Til innhold

Gamlebyen gravlund

I uke 14 begynner vi å rydde på alle byens gravplasser. Arbeidet er forventet å ta to uker. For å unngå at lykter, bamser, tegninger og lignende ryddes vekk, anbefaler vi at du tar dette inn før ryddingen begynner, og eventuelt setter det tilbake etterpå. Da unngår vi å såre noen når vi egentlig ønsker å gjøre det hyggelig for alle.

Kontakt

Kontaktperson

Gravferdskontor øst

Telefon

21 93 78 60

Faks

21 93 78 61

E-post

Besøksadresse

Ekebergveien 4, 0192 OSLO

Søknader om godkjenning av minnesmerker sendes: gamlebyen.gravlund@gfe.oslo.kommune.no

Gamlebyen gravlund

Gammlebyen gravlund har ca 7000 graver. 200 av gravene er bevaringsverdige. På et lite felt er det samlet sjømannsgraver, hvor Sjømannshjemmet har begravd sine egne. Gravlunden har også en liten minnelund for urnegraver med et fellesmonument. I 1972 ble det anlagt et eget gravfelt for muslimer. Her ligger gravene vendt mot Mekka.

Se kart over gravlunden (PDF 0,6MB)

Menigheter tilknyttet Gamlebyen gravlund: Bekkelaget, Gamlebyen, Grønland, Kampen og Ormøy.