Bydel Frogners folkehelse- og frivillighetspris

Om prisen

Folkehelse- og frivillighetsprisen skal være et synlig bevis på helsefremmende og/eller forebyggende lokal innsats, der frivillighet står sentralt. Prisen tildeles noen som har gjort en særskilt god innsats for folkehelse- og frivillighetsarbeidet.

Les mer i strategi for arbeid med folkehelse og frivillighet i Bydel Frogner 2022-2025 (PDF).

Folkehelse- og frivillighetsprisen består av et innrammet diplom og en premie på 10 000 kroner. Prisen deles ut i forbindelse med Frogneruka og vil deles ut søndag 28.08.22

Hvem kan nomineres?

Lag, foreninger, organisasjoner, sammenslutninger, stiftelser, virksomheter og grupper kan nomineres. Enkeltpersoner kan ikke nomineres.

Kandidatene vurderes ut i fra om deres innsats

Det kan være tilstrekkelig å innfri enkelte av punktene for å komme i juryens betraktning.

Slik nominerer du din kandidat

Send en epost med din begrunnelse til postmottak@bfr.oslo.kommune.no. Merk eposten med “Kandidat til folkehelse- og frivillighetspris”. Fristen for å nominere din kandidat er 6. juni 2022.

Hva du må ha med i begrunnelsen

  • Fullt navn på laget, foreningen, organisasjonen, sammenslutningen, stiftelsen, virksomheten eller gruppen du nominerer.
  • Hvorfor syns du at din kandidat fortjener å vinne.

Svar på spørsmålene nedenfor. Det er ikke et krav om å besvare alle spørsmål, men jo bedre du begrunner din nominasjon, jo lettere blir det for juryen å ta stilling til din kandidat. Du trenger ikke å skrive langt.

  • Forklar hvordan innsatsen er i tråd med strategi for arbeid med folkehelse og frivillighet i Bydel Frogner 2022-2025 (PDF).
  • Forklar hvordan innsatsen har kommet en vesentlig del av bydelens befolkning til gode.
  • Beskriv den frivillige innsatsen.
  • Forklar hvordan den nominerte samarbeider med lokalbefolkningen.
  • Forklar hvordan den nominerte har vært nytenkende.
  • Forklar hvordan innsatsen bidrar til å redusere sosial ulikhet.

Oppgi kontaktinformasjon til din kandidat. Skriv navn på leder/kontaktperson, telefonnummer og/eller mailadresse.

Jury og sekretariat

Statuttene vedtas av Frogner bydelsutvalg, og det er en egen jury som vurderer kandidatene. Juryen består av en representant fra Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, en representant fra Eldrerådet, en representant fra Ungdomsrådet, en representant fra HUSK og en representant fra MIBU.

Folkehelsekoordinator og/eller frivillighetskoordinator har funksjon som sekretær for juryen.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål, kontakt oss på frivillighet@bfr.oslo.kommune.no.