Til innhold
Helsestasjon

Helsestasjon for barn 0-5 år

Helsestasjonens tjenester

Barnet innkalles jevnlig til konsultasjoner på helsestasjonen, men du kan også ta kontakt selv ved behov utover det. Du er selv ansvarlig for å gi beskjed til helsestasjonen om du har flyttet fra en annen bydel eller du har flyttet til Oslo fra en annen kommune eller et annet land. Jordmor og/eller fastlegen tilbyr gratis svangerskapskontroll.

På helsestasjonen får du råd og veiledning om

  • foreldre-barn samspill
  • amming, morsmelkerstatning og annen mat og ernæring
  • barnets utvikling (motorisk utvikling, kognitiv utvikling, språk)
  • søvnbehov og gode søvnvaner
  • vaksinering - barnet vaksineres etter barnevaksinasjonsprogrammet
  • tannhelse
  • prevensjon etter graviditet

Vi undersøker hvordan det står til med foreldre og barn, og kan snakke om temaer som foreldrene ønsker å ta opp. Flere helsestasjoner tilbyr også barselgrupper. 

Konsultasjoner ved helsestasjonen (kan variere fra bydel til bydel)
Barnets alderDu møterVaksiner
Cirka to ukerHelsesykepleier, tidligere "helsesøster" (hjemmebesøk)
6 ukerHelsesykepleier og legeRotavirusvaksine
3 mndHelsesykepleierDTP-IPV-Hib, Pneumokokksykdom, Rotavirusvaksine, Hepatitt B
4 mndHelsesykepleier
5 mndHelsesykepleierDTP-IPV-Hib, Pneumokokksykdom, Hepatitt B
6 mndHelsesykepleier og lege
8 mndHelsesykepleier
10 mndHelsesykepleier
12 mndHelsesykepleierDTP-IPV-Hib, Pneumokokksykdom, Hepatitt B
15 mndHelsesykepleierMMR
18 mndHelsesykepleier
2 årHelsesykepleier og lege
4 årHelsesykepleier og lege

 

Avtal hjemmebesøk og veiing av barnet

Helsestasjonen etterstreber å tilby hjemmebesøk til alle familier med nyfødt barn. Kontakt helsestasjonen i din bydel når dere kommer hjem fra sykehuset for avtale om hjemmebesøk og veiing av barnet.

Finn kontaktinformasjon og åpningstid til din helsestasjon

Jeg er usikker på bydel, men vet adressen

Helsestasjon for kjønn og seksualitet er et eget tilbud for alle mennesker i Oslo mellom 0-30 år som vil snakke om tema knyttet til LHBTIQ+.