Til innhold
Drosjeløyve

Søk drosjeløyve

Yrkestransportloven endres 1. juli 2020

De største endringene er at behovsprøvingen fjernes, hele landet blir ett løyvedistrikt og tilslutning til drosjesentral fjernes.

For å drive drosjevirksomhet i Oslo, må du ha løyve. Et drosjeløyve gir deg rett og plikt til å kjøre drosje med plass til åtte personer.

Frist for å søke

Søknadsfristen har utløpt. Fristen var 27. juni 2019.

Finn frem dokumentasjon før du søker

Har du søkt drosjeløyve i Oslo tidligere skal du ikke legge ved dokumentasjon for år som tidligere er godskrevet.

Dokumentasjon for drosjesjåfører

 • Skiftoversikt/ansiennitetsbok for årene som drosjesjåfør fulltid
 • Dokumentasjon fra NAV  dersom du har mottatt penger ( f.eks. sykepenger, dagpenger, arbeidsavklaringspenger)
 • Skattemelding/selvangivelse for de samme årene

Dokumentasjon for tidligere løyvehavere i Oslo

 • Skiftoversikt/ansiennitetsbok for årene som drosjesjåfør fulltid etter at du innleverte drosjeløyvet
 • Dokumentasjon fra NAV dersom du har  mottatt penger ( f.eks. sykepenger, dagpenger, arbeidsavklaringspenger) for perioden som drosjesjåfør
 • Skattemelding/selvangivelse fra og med 2009 til og med 2017
 • Næringsoppgave 1 for årene som løyvehaver fra og med 2009 til og med 2017
 • Skjema RF-1223 drosje- og godstransportnæring for årene som løyvehaver fra og med 2009 til og med 2017

Dokumentasjon for løyvehavere i Akershus

 • Skiftoversikt/ansiennitetsbok for årene som drosjesjåfør
 • Dokumentasjon fra NAV dersom du har  mottatt penger ( f.eks. sykepenger, dagpenger, arbeidsavklaringspenger) for perioden som drosjesjåfør
 • Skattemelding/selvangivelse for de samme årene
 • Næringsoppgave 1 for alle årene som løyvehaver
 • Skjema RF-1223 drosje- og godstransportnæring for alle årene som løyvehaver

Drosjeløyvene tildeles etter forskrift om yrkestransport innenlands med motorvogn eller fartøy § 43.

Send søknad

Søknadsskjema er ikke lenger tilgjengelig.

Personvernerklæring (PDF 0,4MB)

Etter at du har sendt inn søknaden

Motta svar

Alle som har sendt inn søknad, vil få et brev om at søknaden er mottatt.

Tildeling av drosjeløyve

Les om ansiennitet og tildeling av drosjeløyve.