Politikk og politiske møter

150 treff av 150 politikere

Aktive filtre

  Albahlel, Raifeh (Sosialistisk Venstreparti)

  Varamedlem av Østensjø arbeidsutvalg
  Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
  Varamedlem av Østensjø oppvekstkomite

  Telefon: 908 87 843

  Alsos, Steinar (Sosialistisk Venstreparti)

  Varamedlem av Politiske representanter i Rustad skole sitt driftsstyre.

  Andersen, Kent (Fremskrittspartiet)

  Varamedlem av Politiske representanter i Skullerud skole sitt driftsstyre.
  Medlem av Politiske representanter i Godlia skole sitt driftsstyre.
  Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
  Medlem av Østensjø bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite

  Telefon: 924 20 882

  Andersen, Kåre John (Arbeiderpartiet)

  Varamedlem av Østensjø omsorgskomite

  Andersen, Kåre John (Arbeiderpartiet)

  Medlem av Tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester og for dagsentervirksomhet utenom institusjon

  Andreassen, Liv (Arbeiderpartiet)

  Medlem av Politiske representanter i Oppsal skole sitt driftsstyre.

  Arnesen, Kristin (Miljøpartiet De Grønne)

  Varamedlem av Østensjø oppvekstkomite

  Austlid, Asta (Fremskrittspartiet)

  Varamedlem av Tilsynsutvalg II for Manglerudhjemmet, Abildsø sykehjem, avd. Østensjø, Oppsalhjemmet og "Lille" dagsenter for demente i Enebakkveien
  Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg

  Telefon: 401 64 771

  Austlid, Gunn (Fremskrittspartiet)

  Varamedlem av Politiske representanter i Vetland skole sitt driftsstyre.

  Bentsen, Morten Rimstad (Sosialistisk Venstreparti)

  Varamedlem av Østensjø oppvekstkomite

  Berge, Eili Vigestad (Venstre)

  Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
  Varamedlem av Østensjø bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite

  Telefon: 414 63 434

  Bjercke, Hallstein (Venstre)

  Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg

  Telefon: 930 38 742

  Blomgren, Frida Gabriella (Venstre)

  Medlem av Politiske representanter i Østensjø skole sitt driftsstyre.

  Telefon: 920 46 585

  Borgen, Astrid (Arbeiderpartiet)

  Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
  Varamedlem av Østensjø bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite

  Telefon: 976 37 917

  Benjamin Bornø

  Bornø, Benjamin (Høyre)

  Varamedlem av Politiske representanter i Høyenhall skole sitt driftsstyre.
  Medlem av Politiske representanter i Abildsø skole sitt driftsstyre.
  Medlem av Østensjø arbeidsutvalg
  Nestleder av Østensjø bydelsutvalg
  Medlem av Østensjø oppvekstkomite

  Telefon: 473 06 719

  Braude, Marthin (Høyre)

  Varamedlem av Politiske representanter i Oppsal skole sitt driftsstyre.
  Varamedlem av Politiske representanter i Trasop skole sitt driftsstyre.
  Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
  Varamedlem av Østensjø omsorgskomite

  Telefon: 976 76 016

  Brenna, Kristin Antonsen (Miljøpartiet De Grønne)

  Varamedlem av Østensjø arbeidsutvalg
  Medlem av Østensjø bydelsutvalg
  Medlem av Østensjø omsorgskomite

  Telefon: 938 82 272

  Bruun, Pelle (Miljøpartiet De Grønne)

  Medlem av Politiske representanter i Skøyenåsen skole sitt driftsstyre.

  Brænden, Christian (Høyre)

  Varamedlem av Politiske representanter i Bøler skole sitt driftsstyre.

  Telefon: 916 10 477

  Bøhm, Are (Rødt)

  Varamedlem av Østensjø oppvekstkomite

  Børja, Bjørnar (Rødt)

  Varamedlem av Østensjø bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite

  Chen, Kevin (Høyre)

  Varamedlem av Politiske representanter i Skøyenåsen skole sitt driftsstyre.

  Dalsbø, Gudmund Anders (Rødt)

  Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
  Varamedlem av Østensjø bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite

  Telefon: 468 07 756

  Delgado, Susana Escobar (Sosialistisk Venstreparti)

  Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg

  Telefon: 980 60 676

  des Bouvrie, Erlend (Høyre)

  Medlem av Politiske representanter i Nøklevann skole sitt driftsstyre.

  Dreyer, Håkon (Sosialistisk Venstreparti)

  Medlem av Politiske representanter i Rustad skole sitt driftsstyre.
  Varamedlem av Østensjø oppvekstkomite

  Telefon: 958 21 466

  Ebbestad, Pål (Rødt)

  Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
  Medlem av Østensjø oppvekstkomite

  Telefon: 906 60 021

  Eide, Eva Berit

  Medlem av Østensjø råd for personer med funksjonsnedsettelse

  Telefon: 936 70 378

  Eide, Nils Einar (Høyre)

  Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
  Varamedlem av Østensjø bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite

  Telefon: 913 46 115

  Hanne Eldby

  Eldby, Hanne (Sosialistisk Venstreparti)

  Medlem av Politiske representanter i Skullerud skole sitt driftsstyre.
  Varamedlem av Politiske representanter i Godlia skole sitt driftsstyre.
  Varamedlem av Østensjø arbeidsutvalg
  Medlem av Østensjø bydelsutvalg
  Leder av Østensjø oppvekstkomite

  Telefon: 996 24 553

  Elgsaas, Knut (Arbeiderpartiet)

  Leder av Tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester og for dagsentervirksomhet utenom institusjon
  Medlem av Østensjø eldreråd

  Telefon: 481 02 084

  Ellingsberg, Trygve (Høyre)

  Medlem av Politiske representanter i Trasop skole sitt driftsstyre.
  Filtrer

  Filter

  Hopp til liste over politikere

  Søk på navn


  Partitilhørighet

  Utvalg, komite og råd