Oslo kommunes hagepris

Oslo kommune vil påskjønne hager og grøntanlegg som bidrar til å gjøre Oslo til en grønn, vakker, sunn og menneskevennlig by.

Vinnere av hageprisen 2023

I år var det åtte hager som kvalifiserte seg til prisen og av disse ble det valgt tre vinnere innenfor sin kategori.

Årets hage med størst fokus på biologisk mangfold

 • Adresse: Dælenenggata 11
 • Eiere/drivere: Vaktmester Thomas Vandraas og styreleder Mai Amundsen med frivillig hagegruppe.

Årets hage som gir mest til felleskapet

 • Adresse: Korsgata 12, 16 18 og 22, samt stolmakergata 15
 • Eiere/drivere: Frivillig plantegruppe og borettslagene med bidrag fra GrøntMiljø AS.

Årets mest kreative og artsrike hage

 • Adresse: Parsell 25 i Etterstad kolonihage
 • Eiere/drivere: Anna Perry

Om prisen

Hageprisen er en konkurranse med lange tradisjoner og ble for første gang avholdt i 1921. Vinnere tildeles en premie og et diplom. Tildelingen skjer gjennom en seremoni som normalt finner sted i september/oktober.

Kriterier for hageprisen

Hovedkriteriet for å deltagelse er at anlegget er synlig eller tilgjengelig for allmennhet. Enten ved at en ser anlegget fra en offentlig vei eller lignende og/eller at man har anledning til å gå inn. Oslo kommune ønsker med denne prisen å påskjønne anlegg som gir glede og gjør Oslo til en bedre by for allmenheten, og dermed er dette med innsyn en absolutt forutsetning.

Utover dette tolkes hager og grøntanlegg i vid forstand.

Komiteen

Komiteen består av fem personer. Disse er en sammensetning av politiske utvalgte og ansatte i Bymiljøetaten som mottar nominasjoner, vurderer disse og deretter tildeler prisen.

 • James Stove Lorentzen, Høyre
 • Karina Hellum, Arbeiderpartiet
 • Mangler kandidat, politisk utvalgt
 • Arve Rosland, Bymiljøetaten
 • Siril Stenerud, Bymiljøetaten

Sekretariat

Bymiljøetaten fungerer som sekretariat for komiteens arbeid.

Kontaktinformasjon

Vi kan kontaktes på postmottak@bym.oslo.kommune.no, eller per post til Oslo kommune, Oslo kommunes hagepris, Bymiljøetaten, Postboks 636 Løren, 0507 Oslo.