Til innhold

Ledige plasser på sykehjem

Oversikten oppdateres hver ettermiddag og er et øyeblikksbilde over ledige sykehjemsplasser. Sist oppdatert 25.05.2018 klokken 14.30

I oversikten over ledige plasser på sykehjem i Oslo kommune publiseres de plassene som ingen bydeler har reservert og som ingen brukere har på ønskelisten.

Det er til en hver tid mange brukere som står på ønskeliste til andre langtidshjem enn det de har fått tilbud om, eller som har valgt å bo hjemme selv om de har vedtak om fast langtidsplass. Ledige plasser vil bli tildelt søkere ut fra datoen for bydelens vedtak og datoen søkeren satte seg opp på ønskelisten.

Disse plassene framgår ikke av oversikten nedenfor. Det er kun plasser som ingen står på ønskeliste til som vises. Det betyr at ca. 10 plasser fordeles daglig i tillegg til de plassene som vises i oversikten. Les mer om fritt sykehjemsvalg her.

Ledige langtidsplasser
SykehjemOrdinære plasserSkjermet/ andre plasstyper
Abildsø sykehjem, avd.Østensjø bo- og servicesenter1 kontraktsplass
Kingosgate bo- og rehabiliteringssenter2 kontraktsplasser
Oppsalhjemmet, avd. Stovner2 plasser
Silurveien sykehjem4 plasser
Villa Enerhaugen2 plasser

 

Ledige korttidsplasser
Institusjon med korttidsplassLedige plasser
Lilleborg helsehusingen
Ryen Helsehus, Avd.Adamstuen3 plasser
Ryen Helsehus, Avd. Økerningen
Solvang HelsehusEtt enerom og ett dobbeltrom

 

Ledige plasser i aldershjem
AldershjemLedige plasser
Lambertseter alders- og sykehjem1 plass