Til innhold
Gravplasser i Oslo

Vestre gravlund

Kontakt

Kontaktperson

Gravferdskontor vest

Telefon

22 13 31 80

Faks

22 52 51 60

E-post

Besøksadresse

Sørkedalsveien 66, 0369 OSLO

Søknader om godkjenning av minnesmerke sendes: vestre.gravlund@gfe.oslo.kommune.no

Vestre gravlund

Vestre gravlund er Norges største. Gravlunden har en internasjonal krigsgravlund. Sovjet, Nederland, Polen, Danmark, Sverige og Norge har graver på feltet. I tillegg har USA, Frankrike, Jugoslavia og Storbritannia reist minnesteiner over falne i krigen.

Det norske misjonsselskap og Frelsesarmeen har egne felt.

Se kart over gravlunden her (PDF, 1,5MB)

Menigheter tilknyttet Vestre gravlund: Bygdøy, Domkirken, Fagerborg, Frogner, Gamle Aker, Majorstuen, Markus m/Lovisenberg, Skøyen, Trefoldighet og Uranienborg.

Hvis du har et gravnummer, kan du se hvordan du finner graven her.