Til innhold

Velferdsteknologi

Velferdsteknologi er teknologi som gjør det mulig å tilby nye tjenester innenfor området helse og omsorg.

Trygghetsalarm

Her finner du informasjon om trygghetsalarmer.

Almas hus – velferdsteknologisk senter

Almas hus ved Senter for fagutvikling og forskning i Sykehjemsetaten viser deg hvordan omgivelser, hjelpemidler og velferdsteknologi kan gjøre hverdagen enklere og tryggere for personer med kognitiv svikt eller demens, enten man bor i eget hjem eller på institusjon.

Her finner du mer informasjon om Almas hus.

Velferdsteknologi i Oslo

Oslo kommune arbeider med å teste, utvikle og ta i bruk flere teknologier. Helseetaten har ansvaret for å koordinere arbeidet med velferdsteknologi.

E-post: vft@hel.oslo.kommune.no.

Tjenester som prøves ut (pågående prosjekter)

Kommende tjenesteområder og nye tjenester som planlegges (planlagte prosjekter)

  • Nye tjenester ved bruk av responssenter
  • Fallforebyggende tiltak (test og utvikling av sensor- og kamerateknologi)
  • Videokommunikasjon