Nordstrand eldreråd

Eldrerådet er et rådgivende organ for bydelsutvalget. Det består hovedsakelig av alderspensjonister.

De uttaler seg i saker som gjelder de eldres levekår, som budsjett, tiltak og planer i helsesektoren, bydelsplaner, boligprogram, reguleringsplaner, samferdselssaker, kommunikasjonsplaner og kulturtiltak.

Eldrerådet kan også på eget initiativ ta opp saker og få svar fra politikere og bydelsadministrasjonen.

Saker og møter i eldrerådet

Tidligere møter

Møter fra 2015-2018

Medlemmer

Asbjørnsen, Rolf (Nordseter Pensjonistforening)

Leder av Nordstrand eldreråd
Medlem av Tilsynsutvalg for Nordseterhjemmet og Bekkelagshjemmet
Telefon

Hansen, Else Martol (Villa Holtet)

Nestleder av Nordstrand eldreråd
Telefon

Lyngroth, Solfrid Rosenvold (Simensbråten-Ekeberg seniors.)

Medlem av Nordstrand eldreråd
Telefon

Dahl, Kirsti (Krystallen treffsenter)

Medlem av Nordstrand eldreråd
Varamedlem av Tilsynsutvalg for Solfjellshøgda helsehus, Marmorveien avlastning og hjemmetjenester
Telefon

Karlsen, Knut-Owe (Nordstrand Seniorsenter)

Medlem av Nordstrand eldreråd
Varamedlem av Tilsynsutvalg for Midtåsenhjemmet og Marmorberget dag- og aktivitetssenter
Medlem av Tilsynsutvalg for Solfjellshøgda helsehus, Marmorveien avlastning og hjemmetjenester
Telefon

Granlund, Thor Emil (Simensbråten - Ekeberg seniorsenter)

Varamedlem av Nordstrand eldreråd
Telefon

Pedersen, Jan (Villa Holtet)

Varamedlem av Nordstrand eldreråd
Telefon

Stalheim, Per Anders (Krystallen treffsenter)

Varamedlem av Nordstrand eldreråd
Telefon

Inger Borgen (Nordseter seniorsenter)

Varamedlem av Nordstrand eldreråd
Telefon
Leder
Rolf Asbjørnsen
Telefon
Møtesekretær
Camilla Bøe
Telefon
Vara møtesekretær
Ljiljana Presic
Telefon