Til innhold
Utmerkelser og priser

St. Hallvard-medaljen

St.Hallvard-medaljen 2019

St.Hallvard-medaljen ble i 2019 tildelt to mottakere, Sissel Rønbeck og Ida Fossum Tønnessen.

Sissel Rønbeck mottok utmerkelsen for sitt initiativ til et omfattende handlingsprogram for området langs Akerselva. Les begrunnelsen her.

Ida Fossum Tønnessen mottok utmerkelsen for sitt mangeårige engasjement og utrettelige innsats for byens elver og bekker. Les begrunnelsen her.

Om prisen

St. Hallvard-medaljen er hovedstadens spesielle heder til personer som har gjort en verdifull innsats for Oslo kommune eller på annen måte gjort seg fortjent til byens påskjønnelse. Medaljen er Oslo bys høyeste utmerkelse, og navnet er hentet fra byens skytshelgen, St. Hallvard (ca. 1020 – 1048).

Medaljen

Medaljen har i midtfeltet i sølv St. Hallvard og en møllestein med 3 piler. I blå emalje rundt midtfeltet har den inskripsjonen: UNANIMITER ET CONSTANTER. Medaljen er festet i bånd i Oslo bys farger. Medaljen følges av et diplom, hvor det fremgår for hvilken fortjeneste medaljen er tildelt.

Tildelingen og utdeling

Forslagene blir tatt med i helhetsvurderingen i forretningsutvalget, som beslutter hvem som skal få medaljen. Forslagene blir ikke offentliggjort. Drøftinger om tildeling av St. Hallvard skjer i lukket møte i forretningsutvalget, vanligvis i mars måned hvert år.  Medaljen og diplomet utdeles av ordføreren i Oslo rådhus. Det er tradisjon for at St.Hallvard-medaljen utdeles på en dato like før eller etter St.Hallvarddagen, 15. mai.

St. Hallvard-medaljen ble innstiftet i 1950, men utdelt første gang i 1956. Medaljen er ikke blitt utdelt hvert år, og det har variert fra år til år om en eller flere personer har mottatt medaljen.

Kontaktinformasjon

Spørsmål kan rettes til rådgiver Linda Westbye ved Avdeling for representasjon ordfører, tlf.: 977 19 689

Bilder og tidligere mottakere