Tunnelboremaskin

Vi bruker tunnelboremaskiner til å lage tunnelene som skal frakte vann fra Holsfjorden og ut til hele Oslo. De som bor nærmest tunnelene, vil kunne høre lyd fra maskinen som lager tunnelen.

Når og hvor borer vi?

Alna - Huseby

Maskinen som borer tunnelen mellom Huseby og Stubberud i Bydel Alna i Oslo, startet opp fra Alna i desember 2023 og vil være fremme på Huseby i løpet av 2026.

Maskinen borer mot Risløkka og Aker sykehus, videre til Sandaker, Sagene, nær Ullevål sykehus, Blindern og Vinderen, før den når endestasjonen Huseby.

I 2024 er det få personer som vil høre maskinen, da den borer under områder som stort sett består av industri. Noen naboer i den videre traseen kan komme til å høre maskinen i en kortere periode. Disse vil få informasjon på forhånd.

Holsfjorden - Huseby

To maskiner borer tunnelen mellom Holsfjorden og Huseby fra hver sin kant. Den første maskinen startet fra Holsfjorden i januar 2023, mens den andre startet fra Huseby i mars 2023. De to maskinene møtes rundt årsskiftet 2025/2026.

Maskinen som startet fra Huseby i 2023 kunne høres av beboere i de sørlige delene av Røa, våren og sommeren 2023. Maskinen har nå passert kommunegrensen og befinner seg under Bærum kommune. Den har passert Eiksmarka og befinner seg nå i Ila-området.

Vil jeg merke tunnelboremaskinen?

Noen av de som bor innenfor eller i nærheten av traseen som tunnelboremaskinene har tillatelse til å bore i, kan komme til å høre maskinene. I dette kartet kan du undersøke om din bolig ligger innenfor traseen.

Traseen er ca. 400 meter bred, mens tunnelene er mindre enn 10 meter i diameter. Jo lenger unna tunnelen ditt hus ligger, jo mindre sannsynlig er det at du vil høre den. Vi har ikke lov til å vise nøyaktig hvor tunnelen går og hvem som vil kunne høre maskinen mest. Bor du innenfor eller i nærheten av traseen, kan du kontakte oss og få informasjon tilknyttet din bolig. Når maskinen er noen uker unna, sender vi brev og SMS til dem som bor nærmest og vil høre mest til maskinen.

Hvordan og hvor lenge vil jeg merke tunnelboremaskinen?

De som bor nærmest tunnelen, vil kunne høre en durelyd i en perioden mens tunnelboremaskinen lager tunnelen. Lyden kan sammenlignes med en vaskemaskin som sentrifugerer eller maskindur fra et kjøretøy. Boringen skaper ikke rystelser, men de som bor rett over traseen kan komme til å merke små vibrasjoner.

Det vil variere hvor lenge man hører lyden: noen vil høre den i noen dager, mens de som bor nærmest vil høre den i maksimalt fire-fem uker. Hvor høy lyden er varierer dessuten etter hvor dypt maskinen borer, hvilken etasje du bor i og om huset står på fjell eller løsmasser.

Tunnelboremaskinen jobber hele døgnet, de fleste dager unntatt søndager. Den utfører også andre oppgaver enn boring, men det er boringen man kan høre. Det vil variere om boringen skjer på dagen eller på natten.

Lyden er ikke høy, men fordi den kan høres av og på i 6-8 timer av gangen, 1-2 ganger i døgnet, vil det være forstyrrende og plagsomt for noen.

Hva hvis jeg plages veldig av lyden?

Kontakt oss hvis du blir veldig plaget av borelyden, så kan vi fortelle deg om lyden kommer til å bli høyere eller om maskinen allerede er på vei bort fra huset ditt.

Noen som plages vil velge å tilbringe noen dager hos venner, familie eller på hytta. For andre kan det være en god løsning å bo noen netter på hotell, betalt av prosjektet. Kontakt oss, så finner vi sammen ut hva som vil fungere best for deg og din familie.

Kontakt oss

Kontakt oss på telefon 23 44 00 44 eller e-post nabo@vav.oslo.kommune.no.