St. Hallvard-medaljen

Amund Kveim får St. Hallvard-medaljen 2023​

Amund Kveim mottok St. Hallvard-medaljen for sin utrettelige kamp for å bevare naturen rundt Østensjøvannet.

Siden år 2000 har Amund Kveim ledet Østensjøvannets Venner. I løpet av hans 23 år lange lederperiode har han vært en viktig stemme for lokalt miljøengasjement og et stort forbilde for mange frivillige.

Les hele begrunnelsen for St. Hallvard-medaljen 2023 (PDF)

Utdeling av prisen

Mottakeren ble hedret i Oslo rådhus av ordfører Marianne Borgen 15. mai.

Drøftinger om tildeling av St. Hallvard skjer i lukket møte i forretningsutvalget, vanligvis i marsmåned hvert år. Det er tradisjon for at St. Hallvard-medaljen utdeles på en dato like før eller etter St. Hallvard-dagen, 15. mai.

St. Hallvard-medaljen ble innstiftet i 1950, men utdelt første gang i 1956. Medaljen er ikke blitt utdelt hvert år, og det har variert fra år til år om en eller flere personer har mottatt medaljen.

Alle innbyggere i Oslo kan komme med forslag til kandidater til St. Hallvard-medaljen. Fristen for 2023 var 6. februar.

Hvem kan motta medaljen?

St. Hallvard-medaljen er hovedstadens spesielle heder til personer som har gjort en verdifull innsats for Oslo kommune eller på annen måte gjort seg fortjent til byens påskjønnelse. Medaljen er Oslo bys høyeste utmerkelse, og navnet er hentet fra byens skytshelgen, St. Hallvard (ca. 1020 – 1048).

Medaljen

Medaljen har i midtfeltet i sølv St. Hallvard og en møllestein med 3 piler. I blå emalje rundt midtfeltet har den inskripsjonen: UNANIMITER ET CONSTANTER. Medaljen er festet i bånd i Oslo bys farger. Medaljen følges av et diplom, hvor det fremgår for hvilken fortjeneste medaljen er tildelt.

Kontaktinformasjon

Spørsmål kan rettes til rådgiver Linda Westbye ved avdeling for representasjon ordfører, tlf.: 977 19 689

Bilder og tidligere mottakere