Til innhold

Ledige plasser på sykehjem

Oversikten oppdateres hver ettermiddag og er et øyeblikksbilde over ledige sykehjemsplasser. Sist oppdatert 21.09.2017 klokken 15:00

I oversikten over ledige plasser på sykehjem i Oslo kommune publiseres de plassene som ingen bydeler har reservert og som ingen brukere har på ønskelisten.

Det er til en hver tid mange brukere som står på ønskeliste til andre langtidshjem enn det de har fått tilbud om, eller som har valgt å bo hjemme selv om de har vedtak om fast langtidsplass. Ved ledighet i langtidshjem tildeles først ledige plasser etter ansiennitet på ønskelistene.

Disse plassene framgår ikke av oversikten nedenfor. Det er kun plasser som ingen står på ønskeliste til som vises. Det betyr at ca. 10 plasser fordeles daglig i tillegg til de plassene som vises i oversikten. Les mer om fritt sykehjemsvalg her.

Ledige langtidsplasser
SykehjemVanlige plasserSkjermet/andre typer plasser
Ammerudlunden sykehjem1 MRSA-plass

 

Ledige korttidsplasser
Institusjon med korttidsplassLedige plasser
Lilleborg helsehusingen
Ryen Helsehus, Avd.Økerningen
Ryen helsehus, Avd Adamstuen6 rus-plasser
Solvang Helsehus1 plass på lindrende enhet
Ullerntunetingen

 

Ledige aldershjemplasser
AldershjemLedige plasser
ingen plasser