbyr kurs i hvordan du kan håndtere depresjon, angst og stress 

Individuelle samtaler 

RPH kan tilby seks til åtte individuelle samtaler, men de fleste som får tilbudet har enten gått på kurs eller mottatt veiledet selvhjelp først.  

Hva koster det?

Tilbudet er gratis, det er kort ventetid og det kreves ingen henvisning fra lege. Vi oppfordrer likevel til at du kontakter fastlegen din.

Hvem er vi?

Rask psykisk helsehjelp er et tverrfaglig team under enhet Mestring psykisk helse og rus. Våre ansatte har utdanning innen fagområdet og lang arbeidserfaring. Vi har selvfølgelig taushetsplikt.

Enhet Mestring psykisk helse og rus tilbyr også:

Hasjavvenningsprogram (HAP)

Vi tilbyr hjelp til å slutte med hasj eller marihuana. Oppfølgingen tar utgangspunkt i hva som skjer når du slutter etter lang tids bruk og hvilke utfordringer som er vanlig å oppleve. Tilbudet gjelder både for deg som har bestemt deg for å slutte og vil ha hjelp til det, men også for deg de som er usikker og vil ha en kvalifisert samtalepartner eller rådgiver.
Les mer om HAP og finn kontaktinformasjon

Lavterskel- og aktivitetstilbud

Lavterskeltilbud der du ikke trenger henvisning for å delta.

Se lavterskel og aktivitetstilbud i Bydel Gamle Oslo

Oppfølging av beboere med langvarige utfordringer innen psykiske helse og/eller rus

Tilbudet gjelder deg som er over 18 år og bor i egen bolig. Vi hjelper deg som har utfordringer med psykiske helse- og/eller rus som går ut over hverdagslivet, helse, arbeid, aktiviteter relasjoner, nettverk, bolig eller økonomi.
Vi hjelper deg gjennom

 • kartleggingssamtale. Finner frem til hva som er viktig for deg og hvordan vi kan samarbeide for at du skal mestre hverdagen.
 • råd- og veiledning. Se på hvordan du kan mestre utfordringene i hverdagen bedre, for eksempel gjennom oppfølging i egen bolig.
 • koordinere tjenestene du mottar. Opprette ansvarsgruppe og utarbeide en individuell plan (IP) hvis du trenger det.
 • henvise til tverrfaglig, spesialisert rusbehandling.
 • involvere dine pårørende og nettverket ditt, hvis du ønsker det.

Velkommen til oss!
 

Mer om psykisk helsehjelp