139 treff av 139 politikere

Aktive filtre

  Albahlel, Raifeh (Sosialistisk Venstreparti)

  Varamedlem av Samarbeidsutvalget i Gartnerboligen barnehage
  Varamedlem av Østensjø arbeidsutvalg
  Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
  Varamedlem av Østensjø oppvekstkomite

  Telefon: 908 87 843

  Andersen, Brage (Rødt)

  Medlem av Politiske representanter i Bøler skole sitt driftsstyre.

  Andersen, Kent (Fremskrittspartiet)

  Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
  Medlem av Østensjø bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite

  Telefon: 924 20 882

  Andersen, Kåre John (Arbeiderpartiet)

  Medlem av Politiske representanter i Oppsal skole sitt driftsstyre.
  Medlem av Tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester og for dagsentervirksomhet utenom institusjon
  Varamedlem av Østensjø omsorgskomite

  Arnesen, Kristin (Miljøpartiet De Grønne)

  Medlem av Politiske representanter i Bøler skole sitt driftsstyre.
  Medlem av Samarbeidsutvalget i Myrvoll barnehage
  Varamedlem av Østensjø oppvekstkomite

  Austlid, Asta (Fremskrittspartiet)

  Medlem av Politiske representanter i Godlia skole sitt driftsstyre.
  Medlem av Politiske representanter i Trasop skole sitt driftsstyre.
  Varamedlem av Tilsynsutvalg II for Manglerudhjemmet, Abildsø sykehjem, avd. Østensjø, Oppsalhjemmet og "Lille" dagsenter for demente i Enebakkveien
  Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg

  Telefon: 401 64 771

  Austlid, Gunn (Fremskrittspartiet)

  Medlem av Politiske representanter i Vetland skole sitt driftsstyre.
  Varamedlem av Politiske representanter i Godlia skole sitt driftsstyre.

  Bentsen, Morten Rimstad (Sosialistisk Venstreparti)

  Varamedlem av Politiske representanter i Godlia skole sitt driftsstyre.
  Varamedlem av Østensjø oppvekstkomite

  Berge, Eili Vigestad (Venstre)

  Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
  Varamedlem av Østensjø bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite

  Telefon: 414 63 434

  Bjercke, Hallstein (Venstre)

  Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg

  Telefon: 930 38 742

  Borgen, Astrid (Arbeiderpartiet)

  Medlem av Samarbeidsutvalget i Bogerud åpen barnehage
  Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
  Varamedlem av Østensjø bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite

  Telefon: 976 37 917

  Benjamin Bornø

  Bornø, Benjamin (Høyre)

  Medlem av Politiske representanter i Østensjø skole sitt driftsstyre.
  Medlem av Politiske representanter i Abildsø skole sitt driftsstyre.
  Medlem av Østensjø arbeidsutvalg
  Nestleder av Østensjø bydelsutvalg
  Medlem av Østensjø oppvekstkomite

  Telefon: 473 06 719

  Braude, Marthin (Høyre)

  Varamedlem av Politiske representanter i Østensjø skole sitt driftsstyre.
  Varamedlem av Politiske representanter i Abildsø skole sitt driftsstyre.
  Medlem av Samarbeidsutvalget i Manglerud barnehage
  Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
  Varamedlem av Østensjø omsorgskomite

  Telefon: 976 76 016

  Brenna, Kristin Antonsen (Miljøpartiet De Grønne)

  Varamedlem av Østensjø arbeidsutvalg
  Medlem av Østensjø bydelsutvalg
  Medlem av Østensjø omsorgskomite

  Telefon: 938 82 272

  Bøhm, Are (Rødt)

  Varamedlem av Østensjø oppvekstkomite

  Børja, Bjørnar (Rødt)

  Varamedlem av Østensjø bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite

  Dalsbø, Gudmund Anders (Rødt)

  Varamedlem av Politiske representanter i Bøler skole sitt driftsstyre.
  Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
  Varamedlem av Østensjø bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite

  Telefon: 468 07 756

  Delgado, Susana Escobar (Sosialistisk Venstreparti)

  Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg

  Telefon: 980 60 676

  Dreyer, Håkon (Sosialistisk Venstreparti)

  Varamedlem av Politiske representanter i Rustad skole sitt driftsstyre.
  Medlem av Samarbeidsutvalget i Nøklevann barnehage
  Varamedlem av Østensjø oppvekstkomite

  Telefon: 958 21 466

  Ebbestad, Pål (Rødt)

  Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
  Medlem av Østensjø oppvekstkomite

  Telefon: 906 60 021

  Eide, Eva Berit

  Medlem av Østensjø råd for personer med funksjonsnedsettelse

  Telefon: 936 70 378

  Eide, Nils Einar (Høyre)

  Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
  Varamedlem av Østensjø bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite

  Telefon: 913 46 115

  Hanne Eldby

  Eldby, Hanne (Sosialistisk Venstreparti)

  Medlem av Politiske representanter i Rustad skole sitt driftsstyre.
  Varamedlem av Politiske representanter i Skullerud skole sitt driftsstyre.
  Medlem av Samarbeidsutvalget i Gartnerboligen barnehage
  Varamedlem av Samarbeidsutvalget i Lopperud (inkl. Havnehagen) barnehage
  Varamedlem av Østensjø arbeidsutvalg
  Medlem av Østensjø bydelsutvalg
  Leder av Østensjø oppvekstkomite

  Telefon: 996 24 553

  Elgsaas, Knut (Arbeiderpartiet)

  Leder av Tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester og for dagsentervirksomhet utenom institusjon
  Medlem av Østensjø eldreråd

  Telefon: 481 02 084

  Ellingsberg, Trygve (Høyre)

  Medlem av Politiske representanter i Trasop skole sitt driftsstyre.
  Ann Carnarius Elseth

  Elseth, Ann Carnarius (Fremskrittspartiet)

  Medlem av Politiske representanter i Skullerud skole sitt driftsstyre.
  Medlem av Tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester og for dagsentervirksomhet utenom institusjon
  Medlem av Østensjø arbeidsutvalg
  Medlem av Østensjø bydelsutvalg
  Nestleder av Østensjø omsorgskomite

  Telefon: 915 90 940

  Erikstad, Pia (Arbeiderpartiet)

  Medlem av Politiske representanter i Nøklevann skole sitt driftsstyre.
  Medlem av Samarbeidsutvalget i Rustad gård barnehage
  Varamedlem av Østensjø bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite

  Telefon: 975 62 537

  Eskeland, Trond (Arbeiderpartiet)

  Varamedlem av Tilsynsutvalg I for Abildsø og Langerud sykehjem og Kjernehuset dagsenter for utviklingshemmede

  Fallo, Steinar (Høyre)

  Finkelsen, Ingrid (Rødt)

  Medlem av Politiske representanter i Oppsal skole sitt driftsstyre.
  Varamedlem av Samarbeidsutvalget i Bøler sentrum barnehage
  Medlem av Østensjø bydelsutvalg
  Medlem av Østensjø omsorgskomite

  Telefon: 403 00 351

  Flatlandsmo, Borgny

  Varamedlem av Tilsynsutvalg I for Abildsø og Langerud sykehjem og Kjernehuset dagsenter for utviklingshemmede
  Medlem av Østensjø eldreråd

  Foyn, Lars (Høyre)

  Varamedlem av Østensjø arbeidsutvalg
  Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
  Varamedlem av Østensjø bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite

  Telefon: 901 25 676

  Filtrer

  Filter

  Hopp til liste over politikere

  Søk på navn


  Partitilhørighet

  Utvalg, komite og råd