Råd for funksjonshemmede


Solveig Johannessen

Leder

E-post:

Beate Henriksen

Møtesekretær

Telefon: 99 28 51 05

E-post:

Råd for funksjonshemmede

Rådet er et rådgivende organ for bydelsutvalget. Det består hovedsakelig av representanter fra interesseorganisasjoner for mennesker med nedsatt funksjonsevne. 

Veilder for rådene for personer med funksjonsnedsettelse.

Rådet behandler saker som er særlig viktige for personer med nedsatt funksjonsevne, som tilgjengelighet og universell utforming, tjenester for personer med nedsatt funksjonsevne og arbeid mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne.

Rådet uttaler seg store og overgripende saker som økonomiplan- og årsbudsjett og planprogrammer og konsekvensutredninger innen­for plan- og bygningssektoren, samferdsel, barnehage, skule, kultur, idrett, friluftsliv, helse og pleie- og omsorgstjenestene.

Rådets medlemmer kan også ta opp saker på eget initiativ få svar fra politikere og bydelsadministrasjonen.

Sakskart og dokumenter finner du på eInnsyn

 

Medlemmer

Johannessen, Solveig (NHF)

Leder av Råd for funksjonshemmede

Hansen, Per Erik (FFO)

Medlem av Råd for funksjonshemmede

Grøndahl, Dolores

Medlem av Råd for funksjonshemmede

Hegdal, Anne Kristin (LPP)

Medlem av Råd for funksjonshemmede

Wadsworth, Grete Ann (FFO)

Medlem av Råd for funksjonshemmede

Dæhlin, Ann-Irene (Norges Blindeforbund Oslo)

Varamedlem av Råd for funksjonshemmede

Jørgensen, Tone (LHL)

Varamedlem av Råd for funksjonshemmede

Kruse Malerstuen, Maj-Britt (vara)

Varamedlem av Råd for funksjonshemmede

Becher, Mari (vara)

Varamedlem av Råd for funksjonshemmede