Til innhold

Ledige plasser på sykehjem

Oversikten oppdateres hver ettermiddag og er et øyeblikksbilde over ledige sykehjemsplasser. Sist oppdatert 16.02.2018 klokken 15:00

I oversikten over ledige plasser på sykehjem i Oslo kommune publiseres de plassene som ingen bydeler har reservert og som ingen brukere har på ønskelisten.

Det er til en hver tid mange brukere som står på ønskeliste til andre langtidshjem enn det de har fått tilbud om, eller som har valgt å bo hjemme selv om de har vedtak om fast langtidsplass. Ledige plasser vil bli tildelt søkere ut fra datoen for bydelens vedtak og datoen søkeren satte seg opp på ønskelisten.

Disse plassene framgår ikke av oversikten nedenfor. Det er kun plasser som ingen står på ønskeliste til som vises. Det betyr at ca. 10 plasser fordeles daglig i tillegg til de plassene som vises i oversikten. Les mer om fritt sykehjemsvalg her.

Ledige langtidsplasser
SykehjemOrdinære plasserSkjermet/ andre plasstyper
Abildsø1 plass forsterket skjermet
Ammerudlunden1 MRSA plass

 

Ledige korttidsplasser
Institusjon med korttidsplassLedige plasser
Lilleborg helsehusingen
Ryen Helsehus, Avd.Økerningen
Ryen helsehus, Avd Adamstuen4 rus plasser
Solvang Helsehus2 plasser på Lindrende avdeling

 

Ledige plasser i aldershjem
AldershjemLedige plasser
Jødisk bo- og seniorsenter1 plass