Til innhold
Helsestasjon

Helsestasjon for barn 0-5 år

Helsestasjonen følger opp barnet helse, med fokus på barnets fysiske, psykiske og sosiale utvikling. Som forelder eller foresatt får du råd og veiledning om for eksempel amming, ernæring, foreldre-barn samspill, barnets motoriske utvikling, søvn, vaksinering, tannhelse, prevensjon med mer.

Oppfølgingsplikt

  • Alle foreldre har plikt til å ta barnet til helseoppfølging.

Faste helseundersøkelser på helsestasjonen

Alle barn 0–5 år får tilbud om faste undersøkelser i et helsestasjonsprogram. Målet med undersøkelsene er å fremme fysisk, psykisk og sosial utvikling hos sped- og småbarn. Undersøkelsene skal også bidra til at foreldre opplever mestring i foreldrerollen og til godt samspill mellom foreldre og barn.

Faste helseundersøkelser på helsestasjonen (kan variere fra bydel til bydel)
Barnets alderDu møterType konsultasjonVaksiner
7-10 dager - HjemmebesøkHelsesykepleierIndividuell
4 ukerHelsesykepleier + ev. fysioterapeutGruppekonsultasjon
6 ukerHelsesykepleier og legeIndividuellRotavirusvaksine
3 mndHelsesykepleierIndividuellDTP-IPV-Hib, Pneumokokksykdom, Rotavirusvaksine, Hepatitt B
4 mndHelsesykepleier + ev. fysioterapeutGruppekonsultasjon
5 mndHelsesykepleierIndividuellDTP-IPV-Hib, Pneumokokksykdom, Hepatitt B
6 mndHelsesykepleier og legeIndividuell
8 mndHelsesykepleierIndividuell, evt. gruppekonsultasjon
10 mndHelsesykepleierIndividuell, evt. gruppekonsultasjon
12 mndHelsesykepleier og legeIndividuellDTP-IPV-Hib, Pneumokokksykdom, Hepatitt B
15 mndHelsesykepleierIndividuellMMR
17-18 mndHelsesykepleierGruppekonsultasjon
2 årHelsesykepleier og legeIndividuell
4 årHelsesykepleierIndividuell

 

Bestill time

Barnet innkalles til faste undersøkelser på helsestasjonen, men du kan også ta kontakt og bestille time ved behov utover det. Se oversikt over alle faste undersøkelser

Finn din helsestasjon - kontaktinformasjon og åpningstid

Jeg er usikker på bydel, men vet adressen

 

Du er tilknyttet en helsestasjon i bydelen din. Du er selv ansvarlig for å gi beskjed til helsestasjonen om du har flyttet fra en annen bydel eller du har flyttet til Oslo fra en annen kommune eller et annet land. 

Svangerskapskontroll hos jordmor

Du kan få oppfølging hos jordmor på helsestasjonen i din bydel.
Les mer om jordmor og svangerskapskontroll

Nyfødte og hjemmebesøk

Helsestasjonen tilbyr hjemmebesøk til alle familier med nyfødt barn. Kontakt helsestasjonen i din bydel når dere kommer hjem fra sykehuset for avtale om hjemmebesøk.

Barselgruppe

Du vil ved første kontakt med helsesykepleier få informasjon om gruppe eller barselgruppe ved din helsestasjon. I barselgruppen møter du andre som har fått barn omtrent samtidig som deg. Vanligvis møtes barselgruppen på helsestasjonen et par ganger og så kan gruppen selv bestemme hvor og når de skal møtes etter dette.

Fysio- og ergoterapi

Ta kontakt med din helsestasjon dersom du er bekymret for barnets utvikling. Har barnet eventuelt behov for oppfølging av fysio- eller ergoterapeut, vil helsesykepleier henvise deg videre.

Råd og veiledning

Finn svar på de vanligste spørsmålene om barnets helse og mors kropp etter fødsel.

Se råd og veiledning for barn 0-5 år og mors kropp etter fødsel