Oslo Sporveiers fotosamling
 
En merkedag for Sporveien. Den aller første gullfisk: nr 158 presenteres for pressen. Stedet er Stortorget og året er 1937.
(A-40202_Uaa0002_045)

I mars 2001 ble AS Oslo Sporveiers fotosamling avlevert til Byarkivet for bevaring, ordning og tilgjengeliggjøring. Samlingen består av over 10 000 fotografier som strekker seg over en tidsperiode på 125 år. Det eldste fotoet er datert 1875, det yngste er fra slutten av 1980-tallet. Et kvalitativt utvalg på 2175 bilder er registrert og lagt ut i Byarkivets databaser, og gjort tilgjengelig på internett.

Motivene gir en spennende innfallsvinkel til Oslos gatemiljøer, fasader og utvikling på 1800- og 1900-tallet. Samlingen dokumenterer sanerte områder som Vaterland, og utbygginger som ga varige forandringer i bybildet og landskapet. Samtidig er materialet en god dokumentasjon på sporveisanlegg og materiell.

Baneselskapene danner strukturen i samlingen, og baneselskapenes navn, slik de er skrevet til høyre på denne siden, er viktige søkeord om man ønsker å finne bildene i Byarkivets fotodatabase. I tillegg til baneselskapene er Tunnelbanekontoret skilt ut som egen arkivskaper.

Klikk på de ulike baneselskapene og Tunnelbanekontoret, og du vil få en kort presentasjon i tekst og bilder.

Tilbake
 

 

Hovedside

A/S Kristiania Sporveisselskab

A/S Kristiania elektriske sporvei

Kristiania kommunale sporveie

A/S Holmenkolbanen

A/S Tryvandsbanen

A/S Akersbanerne

A/S Ekebergbanen

A/S Bærumsbanen

AS Oslo Sporveier

Tunnelbanekontoret