Bydel Vestre Akers kulturpris

Frist for å sende inn forslag

Fristen for å nominere kandidater er 1. desember 2019.

Send inn ditt forslag per post eller e-post

Om prisen

Vestre Akers Kulturpris tildeles årlig til en person, gruppe eller kulturvirksomhet som gjennom lengre tid har gjort en særlig fremragende innsats innen kunst, vitenskap eller annet kulturarbeid i bydelen. Bydelens beboere oppfordres til å komme med begrunnede forslag til kandidater.

Bydelsutvalget ser frem til å få mange forslag på gode og verdige kandidater. Det er viktig å hedre ildsjeler og engasjerte medlemmer som styrker samhold og bedrer livskvaliteten i bydelen. Bydelsutvalget vil kåre prisvinneren på sitt møte 12. desember.