Til innhold
Gravplasser i Oslo

Grefsen kirkegård

Kontakt

Telefon

22 13 31 80

Faks

22 52 51 60

E-post

Besøksadresse

Glads vei 49, 0489 OSLO

Søknader om godkjenning av minnesmerker sendes: grefsen.kirkegard@gfe.oslo.kommune.no

Grefsen kirkegård

Eiendommene Grefsenstuen og Utsikten ble kirketomter i 1899. Opparbeiding av kirkegården ble påbegynt i 1904. Da stod også kapellet ferdig. Kapellet er et nøytralt hvitt bygg og har kun et enkelt trekors på veggen som utsmykning. Synnøve Finden (opphavet til navnet på meieriet) er den eneste kjente personen som ligger gravlagt på Grefsen.

Eiendommen Engebråten (på andre siden av Kapellveien) ble kjøpt i 1964 for fremtidig utvidelse. Planene forutsetter at dette området forbindes med eksisterende område med en undergang under Kapellveien.

Det er ledige kiste- og urnegraver ved Grefsen kirkegård.

Se kart over kirkegården (PDF 0,9MB)

Menigheter tilknyttet Grefsen kirkegård: Grefsen, Maridalen, Nordberg, Sinsen, Torshov og Lilleborg og  Tonsen.

Hvis du har et gravnummer, kan du se hvordan du finner graven her.