St. Hallvard-medaljen

Magnhild Sørbotten og Aashild Korsgaard mottar St. Hallvard-medaljen i 2022

Begrunnelse

Magnhild Sørbotten

Magnhild Sørbotten tildeles St.Hallvard-medaljen for sitt arbeid for mennesker med funksjonsnedsettelser.

Magnhild Sørbotten har gjennom flere tiår vært en av de tydeligste stemmene i kampen for likestilling for mennesker med funksjonsnedsettelser i Oslo.

Magnhild Sørbotten er nestleder i Norges Handikapforbund og leder for Handikapforbundet i Oslo.

Hun er leder av samarbeidsorganet av funksjonshemmedes organisasjoner Oslo, og styreleder i Norges Handikapforbund Oslos barne- og ungdomsstiftelse.

Hun har i mange år kjempet for en mangfoldig by med likestilling, full deltakelse, og rettigheter for funksjonshemmede. Hun har løftet fram FNs konvensjon for funksjonshemmedes rettigheter.

Magnhild Sørbotten har tatt opp mange viktige saker for funksjonshemmede i Oslo by blant annet deltakelse og bevilgninger. I tillegg til saker som fremkommelighet til museer, fremkommelighet på fortauer med el-sparkesykler, tilgang til parkeringsplasser for de med funksjonsnedsettelser, og fremkommelighet på togene med mer.

Gjennom sitt arbeid har Magnhild Sørbotten synliggjort mennesker med funksjonsnedsettelser, samtidig som hun har kjempet for konkrete løsninger.

Aashild Korsgaard

Aashild Korsgaard tildeles St.Hallvard-medaljen for sitt livslange engasjement for mennesker med funksjonsnedsettelser.

Aashild Korsgaard har vært et forbilde for mange med sitt livslange engasjement for mennesker med funksjonsnedsettelser.

I mer enn 20 år har hun vært medlem i Rådet for funksjonshemmede, nå Rådet for personer med funksjonsnedsettelser. Hun har vært lokallagsleder og styremedlem i Norsk forbund for utviklingshemmede.

Gjennom sitt arbeid har hun vært til støtte og inspirasjon for andre tillitsvalgte og medlemmer, og satt en standard for arbeidet for mennesker med funksjonsnedsettelser. Aashild Korsgaard har vært initiativtaker til Tangerudbakken borettslag.

Høsten 2006 flyttet beboerne i Tangerudbakken inn i egne leiligheter. Det var Helse- og velferdsetaten som sto for prosjektet, men Aashild Korsgaard var sterkt involvert i å sikre at hver beboer fikk sitt eget hjem, og ikke samlokalisering på en institusjon. Aashild Korsgaard var aktiv i å utvikle den første veilederen for etablering av eget hjem. Hun har kjempet mot institusjonalisering.

Aashild Korsgaard har vært pådriver for at mennesker med funksjonsnedsettelser skal integreres, inkluderes og likestilles med andre grupper i samfunnet. Hun har engasjert seg i alle typer spørsmål som politisk påvirkning, rekruttering og familier.

Aashild Korsgaard var også leseombud på Deichmanske bibliotek på Stovner. Her samlet hun jevnlig mennesker med utviklingshemming til lesestund. Det var etterhvert en fast gjeng fra Tangerudbakken borettslag som deltok. Etterpå kunne alle låne bøker på biblioteket.

Utdeling av prisene

Mottakerne ble hedret med lunsj i Rådhuset av ordfører Marianne Borgen 12. mai.

Drøftinger om tildeling av St. Hallvard skjer i lukket møte i forretningsutvalget, vanligvis i marsmåned hvert år. Det er tradisjon for at St. Hallvard-medaljen utdeles på en dato like før eller etter St. Hallvard-dagen, 15. mai.

St. Hallvard-medaljen ble innstiftet i 1950, men utdelt første gang i 1956. Medaljen er ikke blitt utdelt hvert år, og det har variert fra år til år om en eller flere personer har mottatt medaljen.

Se strømming fra utdelingen i 2022 her

Hvem kan motta medaljen?

St. Hallvard-medaljen er hovedstadens spesielle heder til personer som har gjort en verdifull innsats for Oslo kommune eller på annen måte gjort seg fortjent til byens påskjønnelse. Medaljen er Oslo bys høyeste utmerkelse, og navnet er hentet fra byens skytshelgen, St. Hallvard (ca. 1020 – 1048). Alle innbyggere i Oslo kan komme med forslag til kandidater til St. Hallvard-medaljen. Fristen for å sende inn forslag til kandidater var 11. februar.

Medaljen

Medaljen har i midtfeltet i sølv St. Hallvard og en møllestein med 3 piler. I blå emalje rundt midtfeltet har den inskripsjonen: UNANIMITER ET CONSTANTER. Medaljen er festet i bånd i Oslo bys farger. Medaljen følges av et diplom, hvor det fremgår for hvilken fortjeneste medaljen er tildelt.

Kontaktinformasjon

Spørsmål kan rettes til rådgiver Linda Westbye ved avdeling for representasjon ordfører, tlf.: 977 19 689

Bilder og tidligere mottakere