Til innhold
Gravplasser i Oslo

Alfaset gravlund

Kontakt

Kontaktperson

Gravferdskontor øst

Telefon

21 93 78 60

Faks

21 93 78 61

E-post

Besøksadresse

Nedre Kalbakkvei 99, OSLO

Søknader om godkjenning av gravminne sendes: alfaset.gravlund@gfe.oslo.kommune.no

Alfaset gravlund

Totalt har Alfaset gravlund 9620 graver. Den tyske krigskirkegården ligger her, og det er egne felt for romfolket og for Islams Ahmadiyya. På Alfaset gravlund er det bygget en minnelund kalt «Alfasetparken».

 

Se kart over gravlunden.


Menigheter tilknyttet Alfaset gravlund: Bøler, Grorud, Manglerud, Oppsal, Rødtvet og Østre Aker og 

Haugerud.

Hvis du har et gravnummer, kan du se hvordan du finner graven her.