Frogner bydelsutvalg


Anne Kruke Indreberg

Politisk sekretær

Telefon: 90 99 62 06

E-post:

Frogner bydelsutvalg

Frogner bydelsutvalg er øverste politiske ledelse i bydelen.

 • medlemmene er bydelens folkevalgte organ og er valgt direkte av innbyggerne for fire år av gangen
 • avgjør og gir uttalelse i mange saker som har stor betydning for bydelen og dens innbyggere
 • fordeler det rammebeløpet som bystyret årlig tildeler bydelen og vedtar budsjettet
 • fører tilsyn med tjenestene som bydelen leverer til bydelens befolkning

På denne siden finner du medlemmer og varamedlemmer for perioden 2019–2023. Lurer du på hvem som ble valgt inn for de neste fire årene? Se valgresultater her.

Møter

 1. Dato 06.09.
  Klokkeslett 18:00-21:00
  Drammensveien 60
 2. Dato 18.10.
  Klokkeslett 18:00-21:00
  Drammensveien 60
 3. Dato 15.11.
  Klokkeslett 18:00-21:00
  Drammensveien 60

Se hele kalenderen

Medlemmer

Lie, Jens Jørgen (Høyre)

Leder av Frogner arbeidsutvalg
Leder av Frogner bydelsutvalg
Medlem av Frogner helse-, unge-, sosial- og kulturkomite

Telefon: 41 72 02 32

Bastiansen, Carl-Henrik Sand (Høyre)

Nestleder av Frogner arbeidsutvalg
Nestleder av Frogner bydelsutvalg
Leder av Frogner helse-, unge-, sosial- og kulturkomite

Telefon: 93 86 41 39

Huseby, Inger (Arbeiderpartiet)

Medlem av Frogner bydelsutvalg
Nestleder av Frogner helse-, unge-, sosial- og kulturkomite

Telefon: 92 61 97 78

Sinding, Mette Langfeldt (Høyre)

Medlem av Frogner bydelsutvalg
Medlem av Frogner miljø- og byutviklingskomite

Telefon: 90 91 55 48

Iden, Marie Salbuvik (Høyre)

Medlem av Frogner bydelsutvalg
Medlem av Frogner helse-, unge-, sosial- og kulturkomite

Telefon: 91 55 26 72

Malmsten, Ole (Fremskrittspartiet)

Medlem av Frogner bydelsutvalg

Telefon: 95 10 09 38

Burkeland, Mette (Høyre)

Medlem av Frogner arbeidsutvalg
Medlem av Frogner bydelsutvalg
Nestleder av Frogner miljø- og byutviklingskomite

Telefon: 90 56 19 39

Langballe, Birgitte (Høyre)

Medlem av Frogner bydelsutvalg
Medlem av Frogner helse-, unge-, sosial- og kulturkomite

Telefon: 90 99 07 29

Lagesen, Bjarne (Arbeiderpartiet)

Medlem av Frogner arbeidsutvalg
Medlem av Frogner bydelsutvalg
Medlem av Frogner miljø- og byutviklingskomite

Telefon: 48 17 05 87

Theodorsen, Karin Beate (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Frogner bydelsutvalg
Medlem av Frogner miljø- og byutviklingskomite

Telefon: 91 10 14 71

Walaker, Tore Wilken Nitter (Venstre)

Medlem av Frogner bydelsutvalg
Medlem av Frogner helse-, unge-, sosial- og kulturkomite

Telefon: 93 42 22 42

Helgerud, Frode (Høyre)

Medlem av Frogner bydelsutvalg
Medlem av Frogner miljø- og byutviklingskomite

Telefon: 90 51 85 24

Rynning, Maja Karoline (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Frogner arbeidsutvalg
Medlem av Frogner bydelsutvalg
Medlem av Navnekomité Bydel Frogner
Varamedlem av Tilsynsutvalg for Majorstutunet, Uranienborghjemmet og Fagerborghjemmet

Telefon: 97 77 80 53

Lindgren, Maria (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Frogner bydelsutvalg
Nestleder av Frogner råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Hagen, Eirin (Rødt)

Medlem av Frogner bydelsutvalg
Medlem av Frogner helse-, unge-, sosial- og kulturkomite
Medlem av Navnekomité Bydel Frogner

Telefon: 93 41 10 56