Anne Kruke Indreberg

Politisk sekretær

Telefon: 909 96 206

E-post:

Frogner bydelsutvalg

Frogner bydelsutvalg er øverste politiske ledelse i bydelen.

 • medlemmene er bydelens folkevalgte organ og er valgt direkte av innbyggerne for fire år av gangen
 • avgjør og gir uttalelse i mange saker som har stor betydning for bydelen og dens innbyggere
 • fordeler det rammebeløpet som bystyret årlig tildeler bydelen og vedtar budsjettet
 • fører tilsyn med tjenestene som bydelen leverer til bydelens befolkning

På denne siden finner du medlemmer og varamedlemmer for perioden 2019–2023. Lurer du på hvem som ble valgt inn for de neste fire årene? Se valgresultater her.

Møter

 1. Dato 09.03.
  Klokkeslett 18:00-21:00
  Bydelens hus, Drammensveien 60, 3. etg Huk
 2. Dato 20.04.
  Klokkeslett 18:00-21:00
  Bydelens hus, Drammensveien 60, 3. etg Huk
 3. Dato 18.05.
  Klokkeslett 18:00-21:00
  Bydelens hus, Drammensveien 60, 3. etg Huk

Se hele kalenderen

Medlemmer

Lie, Jens Jørgen (Høyre)

Leder av Frogner arbeidsutvalg
Leder av Frogner bydelsutvalg
Medlem av Frogner helse-, unge-, sosial- og kulturkomite

Telefon: 417 20 232

Bastiansen, Carl-Henrik Sand (Høyre)

Nestleder av Frogner arbeidsutvalg
Nestleder av Frogner bydelsutvalg
Leder av Frogner helse-, unge-, sosial- og kulturkomite

Telefon: 938 64 139

Heyerdahl, Marina Birgitte (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Frogner bydelsutvalg
Medlem av Frogner miljø- og byutviklingskomite

Telefon: 915 94 981

Huseby, Inger (Arbeiderpartiet)

Medlem av Frogner bydelsutvalg
Nestleder av Frogner helse-, unge-, sosial- og kulturkomite

Telefon: 926 19 778

Sinding, Mette Langfeldt (Høyre)

Medlem av Frogner bydelsutvalg
Medlem av Frogner miljø- og byutviklingskomite

Telefon: 909 15 548

Iden, Marie Salbuvik (Høyre)

Medlem av Frogner bydelsutvalg
Medlem av Frogner helse-, unge-, sosial- og kulturkomite

Telefon: 915 52 672

Tumidajewicz, Adam Tomas (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Frogner arbeidsutvalg
Medlem av Frogner bydelsutvalg
Leder av Frogner miljø- og byutviklingskomite
Nestleder av Frogner råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Telefon: 976 54 025

Malmsten, Ole (Fremskrittspartiet)

Medlem av Frogner bydelsutvalg

Telefon: 951 00 938

Burkeland, Mette (Høyre)

Medlem av Frogner arbeidsutvalg
Medlem av Frogner bydelsutvalg
Nestleder av Frogner miljø- og byutviklingskomite

Telefon: 905 61 939

Langballe, Birgitte (Høyre)

Medlem av Frogner bydelsutvalg
Medlem av Frogner helse-, unge-, sosial- og kulturkomite

Telefon: 909 90 729

Lagesen, Bjarne (Arbeiderpartiet)

Medlem av Frogner arbeidsutvalg
Medlem av Frogner bydelsutvalg
Medlem av Frogner miljø- og byutviklingskomite

Telefon: 481 70 587

Theodorsen, Karin Beate (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Frogner bydelsutvalg
Medlem av Frogner miljø- og byutviklingskomite

Telefon: 911 01 471

Walaker, Tore Wilken Nitter (Venstre)

Medlem av Frogner bydelsutvalg
Medlem av Frogner helse-, unge-, sosial- og kulturkomite

Telefon: 934 22 242

Helgerud, Frode (Høyre)

Medlem av Frogner bydelsutvalg
Medlem av Frogner miljø- og byutviklingskomite

Telefon: 905 18 524

Østring, Peder Ressem (Rødt)

Medlem av Frogner bydelsutvalg
Medlem av Frogner helse-, unge-, sosial- og kulturkomite

Telefon: 406 07 839