Til innhold
Gravplasser i Oslo

Gamlebyen gravlund

Kontakt

Kontaktperson

Gravferdskontor øst

Telefon

21 93 78 60

Faks

21 93 78 61

E-post

Besøksadresse

Ekebergveien 4, 0192 OSLO

Søknader om godkjenning av minnesmerker sendes: gamlebyen.gravlund@gfe.oslo.kommune.no

Gamlebyen gravlund

Gammlebyen gravlund har ca 7000 graver. 200 av gravene er bevaringsverdige. På et lite felt er det samlet sjømannsgraver, hvor Sjømannshjemmet har begravd sine egne. Gravlunden har også en liten minnelund for urnegraver med et fellesmonument. I 1972 ble det anlagt et eget gravfelt for muslimer. Her ligger gravene vendt mot Mekka.

Se kart over gravlunden (PDF 0,6MB)

Menigheter tilknyttet Gamlebyen gravlund: Bekkelaget, Gamlebyen, Grønland, Kampen og Ormøy.

Hvis du har et gravnummer, kan du se hvordan du finner graven her.