Til innhold

Søk drosjeløyve

Byrådet har ikke behandlet saken om antall drosjeløyver ennå.  Vi vet derfor ikke om, eller når det blir ny kunngjøring. Oppdatert informasjon vil bli lagt ut når vi vet noe mer.

Hva får du?

Et drosjeløyve gir deg rett til å kjøre drosje med plass til høyst åtte personer. Alle løyvehavere må være tilsluttet en godkjent drosjesentral, og du velger drosjesentral når du tilbys et ledig løyve.

Krav til søker

Du må ha

 • tilstrekkelig ansiennitet
 • god vandel
 • tilfredsstillende økonomisk evne
 • tilstrekkelig faglig kompetanse

Hva koster det?

Utstedelse av løyvedokument koster 3400 kroner.

Søknadsfrist

Du kan kun søke når det lyses ut ledige løyver. Dette vil tidligst skje første kvartal 2019. 

Forrige søknadsfrist var 17. juni 2016.

 

Slik søker du om drosjeløyve

 • 1Dokumentasjon

  De som har søkt drosjeløyve i Oslo tidligere behøver ikke legge ved dokumentasjon for år som tidligere er godskrevet.

  Drosjesjåfører:

  • Elektronisk skiftoversikt for årene 2010 til og med 2015. Oversikten fås ved henvendelse til sentralen. For årene før 2010 fremlegges ansiennitetsbok. Boken skal være ajourført og underskrevet av løyvehaver for alle arbeidsforhold som antas å være ansiennitetsgivende til og med år 2010.
  • Alle sider av lønns- og trekkoppgaver (LTO) fra skatteetaten for de årene det kreves ansiennitet for, til og med år 2015.
  • Vitnemål i original for bestått eksamen fra godkjent løyvekurs (dersom dette ikke er sendt inn tidligere).

  Tidligere løyvehavere i Oslo:

  • Regnskap for alle år som eier, dvs. alminnelig næringsoppgave nr. 1, tilleggsskjema for drosje- og lastebilnæring og selvangivelsen side 2 til og med år 2015.
  • Må dokumentere årene etter opphør av drosjedrift med elektronisk skiftoversikt for årene 2010 til og med 2015. Oversikten fås ved henvendelse til sentralen. For årene før 2010 fremlegges ansiennitetsbok. Boken skal være ajourført og underskrevet av løyvehaver for alle arbeidsforhold som antas å være ansiennitetsgivende til og med år 2010.
  • Alle sider av lønns- og trekkoppgaver (LTO) fra skatteetaten for de årene det kreves ansiennitet for etter opphør av drosjedrift, til og med år 2015.
  • Vitnemål i original for bestått eksamen fra godkjent løyvekurs (dersom dette ikke er sendt inn tidligere).

  Løyvehavere i Akershus:

  • Regnskap for alle år som eier, dvs. alminnelig næringsoppgave nr. 1, tilleggsskjema for drosje- og lastebilnæring og selvangivelsen side 2 til og med år 2015.
  • Ansiennitetsbok, alternativt elektronisk skiftoversikt, for alle år som drosjesjåfør. Boken skal være ajourført og underskrevet av løyvehaver for alle arbeidsforhold som antas å være ansiennitetsgivende til og med år 2015.
  • Alle sider av lønns- og trekkoppgaver (LTO) fra skatteetaten for de årene det kreves ansiennitet for som drosjesjåfør, til og med år 2015.
 • 2Last ned og fyll ut søknadsskjema

  Søknadsskjemaer vil bli tilgjengelig neste gang det lyses ut ledige løyver.

 • 3Send inn dokumentasjon og søknadsskjema

  Send dokumentasjon og søknadsskjema til Bymiljøetaten, Postboks 636 Løren, 0507 Oslo innen 17. juni 2016.

Hva skjer videre?

1. Du blir satt på en ansiennitetsliste

Når ansienniteten er beregnet blir du satt på en ansiennitetsliste. Ansiennitetslisten offentliggjøres på kommunens nettsider og hos drosjesentralene.

2. Tildeling av ledige drosjeløyver

Når ansiennitetslisten er offentliggjort starter tildelingen av ledige drosjeløyver.

3. Ny dokumentasjon

Søkere som får tilbud om ledig løyve må dokumentere ansiennitet frem til tildelingstidspunktet. Søkere gis også en frist til å levere følgendedokumenter:

 • Svarskjema for valg av drosjesentral
 • Politiattest for å dokumentere god vandel
 • Garantierklæring fra bank eller forsikringsselskap på den enhver tid gjeldende garantisum
 • Organisasjonsnummer fra enhetsregisteret
 • Skatteattest. Bestill attesten fra Altinn
 • Attest fra Konkursregisteret i Brønnøysund på at du ikke er under konkurs- eller gjeldsforhandlinger. Bestill fra Brønnøysundregistrene
 • Vitnemål fra løyvekurs

Tildelingen av drosjeløyver skjer fortløpende, når all nødvendig dokumentasjon er mottatt, uavhengig av plassering på ansiennitetslisten.