Oslo kommunes hagepris

Oslo kommune vil påskjønne hager og grøntanlegg som bidrar til å gjøre Oslo til en grønn, vakker, sunn og menneskevennlig by.

Nominer din kandidat

Oslo hagepris skal deles ut igjen i 2022. Fristen for å nominere er 1.august 2022.

Enkeltpersoner, hageeiere, borettslag, sameier, firmaer, fagfolk og fagmiljøer kan fremme forslag. Du kan foreslå anlegg du selv er involvert i eller anlegg som du bare har kjennskap til.

Slik går du frem for å nominere:

 1. Kort beskrivelse av hagen/anlegget og dens kvaliteter. Beskrivelsen må også inkludere adresse og navn på de som står for prosjektet.
 2. Minst 5 bilder av god kvalitet. Bildene må være av den delen av hagen som er synlig/tilgjengelig for offentligheten.
 3. Send dette til postmottak@bym.oslo.kommune.noinnen fristen. Skriv følgende i tittelfeltet på e-posten: «Oslo hagepris 2022 – adressen til den aktuelle hagen/anlegget».

Kriterier for hageprisen

Hovedkriteriet for å deltagelse er at anlegget er synlig eller tilgjengelig for allmennhet. Enten ved at en ser anlegget fra en offentlig vei eller lignende og/eller at man har anledning til å gå inn. Oslo kommune ønsker med denne prisen å påskjønne anlegg som gir glede og gjør Oslo til en bedre by for allmenheten, og dermed er dette med innsyn en absolutt forutsetning.
Utover dette tolkes hager og grøntanlegg tolkes i vid forstand.

Vinnere av hageprisen 2021

Det ble fire vinnere av hageprisen 2021.

 • Årets fellesskapshage: Kampen økologiske barnebondegård, bydel Gamle Oslo
 • Årets privathage: Høgåsveien 96, Truls og Lillian Hartvig
 • Årets hage med fokus på biologisk mangfold: Kolonihage nr. 16 på Solvang i avdeling 1, Kjell Benjaminsen og Nils Rydland
 • Årets hage med fokus på miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft: Føflekken byhage, Etterstadveien 37

Om prisen

Hageprisen er en konkurranse med lange tradisjoner og ble for første gang avholdt i 1921. Det betyr at Oslo hagepris hadde 100 års jubileum i 2021. Vinnere tildeles en premie og et diplom. Tildelingen skjer gjennom en seremoni som normalt finner sted i september/oktober.

Komiteen

Komiteen som tildeler prisen består av:

 • James Stove Lorentzen, Høyre
 • Guro Alette Elvenes, Miljøpartiet De Grønne
 • Karina Hellum, Arbeiderpartiet
 • Siril Stenerud, Bymiljøetaten

Sekretariat

Bymiljøetaten fungerer som sekretariat for komiteens arbeid.

Kontaktinformasjon

Vi kan kontaktes på postmottak@bym.oslo.kommune.no, eller per post til Oslo kommune, Oslo kommunes hagepris, Bymiljøetaten, Postboks 636 Løren, 0507 Oslo.