Skolen og krigen
Tegning av Randi Lind,
Sagene skole 1944. Skolen var okkupert av tyskerne under krigen. Slik så hun for seg den nye skolehverdagen.

Hva tenker en tiåring når landet og byen hun bor i, og skolen hun går på, okkuperes av grønnkledde tyske soldater? Hvilke tanker har hun når soldater med gevær og et uforståelig språk stopper henne på gata for å kontrollere sekk og skolebøker?

Sagene skolebygning var som nesten alle andre skolebygninger i Oslo okkupert av tyskerne under krigen. Undervisningen var spredd utover på et titals steder, fra Blenda-salen i nord til Deichmann i sør. En elev forteller om sitt minne om skolen fra krigsdagene i skolens jubileumsbok i 1961: "Vi gikk forbi den flere ganger om dagen. Men vi så nødig på den, for som regel var noen av de grønnkledte i vinduene. Og da var ikke bygningen vår "gamle borg" lenger, bare en motbydelig kaserne".

Katte-stil
I 1942 kom påbudet om at alle lærere måtte melde seg inn i det nazistisk styrte lærersambandet. Læreren reagerte ved å si opp stillingene sine, og flere ble arrestert. Også situasjonen for elevene tilspisset seg. De voksne måtte prøve å forklare elevene at de måtte være forsiktige. En lærerinne hadde gjentatte ganger bedt fjerde gutteklasse om å holde seg til emnet når de skrev i norske stiler og ikke putte inn "farlig" stoff om krig og nazisme. Til slutt fikk de oppgaven: "Skriv om katten". Det ville være en "trygg oppgave", mente lærerinnen. Men lille Lasse ville det annerledes: "Den gang Haakon 7. regjerte i Norge, da var alle katter lykkelige, da!", åpnet han stilen med, og fortsatte å skildre en merkelig kattedrøm der hvite katter marsjerte gjennom byen, det hele som et kamuflert 17. mai-tog. Lasses "kattestil" ble berømt utover Sagenes kretser, og sto lenge som et symbol på elevenes "motstandskamp".

Se bilder fra krigen!
Livet for elevene på Sagene under krigen er godt dokumentert gjennom dokumenter og en stor fotosamling avlevert til Byarkivet. Blant fotoene finnes det også en del dias med elevtegninger. Ett av de avlevert fotoalbumene dokumenterer også "suppehjelpen" alle oslobarn fikk under krigen. Suppa var kokt på danske havregryn, og fikk navnet "danskesuppe". I galleriet vi presenterer her, finner du både bilder fra Sagene skole og bilder av skolebarn fra andre skoler og deres gjøremål under de fem okkupasjonsårene.


Tilbake
 

Galleri

Skolen og krigen

Skolearkiver

Skolearkivenes innhold

Skolekretser 1934

Innsyn i skolearkiver

Avleverte skolearkiver