Til innhold

Ledige plasser på sykehjem

Oversikten oppdateres hver ettermiddag og er et øyeblikksbilde over ledige sykehjemsplasser. Sist oppdatert 21.11.2017 klokken 14:30

I oversikten over ledige plasser på sykehjem i Oslo kommune publiseres de plassene som ingen bydeler har reservert og som ingen brukere har på ønskelisten.

Det er til en hver tid mange brukere som står på ønskeliste til andre langtidshjem enn det de har fått tilbud om, eller som har valgt å bo hjemme selv om de har vedtak om fast langtidsplass. Ledige plasser vil bli tildelt søkere ut fra datoen for bydelens vedtak og datoen søkeren satte seg opp på ønskelisten.

Disse plassene framgår ikke av oversikten nedenfor. Det er kun plasser som ingen står på ønskeliste til som vises. Det betyr at ca. 10 plasser fordeles daglig i tillegg til de plassene som vises i oversikten. Les mer om fritt sykehjemsvalg her.

Ledige langtidsplasser
SykehjemVanlige plasserSkjermet/andre typer plasser
Abilsø sykehjem avdeling Østensjø2 nevrologiske plasser

 

Ledige korttidsplasser
Institusjon med korttidsplassLedige plasser
Lilleborg helsehusingen
Ryen Helsehus, Avd.Økerningen
Ryen helsehus, Avd Adamstuen2 plasser
Solvang Helsehus2 plasser på lindrende
Ullerntunetingen

 

Ledige aldershjemplasser
AldershjemLedige plasser
ingen plasser