Politikk og politiske møter

Rolf Asbjørnsen

Leder

Telefon: 909 25 610

E-post:

Postmottak

E-post:

Camilla Bøe

Møtesekretær

Telefon: 932 86 722

E-post:

Ljiljana Presic

Vara

Telefon: 413 67 744

E-post:

Nordstrand eldreråd

Eldrerådet er et rådgivende organ for bydelsutvalget. Det består hovedsakelig av alderspensjonister.

De uttaler seg i saker som gjelder de eldres levekår, som budsjett, tiltak og planer i helsesektoren, bydelsplaner, boligprogram, reguleringsplaner, samferdselssaker, kommunikasjonsplaner og kulturtiltak.

Eldrerådet kan også på eget initiativ ta opp saker og få svar fra politikere og bydelsadministrasjonen.

Sakskart og dokumenter finner du her...

Medlemmer

Asbjørnsen, Rolf (Nordseter Pensjonistforening)

Leder av Nordstrand eldreråd
Medlem av Tilsynsutvalg for Nordseterhjemmet og Bekkelagshjemmet

Telefon: 909 25 610

Martol Hansen, Else (Villa Holtet)

Nestleder av Nordstrand eldreråd

Lyngroth, Solfrid (Simensbråten-Ekeberg seniorsenter)

Medlem av Nordstrand eldreråd

Dahl, Kirsti (Krystallen treffsenter)

Medlem av Nordstrand eldreråd

Karlsen, Knut-Owe (Nordstrand Seniorsenter )

Medlem av Nordstrand eldreråd

Granlund, Thor Emil (Simensbråten - Ekeberg seniorsenter)

Varamedlem av Nordstrand eldreråd

Pedersen, Jan (Villa Holtet)

Varamedlem av Nordstrand eldreråd

Stalheim, Per Anders (Krystallen treffsenter)

Varamedlem av Nordstrand eldreråd

Inger Borgen (Nordseter seniorsenter)

Varamedlem av Nordstrand eldreråd

Kjosmoen, Einar

Varamedlem av Nordstrand eldreråd